Ορισμός του τα κλειδιά RunOnce του μητρώου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:137367
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση των Microsoft Windows XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα314866.
Περίληψη
Υπάρχουν επτά κλειδιά Run στο μητρώο που προκαλεί την αυτόματη εκτέλεση προγραμμάτων:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServices
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunServicesOnce
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ RunOnce\Setup
Περισσότερες πληροφορίες
Πλήκτρα 1 έως 7 ισχύουν για τα Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Millennium Edition (Me).

Πλήκτρα 1 έως 4 ισχύουν επίσης για τα Windows NT 4.0 και Windows 2000.

Για τα Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 SP3 ή νεότερη έκδοση, και τα Windows 2000, διατίθεται μια πρόσθετη κανόνα, για τα πλήκτρα του 3 και 4, μπορεί να έχουν το όνομα της τιμής με έναν αστερίσκο για να αναγκάσετε το πρόγραμμα να εκτελείται ακόμα και σε ασφαλή λειτουργία.

Πλήκτρα 1 έως 4 εκτελούνται κάθε φορά που ένας νέος χρήστης συνδέεται.

Πλήκτρα 5 και 6 εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται για πρώτη φορά ή σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας εκκίνησης, εάν δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Αυτά τα κλειδιά για υπηρεσίες όπως η υπηρεσία απομακρυσμένου μητρώου στο παρασκήνιο και εκτελούνται μόνο μία φορά ανά εκκίνησης.

7 Κλειδιών εκτελείται ως τμήμα των δραστηριοτήτων της πρώτης εκκίνησης του προγράμματος εγκατάστασης ή μετά τη χρήση του "Οδηγού προσθαφαίρεσης προγραμμάτων".

Κάτω από κάθε ένα από αυτά τα κλειδιά είναι μια σειρά τιμών. Οι τιμές χρησιμοποιούνται για να επιτρέψετε πολλές δευτερεύουσες καταχωρήσεις να υπάρχει, χωρίς να αντικαθιστάτε ένα άλλο.

Η τιμή δεδομένων για μια τιμή είναι μια γραμμή εντολών. Από προεπιλογή, τα κλειδιά Run παραβλέπονται σε ασφαλή λειτουργία. Για τα πλήκτρα του 3 και 4, το όνομα της τιμής μπορεί να έχουν με ένα θαυμαστικό, για να αναβάλλεται η διαγραφή της τιμής μέχρι μετά την ολοκλήρωση της εντολής.

Για τα κλειδιά, 3, 4 και 6, διαγράφεται η τιμή πριν από την εκτέλεση της γραμμής εντολών, εκτός εάν αντικατασταθεί όπως αναφέρεται παραπάνω. Ως αποτέλεσμα, μια διαδικασία RunOnce δεν εκτελείται σωστά, το στοιχείο που απέτυχε δεν ζητηθεί να εκτελέσετε ξανά την επόμενη φορά που κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή.

7 Κλειδί χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Αυτό το κλειδί εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου προόδου, όπως τα πλήκτρα εκτελούνται μία κάθε φορά. Για το κλειδί 7, το όνομα της τιμής είναι το όνομα που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 137367 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 12:04:38 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB137367 KbMtel
Σχόλια