Τρόπος προβολής αρχείων συστήματος και κρυφών αρχείων στα Windows

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο προβολής κρυφών αρχείων και αρχείων συστήματος στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), στον Windows NT Explorer, στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) και στο εργαλείο "Εύρεση" (Find). Από προεπιλογή, τα Windows δεν εμφανίζουν κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να προβάλετε κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Υπολογιστές χωρίς την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) με τον Internet Explorer 4.0

 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show All Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπολογιστές με ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) με τον Internet Explorer 4.0 ή Windows 98

 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
 2. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
 4. Στο πλαίσιο Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show All Files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Εμφάνιση όλων των αρχείων (Show All Files) εμφανίζονται οι εξής τύποι αρχείων:
 • .dll - Επέκταση προγράμματος
 • .sys - Αρχείο συστήματος
 • .vxd - Πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής
 • .386 - Πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής
 • .drv - Πρόγραμμα οδήγησης συσκευής
Σημειώστε ότι εμφανίζονται και οποιαδήποτε κρυφά αρχεία.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) με τον Internet Explorer 4.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
165695 Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)
4 00
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 141276 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 12:37:36 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbfile kbui kbfaq KB141276
Σχόλια