Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Διαφορές μεταξύ του Regedit.exe και του Regedt32.exe

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Τα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε Windows NT περιλαμβάνουν δύο βοηθητικά προγράμματα για την επεξεργασία του μητρώου, το Regedit.exe και το Regedt32.exe. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των δύο βοηθητικών προγραμμάτων για κάθε λειτουργικό σύστημα που βασίζεται σε Windows NT.
Περισσότερες πληροφορίες

Windows NT 3.x

Regedit.exe

Το Regedit.exe είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας εγγραφών για εκδόσεις 16-bit των Windows. Χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της βάσης δεδομένων καταχώρησης των Windows. Η βάση δεδομένων βρίσκεται στον κατάλογο των Windows ως Reg.dat. Η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες σχετικά με εφαρμογές 16-bit και χρησιμοποιείται από τη διαχείριση αρχείων (File Manager) για το άνοιγμα και την εκτύπωση αρχείων. Χρησιμοποιείται επίσης από εφαρμογές που υποστηρίζουν OLE (Object Linking and Embedding). Το Reg.dat χρησιμοποιείται και διατηρείται από το Windows on Windows (WOW) και από εφαρμογές 16-bit των Windows. Το επίπεδο WOW βρίσκεται στο επάνω μέρος του μηχανισμού Virtual DOS Machine (VDM).

Το Regedit.exe είναι μια εφαρμογή 16-bit που περιλαμβάνεται στα Windows NT για λόγους συμβατότητας με τις προηγούμενες εφαρμογές 16-bit. Το Regedit παρέχει μια μέθοδο για την εξέταση του Reg.dat στα Windows NT. Μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση του αρχείου βάσης δεδομένων Reg.dat στο αρχείο των Windows NT κατά τη διάρκεια της πρώτης σύνδεσης με την αρχική εγκατάσταση των Windows NT.

Regedt32.exe

Το Regedt32.exe είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ρυθμίσεων παραμέτρων για τα Windows NT. Χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της βάσης δεδομένων παραμέτρων των Windows NT ή του μητρώου των Windows NT. Αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε ή να τροποποιήσετε το μητρώο των Windows NT. Το πρόγραμμα επεξεργασίας παρέχει προβολές παραθύρων που αντιπροσωπεύουν τις ενότητες του μητρώου, οι οποίες ονομάζονται ομάδες. Κάθε παράθυρο εμφανίζει δύο ενότητες. Στην αριστερή πλευρά, υπάρχουν φάκελοι που αντιπροσωπεύουν κλειδιά μητρώου. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχουν τιμές που σχετίζονται με το επιλεγμένο κλειδί μητρώου. Το Regedt32 είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε κλειδιά μητρώου. Όταν κάποιες τιμές μητρώου λείπουν ή είναι εσφαλμένες ενδέχεται να κάνουν αδύνατη τη χρήση της εγκατάστασης των Windows NT.

Windows NT 4.0 και Windows 2000

Regedit.exe

Το Regedit.exe περιλαμβάνεται στα Windows NT 4.0 και Windows 2000 κυρίως για τη δυνατότητα αναζήτησης που διαθέτει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Regedit.exe για να κάνετε αλλαγές στο μητρώο των Windows NT 4.0 και των Windows 2000, αλλά δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε όλες τις λειτουργίες ή τους τύπους δεδομένων των Windows NT 4.0 και των Windows 2000.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί υπάρχουν στην έκδοση του Regedit.exe η οποία περιλαμβάνεται στα Windows NT 4.0 και στα Windows 2000:
 • Δεν μπορείτε να ορίσετε ασφάλεια για τα κλειδιά μητρώου.
 • Δεν μπορείτε να προβάλετε, αν επεξεργαστείτε ή να αναζητήσετε τους τύπους δεδομένων τιμής
  REG_EXPAND_SZ
  και
  REG_MULTI_SZ
  . Εάν προσπαθήσετε να προβάλετε μια τιμή
  REG_EXPAND_SZ
  , το Regedit.exe την εμφανίζει ως δυαδικό τύπο δεδομένων. Εάν προσπαθήσετε να επεξεργαστείτε κάποιον από αυτούς τους τύπους δεδομένων, το Regedit.exe τον αποθηκεύει ως
  REG_SZ
  και ο τύπος δεδομένων δεν εκτελεί πλέον τη λειτουργία για την οποία προορίζεται.
 • Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να επαναφέρετε κλειδιά ως αρχεία ομάδας.
Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε το Regedit.exe μόνο για τις δυνατότητες αναζήτησης που διαθέτει σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0 ή Windows 2000.

Regedt32.exe

Το Regedt32.exe είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας παραμέτρων για Windows NT 4.0 και Windows 2000. Το Regedt32.exe χρησιμοποιείτε για την τροποποίηση της βάσης δεδομένων παραμέτρων των Windows NT ή του μητρώου των Windows NT. Αυτό το πρόγραμμα επεξεργασίας σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε ή να τροποποιήσετε το μητρώο των Windows NT. Το πρόγραμμα επεξεργασίας παρέχει προβολές παραθύρων που αντιπροσωπεύουν τις ενότητες του μητρώου, οι οποίες ονομάζονται ομάδες. Κάθε παράθυρο εμφανίζει δύο ενότητες. Στην αριστερή πλευρά, υπάρχουν φάκελοι που αντιπροσωπεύουν κλειδιά μητρώου. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχουν τιμές που σχετίζονται με το επιλεγμένο κλειδί μητρώου. Το Regedt32 είναι ένα ισχυρό εργαλείο και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε με ιδιαίτερη προσοχή όταν κάνετε αλλαγή των τιμών του μητρώου. Όταν κάποιες τιμές μητρώου λείπουν ή είναι εσφαλμένες ενδέχεται να κάνουν αδύνατη τη χρήση της εγκατάστασης των Windows.

Σημείωση Αντίθετα με το Regedit.exe, το Regedt32.exe δεν υποστηρίζει την εισαγωγή ή την εξαγωγή αρχείων καταχωρήσεων εγγραφής (.reg).

Windows XP και Windows Server 2003

Regedit.exe

Το Regedit.exe είναι ο επεξεργαστής παραμέτρων για Windows XP και Windows Server 2003. Το Regedit.exe χρησιμοποιείται για την τροποποίηση της βάσης δεδομένων παραμέτρων των Windows NT ή του μητρώου των Windows NT. Αυτός ο επεξεργαστής σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλετε ή να τροποποιήσετε το μητρώο των Windows NT. Υποστηρίζει τη ρύθμιση της ασφάλειας σε κλειδιά μητρώου, την προβολή και την επεξεργασία των
REG_EXPAND_SZ
και
REG_MULTI_SZ
και την αποθήκευση και επαναφορά αρχείων ομάδας. Στην αριστερή πλευρά, υπάρχουν φάκελοι που αντιπροσωπεύουν κλειδιά μητρώου. Στη δεξιά πλευρά, υπάρχουν τιμές που σχετίζονται με το επιλεγμένο κλειδί μητρώου. Το Regedt είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε κλειδιά μητρώου. Όταν κάποιες τιμές μητρώου λείπουν ή είναι εσφαλμένες ενδέχεται να κάνουν αδύνατη τη χρήση της εγκατάστασης των Windows.

Regedt32.exe

Στα Windows XP και τον Windows Server 2003, το Regedt32.exe είναι ένα μικρό πρόγραμμα που εκτελεί απλά το Regedit.exe.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Regedit και το Regedt32, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) για αυτά τα βοηθητικά προγράμματα ή στο Resource Kit Tools Overview Help του Resource Kit των Windows NT.
prodnt
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 141377 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 06:15:00 - Αναθεώρηση: 8.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbinfo KB141377
Σχόλια
>/html>omerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" &t=">