Εμφανίζεται ερώτηση για τον κωδικό πρόσβασης κατά τη σύνδεση στα Windows NT

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT ή Windows 2000, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:
 • Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης ή άγνωστο όνομα χρήστη για: (Incorrect password or unknown username for:)
 • Πρέπει να δώσετε έναν κωδικό πρόσβασης για αυτήν τη σύνδεση. (You must supply a password to make this connection.)
 • \\Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο <Όνομα_υπολογιστή>\<Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου>. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (<ComputerName>\<ShareName> is not accessible. Access Denied.)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί όταν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Ο λογαριασμός Guest είναι απενεργοποιημένος στον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
 • Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε δεν περιέχονται στη βάση δεδομένων τοπικών λογαριασμών χρήστη του υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT στον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
 • Εάν ο υπολογιστής στον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε είναι μέλος ενός τομέα, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε δεν περιέχονται στη βάση δεδομένων των λογαριασμών χρήστη του συγκεκριμένου τομέα. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης έχει συνδεθεί σε ένα λογαριασμό στον τοπικό υπολογιστή, ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων λογαριασμών χρήστη τομέα. Ακόμα και στην περίπτωση που ταιριάζει το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, δεν θα παραχωρηθεί πρόσβαση στο χρήστη.
Τα Windows NT χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σύνδεσής σας (το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) για έλεγχο ταυτότητας, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε έναν πόρο δικτύου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την επίλυση αυτού του θέματος, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Ενεργοποίηση του λογαριασμού Guest

Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό guest, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Ενεργοποίηση του λογαριασμού Guest για τα Windows 2000

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) και κατόπιν αναπτύξτε τη δομή κάτω από το στοιχείο Εργαλεία συστήματος (System Tools).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups (Local Users and Groups) και κατόπιν κάντε κλικ στο φάκελο Users.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό Guest στο παράθυρο της δεξιάς πλευράς, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ο λογαριασμός έχει απενεργοποιηθεί (Account is disabled) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ενεργοποίηση του λογαριασμού Guest για τα Windows ΝΤ

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο User Manager, για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό Guest στον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κάντε κλικ στην επιλογή Administrative Tools (Common) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή User Manager or User Manager For Domains.
 2. Στο πλαίσιο Username, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Guest.
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Account Disabled και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ρύθμιση λογαριασμών χρήστη στη βάση δεδομένων τοπικών λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο User Manager για να ρυθμίσετε λογαριασμούς χρήστη στη βάση δεδομένων τοπικών λογαριασμών του υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε. Αυτοί οι λογαριασμοί χρήστη πρέπει να περιέχουν τις ίδιες πληροφορίες σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που χρησιμοποιούνται όταν ένας χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή του.

Ρύθμιση λογαριασμών χρήστη στη βάση δεδομένων λογαριασμών τομέα

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία User Manager For Domains και Server Manager, για να ρυθμίσετε λογαριασμούς για τον τομέα σας. Σε ένα περιβάλλον τομέα, συνήθως προσθέτετε χρήστες στην κεντρική βάση δεδομένων λογαριασμών τομέα και όχι στη βάση δεδομένων τοπικών λογαριασμών.
Περισσότερες πληροφορίες
Από προεπιλογή, ο λογαριασμός Guest είναι απενεργοποιημένος στο Windows NT Workstation 4.0 και σε όλες τις εκδόσεις του Windows NT Server. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Windows NT Workstation, ο λογαριασμός Guest είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 139592 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 12:22:57 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows για Workgroups 3.2

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbnetwork KB139592
Σχόλια