Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα Windows NT, ο Terminal Server και οι υπηρεσίες του Microsoft Exchange χρησιμοποιούν θύρες TCP/IP

Περίληψη
Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις γνωστές θύρες TCP/IP (τα TCP και/ή UDP) που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες που υπάρχουν στα Microsoft Windows NT έκδοση 4.0 και τον Microsoft Exchange Server έκδοση 5.0. Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα των αντιστοιχίσεων θυρών TCP/IP.

Για πρόσθετες πληροφορίες αντιστοιχίσεων θυρών TCP/IP, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
174904 Πληροφορίες για αντιστοιχίσεις θυρών TCP/IP
176466 XGEN: Θύρες TCP και Microsoft Exchange: Λεπτομερής ανάλυση
Περισσότερες πληροφορίες
Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Windows NT, έκδοση 4.0:
Λειτουργία         Στατικές θύρες----------         --------------Αναζήτηση          UDP:137,138Εκμίσθωση DHCP       UDP:67,68Διαχείριση DHCP       TCP:135Αναπαραγωγή καταλόγου    UDP:138 TCP:139Διαχείριση DNS       TCP:135Επίλυση DNS         UDP:53Προβολή συμβάντων      TCP:139Κοινή χρήση αρχείων     TCP:139Ακολουθία σύνδεσης     UDP:137.138 TCP:139NetLogon          UDP:138Επικύρωση διέλευσης     UDP:137,138 TCP:139Παρακολούθηση επιδόσεων   TCP:139PPTP            TCP:1723 IP Protocol:47 (GRE)Εκτύπωση          UDP:137.138 TCP:139Επεξεργαστής μητρώου    TCP:139Διαχείριση διακομιστή    TCP:139Σχέσεις αξιοπιστίας     UDP:137,138 TCP:139Διαχείριση χρήστη      TCP:139Διαγνωστικά WinNT      TCP:139Κανάλι ασφαλείας WinNT   UDP:137,138 TCP:139Αναπαραγωγή WINS      TCP:42Διαχείριση WINS       TCP:135Εγγραφή WINS        TCP:137				
Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από το WLBS και από τον έλεγχο Convoy for Cluster:
Λειτουργία         Στατικές θύρες----------         --------------Convoy           UDP:1717 WLBS            UDP:2504				
Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τον Microsoft Exchange Server, έκδοση 5.0:
Λειτουργία         Στατικές θύρες----------         --------------Client/Server Comm.     TCP:135Exchange Administrator   TCP:135IMAP            TCP:143IMAP (SSL)         TCP:993LDAP            TCP:389LDAP (SSL)         TCP:636MTA - X.400 over TCP/IP   TCP:102POP3            TCP:110POP3 (SSL)         TCP:995RPC             TCP:135SMTP            TCP:25NNTP            TCP:119NNTP (SSL)         TCP:563				
Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο ή άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
176466 XGEN: Θύρες TCP και Microsoft Exchange: Λεπτομερής ανάλυση


Λίστα θυρών που χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα-πελάτες του Terminal Server
Λειτουργία         Στατικές θύρες----------         --------------RDP Client (Microsoft)   TCP:3389 (Pre Beta2:1503)ActiveX Client (TSAC)    TCP:80, 3389ICA Client (Citrix)     TCP:1494				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Terminal Server χρησιμοποιεί τη θύρα 3389.

Πρόσθετες θύρες που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες των Windows 2000:
Λειτουργία                Στατικές θύρες----------                --------------Απευθείας εφαρμογή του SMB σε TCP/IP  TCP,UDP: 445IPSec:             ISAKMP                UDP: 500  ESP                  IP Protocol 50	  AH                  IP Protocol 51Kerberos                 TCP,UDP: 88RSVP                   IP Protocol 46				
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 150543 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2005 10:18:16 - Αναθεώρηση: 3.1

 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Load Balancing Service
 • kbinfo kbnetwork KB150543
Σχόλια