Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εγκατάστασης και κατάργησης κωδικοποιητών και συσκευών MCI στα Windows

Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και κατάργησης κωδικοποιητών (συμπίεσης/αποσυμπίεσης) και συσκευών MCI (Media Control Interface) στα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι κωδικοποιητές χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων, μέσω της αποσυμπίεσής τους στη μνήμη. Η προσθήκη ενός συγκεκριμένου κωδικοποιητή σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία που έχουν συμπιεστεί σε αυτήν τη μορφή αρχείου. Η κατάργηση και η νέα εγκατάσταση ενός κωδικοποιητή ενδέχεται να επιλύσει δυσκολίες αναπαραγωγής ενός συγκεκριμένου τύπου αρχείου.

Οι συσκευές MCI είναι προγράμματα οδήγησης, τα οποία παρέχουν στα προγράμματα που βασίζονται σε Windows δυνατότητες ανεξάρτητες από τις συσκευές, για τον έλεγχο υλικού και λογισμικού πολυμέσων. Η κατάργηση και η νέα εγκατάσταση συσκευών MCI ενδέχεται να επιλύσει προβλήματα αναπαραγωγής ορισμένων αρχείων.

Προσθήκη όλων των προεπιλεγμένων κωδικοποιητών

Για να προσθέσετε όλους τους προεπιλεγμένους κωδικοποιητές στα Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows κάντε κλικ στο στοιχείο Πολυμέσα ή Ήχοι και Πολυμέσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες.
 3. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Συμπίεση ήχου και Συμπίεση βίντεο για να τα επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθήκη συγκεκριμένου κωδικοποιητή ή συσκευής MCI

Για να προσθέσετε συγκεκριμένο κωδικοποιητή ή συσκευή MCI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προσθήκη νέου υλικού.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Στο πλαίσιο Τύποι υλικού, κάντε κλικ στο στοιχείο Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών.
 4. Κάντε κλικ σε έναν κατασκευαστή στο πλαίσιο Κατασκευαστές και σε ένα μοντέλο στο πλαίσιο Μοντέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
  Ο πίνακας που ακολουθεί αναφέρει τους κωδικοποιητές που περιλαμβάνονται στα Windows:
     Κατασκευαστής       Μοντέλο   ----------------------------------------------------------------   DSP Group        Κωδικοποιητής ήχου λογισμικού TrueSpeech (TrueSpeech Software Audio Codec)   Intel          Κωδικοποιητής βίντεο Indeo R3,1 (Indeo R3.1 Video Codec)                Κωδικοποιητής βίντεο Indeo R3.2 (Indeo R3.2 Video Codec)   Κωδικοποιητές ήχου Microsoft  Κωδικοποιητής ήχου ADPCM (ADPCM Audio Codec)                Κωδικοποιητής ήχου CCITT G.711 A-Law και u-Law (CCITT G.711 A-Law and u-Law Audio Codec)                Κωδικοποιητής ήχου GSM 6.10 (GSM 6.10 Audio Codec)                Κωδικοποιητής ήχου IMA ADPCM (IMA ADPCM Audio Codec)   Κωδικοποιητές βίντεο Microsoft  Κωδικοποιητής βίντεο RLE (RLE Video Codec)                Κωδικοποιητής βίντεο Video 1 (Video 1 Video Codec)   SuperMatch        Κωδικοποιητής βίντεο Cinepak (Cinepak Video Codec) 						
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μετατροπέας PCM της Microsoft είναι εγκατεστημένος από προεπιλογή.

  Για συσκευές MCI, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft MCI στο πλαίσιο "Κατασκευαστές", κάντε κλικ στο μοντέλο που θέλετε στο πλαίσιο "Μοντέλα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".

  Οι ακόλουθες συσκευές MCI περιλαμβάνονται στα Windows:
     Συσκευή CD ήχου (CD Audio Device)   Συσκευή ενορχήστρωσης MIDI (MIDI Sequencer Device)   Συσκευή κινούμενου βίντεο (Motion Video Device)   Συσκευή PIONEER LaserDisc (PIONEER LaserDisc Device)   Συσκευή VISCA VCR (VISCA VCR Device)   Συσκευή ήχου κυματομορφής (Wave Audio Device) 						
  Εάν ο κωδικοποιητής ή η συσκευή MCI που θέλετε να εγκαταστήσετε δεν αναφέρεται στη λίστα, τότε δεν είχε εγκατασταθεί από τα Windows. Εάν ο κωδικοποιητής ή η συσκευή MCI είχε συμπεριληφθεί σε άλλο πρόγραμμα, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα για να εγκαταστήσετε ξανά τον κωδικοποιητή ή τη συσκευή MCI. Εάν ο κωδικοποιητής ή η συσκευή MCI βρίσκεται σε δισκέτα με προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί "Από δισκέτα" και καθορίστε τη θέση που περιέχει τα αρχεία. Εάν τα Windows 98 εντοπίσουν έναν κωδικοποιητή ή μια συσκευή MCI, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι", για να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα των εγκατεστημένων συσκευών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αντίθεση με άλλες συσκευές MCI, δεν είναι δυνατή η μη αυτόματη προσθήκη της συσκευής μείκτη (Mixer Device). Η συσκευή αυτή μπορεί να προστεθεί μόνο στη διάρκεια της εγκατάστασης ενός προγράμματος οδήγησης για κάρτα ήχου συμβατού με τα Windows. Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, εάν τα Windows διαπιστώσουν ότι το πρόγραμμα οδήγησης μπορεί να υποστηρίξει τη συσκευή μείκτη (Mixer Device), η συσκευή μείκτη (Mixer Device) εγκαθίσταται μαζί με το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας ήχου.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Κατάργηση των προεπιλεγμένων κωδικοποιητών

Για να καταργήσετε τους προεπιλεγμένους κωδικοποιητές, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Πολυμέσα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.
 3. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Συμπίεση ήχου και Συμπίεση βίντεο για να καταργήσετε την επιλογή τους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Οι προεπιλεγμένοι κωδικοποιητές, εκτός από το μετατροπέα PCM της Microsoft, καταργούνται. Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του μετατροπέα PCM της Microsoft.

Κατάργηση συγκεκριμένου κωδικοποιητή ή συσκευής MCI

Για να καταργήσετε έναν συγκεκριμένο κωδικοποιητή ή μια συσκευή MCI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Πολυμέσα.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους ή στην καρτέλα Συσκευές.
 3. Για να καταργήσετε έναν κωδικοποιητή ήχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κωδικοποιητές συμπίεσης ήχου, κάντε διπλό κλικ στον κωδικοποιητή που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 4. Για να καταργήσετε έναν κωδικοποιητή βίντεο, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κωδικοποιητές συμπίεσης βίντεο, κάντε διπλό κλικ στον κωδικοποιητή που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 5. Για να καταργήσετε μια συσκευή MCI, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Συσκευές ελέγχου μέσων, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή που θέλετε να καταργήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Μηνύματα σφάλματος προγράμματος αποσυμπίεσης

Αν αναζητάτε βοήθεια σχετικά με κάποιο μήνυμα σφάλματος του προγράμματος αποσυμπίεσης, ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: Q156283
ΤΙΤΛΟΣ : Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: 279242
ΤΙΤΛΟΣ : Μήνυμα σφάλματος κατά την αναπαραγωγή αρχείου .avi με το Windows Media Player

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: 221831
ΤΙΤΛΟΣ : Μήνυμα σφάλματος: Δεν είναι δυνατή η λήψη του κατάλληλου προγράμματος αποσυμπίεσης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ: 234019
ΤΙΤΛΟΣ : Μήνυμα σφάλματος του Windows Media Player σχετικά με μη έγκυρη μορφή αρχείου

Τοποθεσία Web του Windows Media Player

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows Media Player, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Συνήθεις ερωτήσεις για το Windows Media Player

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από το Windows Media Player, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
191346 Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται από το Windows Media Player


HWSNDHT wmpfaq
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 142731 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2013 17:36:00 - Αναθεώρηση: 3.0

 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto kbmm KB142731
Σχόλια