Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων στον τερματισμό λειτουργίας των Windows 95

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR145926
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που ίσως σας βοηθήσουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας των Windows 95. Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) των Windows 95. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω διαφορών αρχιτεκτονικής μεταξύ των Microsoft Windows 98 και Windows 95, αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 98.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν γίνεται τερματισμός της λειτουργίας των Windows 95 εκτελούνται πολλές λειτουργίες, όπως η μετάβαση όλων των προγραμμάτων οδήγησης από κατάσταση προστατευμένης λειτουργίας σε κατάσταση πραγματικής λειτουργίας, η ολοκλήρωση όλων των λειτουργιών εγγραφής δίσκου και του αδειάσματος της μνήμης cache του δίσκου και το κλείσιμο όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή, που περιλαμβάνει την εκτέλεση του κώδικα κλεισίματος παραθύρου κάθε εφαρμογής που εκτελείται. Όταν δεν γίνει σωστός τερματισμός των Windows 95, ενδέχεται να πάψουν να ανταποκρίνονται ("κολλάνε") για μερικά λεπτά, εμφανίζοντας στην οθόνη το μήνυμα "Τερματισμός της λειτουργίας του υπολογιστή σας" (Please wait while your computer shuts down).

Τα προβλήματα τερματισμού λειτουργίας των Windows 95 είναι δυνατό να προκληθούν από ένα μη συμβατό, κατεστραμμένο ή σε διένεξη πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, από ένα κατεστραμμένο αρχείο εξόδου ήχου ή από υλικό που έχει ρυθμιστεί λανθασμένα ή που είναι κατεστραμμένο. Προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, κάντε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται εξαιτίας της φόρτωσης ενός προγράμματος από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup). Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και πατήστε το πλήκτρο SHIFT μέχρι να γίνει φόρτωση των Windows 95.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Τερματισμός" (Shut Down).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή "Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή" (Shut Down The Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes). Περιμένετε τρία λεπτά για να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν τα Windows 95 δεν "κολλήσουν", τότε η φόρτωση ενός προγράμματος στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) ίσως να προκαλεί το πρόβλημα.

  Για να εξακριβώσετε ποιο πρόγραμμα προκαλεί το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας, καταργήστε τα εικονίδια του φακέλου "Εκκίνηση" (Startup), ένα κάθε φορά. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start) , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Γραμμή εργασιών" (Taskbar).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα "Προγράμματα στο μενού "'Έναρξη"" (Start Menu Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced).
  • Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Προγράμματα" (Programs) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο φάκελο "Εκκίνηση" (Startup).
  • Σύρετε ένα εικονίδιο από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) στο φάκελο "Προγράμματα" (Programs) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-E μέχρι να λυθεί το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας.
  Όταν εντοπιστεί το πρόγραμμα που προκαλεί το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για βοήθεια. Εάν η διαγραφή όλων των εικονιδίων από το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε κάνοντας τα εξής βήματα.
 2. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται εξαιτίας μιας αυτόματης φόρτωσης γραμμής εντολών από το αρχείο Win.ini. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Κάντε κλικ στο παράθυρο Win.ini.
  • Εντοπίστε τις γραμμές "Load=" και "Run=" στο αρχείο Win.ini. Τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή κάθε γραμμής.
  • Αποθηκεύστε τις αλλαγές στο αρχείο Win.ini και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος (System Configuration Editor).
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν τα Windows 95 δεν "κολλήσουν" κατά τον τερματισμό της λειτουργίας τους, το πρόβλημα ίσως να οφείλεται σε φόρτωση προγράμματος από τη γραμμή "Load=" ή "Run=" στο αρχείο Win.ini. Για να εξακριβώσετε ποιο πρόγραμμα προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Κάντε κλικ στο παράθυρο Win.ini.
  • Δημιουργήστε νέες γραμμές "Load=" και "Run=" στο αρχείο Win.ini. Προσθέστε μία εντολή από τις αρχικές γραμμές.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος (System Configuration Editor).
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-B, προσθέστε μία ακόμα εντολή από τις αρχικές γραμμές και κατόπιν επαναλάβετε τα βήματα Δ-E. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να "κολλήσουν" τα Windows 95 κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-B, διαγράψτε το πρόγραμμα που δημιουργεί το πρόβλημα από τη γραμμή "Load=" ή "Run=" και κατόπιν επαναλάβετε τα βήματα Δ-E.
  • Μετά τον εντοπισμό του προγράμματος που προκαλεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για βοήθεια. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 3.
 3. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα προκαλείται από τη φόρτωση εντολής στο αρχείο Autoexec.bat ή Config.sys. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Step-By-Step Confirmation από το μενού Startup.
  • Πατήστε το πλήκτρο Y σε κάθε μια από τις ακόλουθες ερωτήσεις. Πατήστε το πλήκτρο N για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις:

   • Load Doublespace driver
   • Process the system registry
   • DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
   • DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
   • Load the Windows graphical user interface
   • Load all Windows drivers
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν γίνει σωστός τερματισμός λειτουργίας των Windows 95, το πρόβλημα ενδεχομένως να προκαλείται από μια γραμμή εντολών στο αρχείο Autoexec.bat ή Config.sys. Για να εξακριβώσετε ποια γραμμή προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Step-By-Step Confirmation από το μενού Startup.
  • Πατήστε το πλήκτρο Y για καθεμία από τις ακόλουθες ερωτήσεις, συν μία επιπλέον εντολή. Πατήστε το πλήκτρο N για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις:

   • Load Doublespace driver
   • Process the system registry
   • DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
   • DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
   • Load the Windows graphical user interface
   • Load all Windows drivers
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-Γ μέχρι να εμφανιστεί το πρόβλημα.
  Όταν το πρόβλημα εμφανιστεί, θα έχετε εντοπίσει την εντολή που προκαλεί το πρόβλημα. Επεξεργαστείτε το αρχείο που περιέχει την εντολή και απενεργοποιήστε την εντολή. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 4.
 4. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα προκαλείται από διένεξη μνήμης που συνεχίζει να υπάρχει όταν το αρχείο Emm386.exe δεν έχει φορτωθεί από το αρχείο Config.sys. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Κάντε κλικ στο παράθυρο Config.sys.
  • Στο αρχείο Config.sys, βεβαιωθείτε ότι οι εξής γραμμές υπάρχουν με την ακόλουθη σειρά:
        device=c:\windows\himem.sys     device=c:\windows\emm386.exe noems x=a000-f7ff
  • Αποθηκεύστε το αρχείο Config.sys και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος (System Configuration Editor).
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν γίνει σωστός τερματισμός λειτουργίας των Windows 95, το πρόβλημα ίσως να προκαλείται από μια διένεξη μνήμης που συνεχίζει να υπάρχει όταν το αρχείο Emm386.exe δεν έχει φορτωθεί από το αρχείο Config.sys. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό της ακριβούς θέσης της διένεξης μνήμης, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 5.
 5. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα προκαλείται από τη φόρτωση προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής από το αρχείο System.ini. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". Κάντε κλικ στο παράθυρο System.ini.
  • Εντοπίστε την ενότητα [386Enh] του αρχείου.
  • Στην ενότητα [386Enh], τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) μπροστά από κάθε σειρά που ξεκινά με την λέξη "Device=" και τελειώνει με τον αριθμό ".386".
  • Αποθηκεύστε το αρχείο System.ini και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος (System Configuration Editor).
  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν τα Windows 95 δεν "κολλήσουν" κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, το πρόβλημα ίσως προκαλείται από τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής από το αρχείο System.ini. Για να εξακριβώσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε sysedit στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". Κάντε κλικ στο παράθυρο System.ini.
  • Εντοπίστε την ενότητα [386Enh] του αρχείου.
  • Διαγράψτε ένα από τα ερωτηματικά που προσθέσατε στο βήμα Γ παραπάνω.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο System.ini και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Παραμέτρων Συστήματος.
  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-ΣΤ μέχρι να εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα.
  Όταν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, θα έχετε εντοπίσει το πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής που προκαλεί το πρόβλημα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος οδήγησης για βοήθεια. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 6.
 6. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από ένα κατεστραμμένο αρχείο εξόδου ήχου. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Ήχοι" (Sounds).
  • Στο πλαίσιο "Συμβάντα" (Events), κάντε κλικ στο συμβάν "Έξοδος από τα Windows" (Exit Windows).
  • Στο πλαίσιο "Όνομα" (Name), κάντε κλικ στην επιλογή "Καμία" (None).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν τα Windows 95 δεν "κολλήσουν" κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, το πρόβλημα ίσως έχει προκληθεί από ένα κατεστραμμένο αρχείο εξόδου ήχου. Επαναφέρετε το αρχείο ήχου από τα αντίγραφα ασφαλείας ή κάνετε επανεγκατάσταση του προγράμματος που παρείχε το αρχείο ήχου. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 7.
 7. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα προκαλείται από την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management - APM). Για να γίνει αυτό, απενεργοποιήστε την κάνοντας τα εξής βήματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διαθέτουν όλοι οι υπολογιστές δυνατότητες APM. Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει δυνατότητες APM, μεταβείτε στο βήμα 8.

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο "Συσκευές συστήματος" (System Devices) για να αναπτυχθεί.
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας" (Advanced Power Management) στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση της διαχείρισης ενέργειας" (Enable Power Management) για να το απενεργοποιήσετε.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" μέχρι να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου.
  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν γίνεται σωστός τερματισμός των Windows 95, το πρόβλημα ίσως προκαλείται από την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (APM). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για βοήθεια. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 8.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα τερματισμού λειτουργίας με ενεργοποιημένη την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (APM), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
 8. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από τις ρυθμίσεις του συστήματος αρχείων των Windows 95. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Επιδόσεις" (Performance).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύστημα αρχείων" (File System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" (Troubleshooting).
  • Κάντε κλικ σε όλα τα πλαίσια ελέγχου για να τα επιλέξετε.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ", κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes).
  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95.
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν γίνεται σωστός τερματισμός των Windows 95, το πρόβλημα σχετίζεται με τις ρυθμίσεις του συστήματος αρχείων. Εάν η εκτέλεση αυτών των βημάτων δεν λύσει το πρόβλημα, συνεχίστε με το βήμα 9.
 9. Εξακριβώστε εάν το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής Windows 95 ή από μια συσκευή που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και δεν έχει σωστά ρυθμισμένες παραμέτρους ή δεν λειτουργεί σωστά. Για να γίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Προφίλ υλικού" (Hardware Profiles).
  • Κάντε κλικ στο προφίλ υλικού που χρησιμοποιείτε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Αντιγραφή" (Copy).
  • Πληκτρολογήστε Test Configuration στο πλαίσιο "Σε" (To) και μετά κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).
  • Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε συσκευή και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται το Test Configuration για να το διαγράψετε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να απενεργοποιήσετε όλες τις συσκευές. Μην απενεργοποιήσετε τις συσκευές συστήματος.
  • Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τα Windows 95, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απενεργοποιήσετε ένα ελεγκτή σκληρού δίσκου PCI, επιλέξτε το κουμπί "Ναι" (Yes), για να γίνει επανεκκίνηση των Windows 95. Δεν είναι δυνατό να γίνει δυναμική ακύρωση της φόρτωσης των ελεγκτών σκληρού δίσκου PCI.
  • Κάντε επανεκκίνηση των Windows 95. Όταν γίνει επανεκκίνηση των Windows 95, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
        Τα Windows δεν μπορούν να καθορίσουν με ποιες ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργεί ο υπολογιστής σας. (Windows cannot determine what configuration your computer is in.)     Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
   Επιλέξτε το Test Configuration από τη λίστα με τις ομάδες παραμέτρων. Όταν ξεκινήσουν τα Windows 95, λαμβάνετε το εξής μήνυμα λάθους:
        Ο προσαρμογέας οθόνης είναι απενεργοποιημένος. (Your Display Adapter is disabled.) Προκειμένου να διορθώσετε το πρόβλημα κάντε κλικ     στο κουμπί "ΟΚ" για να ανοίξει η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
   Κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" (Cancel). Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Οθόνη" (Display Properties), κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" (Cancel).
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  Εάν τερματιστεί σωστά η λειτουργία των Windows 95, το πρόβλημα ίσως προέρχεται από ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευών των Windows 95 ή από μια συσκευή που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας και δεν έχει σωστά ρυθμισμένες παραμέτρους ή δεν λειτουργεί σωστά. Για να καθορίσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης συσκευών προκαλεί το πρόβλημα, κάντε τα εξής βήματα:

  • Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).
  • Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή που απενεργοποιήσατε στο βήμα E παραπάνω και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Test Configuration για να το επιλέξετε.
  • Όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τα Windows 95, κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes).
  • Τερματίστε τη λειτουργία των Windows 95. Περιμένετε να τερματιστεί η λειτουργία των Windows 95.
  • Επαναλάβετε τα βήματα A-Δ μέχρι να εμφανιστεί ξανά το πρόβλημα.. Όταν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, έχετε εντοπίσει τη συσκευή ή το πρόγραμμα οδήγησης συσκευών που προκαλεί το πρόβλημα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρόβλημα προκαλείται από συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) που δεν έχει σωστά ρυθμισμένες παραμέτρους ή που δεν λειτουργεί σωστά, τότε η κατάργηση της συσκευής από το τρέχον προφίλ υλικού θα λύσει το πρόβλημα. Μετά την κατάργηση της συσκευής από το τρέχον προφίλ υλικού και την επανεκκίνηση των Windows 95, τα προγράμματα οδήγησης που σχετίζονται με τη συσκευή καταργούνται από τη μνήμη και το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας δεν εμφανίζεται ξανά. Ωστόσο, με την εκκίνηση των Windows 95, η συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) θα εντοπιστεί αυτόματα και θα εγκατασταθεί στο τρέχον προφίλ υλικού. Όταν κάνετε για δεύτερη φορά επανεκκίνηση των Windows 95, τα προγράμματα οδήγησης που σχετίζονται με τη συσκευή είναι ήδη φορτωμένα στη μνήμη και το πρόβλημα τερματισμού λειτουργίας εμφανίζεται ξανά.

  Εάν τα Windows 95 εξακολουθούν να "κολλάνε" κατά τον τερματισμό λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση των βημάτων A-H, εγκαταστήστε ξανά τα Windows 95 σε διαφορετικό φάκελο για να αποκλείσετε την πιθανότητα να υπάρχουν κατεστραμμένα αρχεία. Για παράδειγμα, εάν τα Windows 95 βρίσκονται εγκατεστημένα στο φάκελο Windows, εγκαταστήστε τα σε ένα φάκελο Win95. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play BIOS), εγκαταστήστε ξανά τα Windows 95 χρησιμοποιώντας την εντολή "setup /P I" για να αποκλείσετε κάποιο ελαττωματικό BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

  Εάν τα Windows 95 εξακολουθούν να "κολλάνε" κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας μετά την επανεγκατάστασή τους, ο υπολογιστής σας ίσως διαθέτει προβληματικό υλικό ή προβληματικά στοιχεία συστήματος όπως μνήμη RAM, CPU, μητρική πλακέτα, εσωτερικό ή εξωτερικό cache. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για βοήθεια.
 10. Προβάλετε το αρχείο Bootlog.txt για να επισημάνετε το πρόβλημα.

  Εάν τα Windows 95 εξακολουθούν να "κολλάνε" κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, εξετάστε το αρχείο Bootlog.txt για καταχωρήσεις "Terminate=". Αυτές οι καταχωρήσεις βρίσκονται στο τέλος του αρχείου και ίσως δώσουν στοιχεία για την αιτία του προβλήματος.

  Κάθε καταχώρηση "Terminate=" πρέπει να έχει μια αντίστοιχη καταχώρηση "EndTerminate=" σε έναν επιτυχή τερματισμό λειτουργίας. Εάν η τελευταία γραμμή στο αρχείο Bootlog.txt είναι "EndTerminate=KERNEL," γίνεται επιτυχής τερματισμός των Windows 95. Εάν η τελευταία γραμμή στο αρχείο Bootlog.txt είναι μια από τις ακόλουθες καταχωρήσεις, ελέγξτε την καταχωρημένη πιθανή αιτία:
      Τελευταία γραμμή      Πιθανή αιτία    ----------------------------------------------------------------------------------    Terminate=Query Drivers  Πιθανό ζήτημα προγράμματος διαχείρισης μνήμης QEMM                  ή άλλου προγράμματος διαχείρισης μνήμης.    Terminate=Unload Network  Πιθανή διένεξη με πρόγραμμα οδήγησης δικτύου                 σε πραγματική λειτουργία σε αρχείο Config.sys.    Terminate=Reset Display  Απενεργοποίηση σκίασης βίντεο. Ίσως επίσης                 χρειαστείτε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.    Terminate=RIT       Πιθανά προβλήματα του χρονιστή με μια                 κάρτα ήχου ή με ένα παλιό πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού.    Terminate=Win32      Πρόβλημα με ένα πρόγραμμα 32-bit που μπλοκάρει                 ένα νήμα. Πιθανώς Visual C της Microsoft                 για τα Windows.
 11. Εάν τα προηγούμενα βήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτό το άρθρο δεν λύσουν το πρόβλημα, προσπαθήστε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή στις προεπιλογές εργοστασίου. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων CMOS του υπολογιστή σας, συμβουλευθείτε τα εγχειρίδια του υπολογιστή ή του κατασκευαστή.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού επαναφέρετε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή στις προεπιλογές εργοστασίου, μην παραλείψετε να σημειώσετε τις ρυθμίσεις CMOS.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα οδήγησης ηχείου PC (Speaker.drv) είναι δυνατό να κάνει τα Windows 95 να μην ανταποκρίνονται κατά τον τερματισμό λειτουργίας ή την εκκίνηση. Για να απενεργοποιηθεί το πρόγραμμα οδήγησης ηχείου PC, απενεργοποιήστε τη γραμμή wave=speaker.drv στο αρχείο System.ini. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη γραμμή, τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή της σειράς. Όταν ολοκληρώσετε αυτήν την αλλαγή, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Internet Explorer 4.01 με Windows UpdateΕάν αντιμετωπίζετε προβλήματα τερματισμού λειτουργίας σε έναν υπολογιστή με Microsoft Internet Explorer 4.01 που έχει εγκατεστημένο το στοιχείο της Ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update), ανατρέξτε στο άρθρο που ακολουθεί στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
178941 Ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας όταν υπάρχει εγκατεστημένο το στοιχείο για την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 145926 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 14:06:51 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbtshoot win95 KB145926
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)