Κατεστραμμένη μνήμη RAM προκαλεί σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης κατά την εκτέλεση των Windows 95/98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR138788
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Τα Windows αναφέρουν τυχαία μηνύματα λάθους "Σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0x:xxxxxxxx" (Fatal Exception Error 0x:xxxxxxxx), ακόμα και αν αυτό δεν συνέβαινε με την προηγούμενη έκδοση των Windows ή των Windows for Workgroups.
Αιτία
Μια συνηθισμένη αιτία για την εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων λάθους είναι η ελαττωματική φυσική μνήμη (RAM) στον υπολογιστή. Ακολουθούν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η προηγούμενη έκδοση των Windows μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί ομαλά, ενώ τα Windows ενδέχεται να αναφέρουν τυχαία μηνύματα λάθους "Σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0x:xxxxxxxx" (Fatal Exception Error 0x:xxxxxxxx):
  • Κάθε λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί διαφορετικά τη μνήμη. Στα Windows 3.1, η κατεστραμμένη μνήμη μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διατήρηση δεδομένων τα οποία χρησιμοποιούνται σπάνια. Στα Windows, η κατεστραμμένη μνήμη χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πληροφοριών σχετικά με προγράμματα που εκτελούνται συχνά.
  • Τα Windows 3.1 περιέχουν συγκριτικά μικρό όγκο κώδικα 32 bit. Τα Windows χρησιμοποιούν πολύ μεγαλύτερο όγκο κώδικα 32 bit. Επιπλέον, υπάρχουν ανεπαίσθητες διαφορές στον τρόπο πρόσβασης στη μνήμη, αν η πρόσβαση αφορά κώδικα ή αν αφορά δεδομένα. Επειδή τα Windows εκτελούν πολύ μεγαλύτερο όγκο κώδικα 32 bit, αυτά τα ανεπαίσθητα σφάλματα εμφανίζονται συχνότερα.

    Συγκεκριμένα, όλος ο κώδικας 32 bit στα Windows 3.1 βρίσκεται σε ένα μέρος: στο κατώτερο τμήμα της φυσική μνήμης. Εάν τα πρώτα 4 megabyte (MB) μνήμης μπορούν να χειρίζονται κώδικα 32 bit, τα Windows 3.1 λειτουργούν χωρίς σφάλματα. Αυτό ισχύει ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση κώδικα 32 bit από το ανώτερο τμήμα της φυσικής μνήμης, επειδή τα Windows 3.1 δεν εκτελούν κώδικα 32 bit εκτός των πρώτων 4 MB της μνήμης RAM.

    Τα Windows εκτελούν κώδικα 32 bit σε όλα τα τμήματα της μνήμης. Επομένως, όταν τα Windows εκτελούν κώδικα 32 bit σε ένα τμήμα της μνήμης RAM, το οποίο δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά κώδικα 32 bit, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα λάθους "Σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0x:xxxxxxxx" (Fatal Exception Error 0x:xxxxxxxx).
  • Τα Windows αλληλεπιδρούν με το υλικό διαφορετικά από τις προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία και εν μέρει σε νέα προγράμματα οδήγησης, τα οποία εκμεταλλεύονται τις πρόσθετες δυνατότητες των προσαρμογέων διασύνδεσης. Αυτές οι δυνατότητες ενδέχεται να αποκαλύψουν ανωμαλίες στο υλικό, που δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, επειδή οι προηγούμενες εκδόσεις δεν προσπάθησαν ποτέ να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες.
  • Πολλοί νέοι υπολογιστές δεν διαθέτουν chip μνήμης που να διεξάγουν ελέγχους ισοτιμίας. Επομένως, ίσως να συναντούσατε σφάλματα ισοτιμίας στα Windows 3.1 χωρίς να το συνειδητοποιήσετε, επειδή τα σφάλματα βρίσκονταν σε σχετικά αβλαβή τμήματα της μνήμης. Για παράδειγμα, σε ένα έγγραφο του Microsoft Word για Windows, η λέξη "the" μετατρέπεται στη λέξη "tie".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτών των σφαλμάτων, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μνήμη RAM ή/και την πλακέτα συστήματος (μητρική πλακέτα). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθμίσεων CMOS, όπως των καταστάσεων αναμονής μνήμης (Memory Wait States), για την επιτυχημένη εκτέλεση των Windows. Σε άλλες περιπτώσεις, η απενεργοποίηση του cache L2 της μητρικής πλακέτας επιτρέπει την εκτέλεση των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των ρυθμίσεων CMOS, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διαπιστώσετε εάν το πρόβλημά σας είναι η ελαττωματική μνήμη RAM, κάντε κλικ στους παρακάτω αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
181862 Καθορισμός της διαθέσιμης μνήμης RAM στα Windows μέσω της καταχώρησης MaxPhysPage
134503 Μηνύματα λάθους ισοτιμίας ενδέχεται να υποδηλώνουν κατεστραμμένη μνήμη
Σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τα Windows σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), για να διαπιστώσετε αν τα σφάλματα εξακολουθούν να υφίστανται. Εάν όχι, τότε το ζήτημα αυτό ενδέχεται να αφορά το λογισμικό ή το πρόγραμμα οδήγησης, οπότε οι παραπάνω πληροφορίες ίσως να μην ισχύουν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σφαλμάτων ανεπανόρθωτης εξαίρεσης, κάντε κλικ στους παρακάτω αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
156126 Αντιμετώπιση προβλημάτων των Windows 95 με χρήση ασφαλούς λειτουργίας (Safe Mode)
Περισσότερες πληροφορίες
Τα σφάλματα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης είναι παρόμοια με τα σφάλματα εξαίρεσης EMM386. Για παράδειγμα, το σφάλμα ανεπανόρθωτης εξαίρεσης 0C είναι σε γενικές γραμμές ισοδύναμο με το σφάλμα εξαίρεσης EMM386 12 ή με σφάλμα στοίβας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 138788 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 12:14:27 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg _ik kbwinme diskmem kbhw win98 σφάλμα error win95 εξαίρεσης exception fatal ανεπανόρθωτης KB138788
Σχόλια