Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν μηνύματα για σφάλμα προστασίας των Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR149962
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση των Windows, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, όπου όνομα συσκευής είναι ένα όνομα συσκευής:
Κατά την προετοιμασία (εκκίνηση) της συσκευής όνομα συσκευής παρουσιάστηκε (εκδηλώθηκε) σφάλμα προστασίας των Windows (While initializing device device name Windows Protection Error)
-ή-
Παρουσιάστηκε (εκδηλώθηκε) σφάλμα προστασίας των Windows (Windows Protection Error)
Κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε (εκδηλώθηκε) σφάλμα προστασίας των Windows (Windows Protection Error)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πιο αποτελεσματική αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιήστε τις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας, όταν κάνετε αναζήτηση. Εάν αναζητάτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, κάντε ξανά αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης:
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται να προκύψει όταν ο υπολογιστής φορτώνει ή καταργεί τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD). Σε πολλές περιπτώσεις, το VxD που δεν φορτώθηκε ή του οποίου η φόρτωση δεν καταργήθηκε αναφέρεται στο μήνυμα λάθους. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως να είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του VxD που προκάλεσε αυτήν τη συμπεριφορά.

Τα μηνύματα για σφάλμα προστασίας των Windows ενδέχεται να προκύψουν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας βρίσκεται σε διένεξη με ένα πρόγραμμα προστατευμένης λειτουργίας.
 • Εάν το μητρώο έχει καταστραφεί.
 • Εάν το αρχείο Win.com ή το αρχείο Command.com έχει ιό ή εάν κάποιο από τα δύο αρχεία έχει καταστραφεί.
 • Εάν ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας φορτώθηκε από το αρχείο System.ini και το πρόγραμμα οδήγησης έχει ήδη ξεκινήσει.
 • Εάν υπάρχει διένεξη φυσικής διεύθυνσης εισόδου/εξόδου (Ι/Ο) ή διένεξη διεύθυνσης της μνήμης RAM.
 • Εάν υπάρχουν λανθασμένες ρυθμίσεις CMOS (complementary metal oxide semiconductors) για μια ενσωματωμένη περιφερειακή συσκευή (όπως ρυθμίσεις cache, χρονισμός της CPU, σκληροί δίσκοι, κ.λπ.).
 • Εάν η δυνατότητα Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS) του υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά.
 • Εάν ο υπολογιστής περιέχει μνήμη cache ή μνήμη που δεν λειτουργεί σωστά.
 • Εάν η μητρική πλακέτα του υπολογιστή δεν λειτουργεί σωστά.
 • Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Office 97 και χρησιμοποιείτε το λογισμικό Novell Client 32.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να αντιμετωπίσετε ένα μήνυμα για σφάλμα προστασίας των Windows:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή (Safe) λειτουργία. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, δείτε μία από τις ακόλουθες ενότητες, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

  Windows 95
  Για να ξεκινήσετε τα Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο F8, όταν δείτε το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 98" (Starting Windows 98) και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Safe Mode από το μενού εκκίνησης Startup menu.
  Windows 98 και Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
  Για να ξεκινήσουν τα Windows 98 σε ασφαλή λειτουργία, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL έως ότου εμφανιστεί το μενού εκκίνησης Startup menu των Windows 98 και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Safe Mode.
  Windows Millennium Edition (Me)
  Για να ξεκινήσουν τα Windows Me σε ασφαλή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Safe Mode στο μενού εκκίνησης Startup menu των Windows Me.
 2. Εάν δεν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία ή κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή από ασφαλή λειτουργία, προβάλλετε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): Windows 95:
  136337 Αντιμετώπιση προβλημάτων Εκκίνησης για τα Windows 95 και Μηνύματα Λάθους
  145926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων στον τερματισμό λειτουργίας των Windows 95
  Windows 98:
  188867 Αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 98
  202633 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων στον τερματισμό λειτουργίας των Windows 98
  Windows Millennium Edition (Me):
  273738 ΤΙΤΛΟΣ: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης των Windows Millennium Edition
  273746 ΤΙΤΛΟΣ: Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows Me
 3. Εάν ο υπολογιστής είναι Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), εγκαταστήστε πάλι τα Windows χρησιμοποιώντας την εντολή setup /p I. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  129260 Πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95: Περιγραφή και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων
 4. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό Novell Client 32, καταργήστε το και στη συνέχεια εγκαταστήστε το Microsoft Client για Δίκτυα Novell.
 5. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή είναι σωστές. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων CMOS στον υπολογιστή σας, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
 6. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): Εγκαταστήστε ένα "καθαρό" αντίγραφο των Windows σε κενό φάκελο. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα:
277648 Τρόπος εγκατάστασης των Windows Millennium Edition σε νέο φάκελο [winmil]
193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο
142096 Τρόπος επανεγκατάστασης των Windows 95 σε νέο φάκελο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το μήνυμα λάθους εξακολουθεί να εμφανίζεται, το πιθανότερο είναι ότι οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό.
Περισσότερες πληροφορίες
Το VxD που δημιουργεί το μήνυμα λάθους μπορεί να είναι οποιοδήποτε VxD, είτε κάποιο προεπιλεγμένο VxD που έχει εγκατασταθεί είτε κάποιο πρόγραμμα οδήγησης .386 άλλου κατασκευαστή που έχει φορτωθεί από το αρχείο System.ini. Εάν δεν γνωρίζετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί το μήνυμα λάθους, δημιουργήστε ένα αρχείο με το όνομα Bootlog.txt και στη συνέχεια ελέγξτε για να δείτε ποιο είναι το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης που ξεκινά. Αυτό συνήθως είναι το πρόγραμμα οδήγησης που προκαλεί το ζήτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί ένα μήνυμα για σφάλμα προστασίας των Windows κατά την επανεκκίνηση των Windows 95, μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος ή έπειτα από κάποια αλλαγή στις ρυθμίσεις παραμέτρων του υπολογιστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
157924 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "IOS Failed to Initialize" κατά την εκκίνηση
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης θεμάτων προστασίας των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
131431 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σφαλμάτων μητρώου
wpe corrupt win command com
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 149962 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 14:34:01 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbwinme diskmem win98se win98 kbprb win95 kbprod2web kbdiskmemory KB149962
Σχόλια