Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Ρύθμιση για διπλή εκκίνηση μετά την εγκατάσταση των Windows NT

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR153762
Περίληψη
Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο ρύθμισης των Windows NT ώστε να κάνουν διπλή εκκίνηση με MS-DOS σε έναν υπολογιστή όπου αρχικά είχαν εγκατασταθεί μόνο τα Windows NT. Για να γίνεται διπλή εκκίνηση, το διαμέρισμα συστήματος πρέπει να είναι διαμέρισμα πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT) και όχι διαμέρισμα συστήματος αρχείων των Windows NT (NTFS).
Περισσότερες πληροφορίες
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή με δισκέτα MS-DOS που περιέχει το αρχείο Sys.com. Μεταφέρετε το sys στη μονάδα δίσκου εκκίνησης σε MS-DOS χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

  A:\>sys c:

  Θα πρέπει να λάβετε ένα μήνυμα μεταφοράς συστήματος, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια θα απενεργοποιήσει το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT και τώρα ο υπολογιστής σας θα ξεκινά με MS-DOS, όταν κάνετε εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να επιδιορθώσετε το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT, αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που εξηγούνται παρακάτω.

 2. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια θα απενεργοποιήσει το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT και τώρα ο υπολογιστής σας θα ξεκινά με MS-DOS, όταν κάνετε εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να επιδιορθώσετε το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT, αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που εξηγούνται παρακάτω. Κάντε επανεκκίνηση του συστήματος από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σε γραμμή εντολών MS-DOS και εγκαταστήστε το MS-DOS στο σύστημα, αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο.
 3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια θα απενεργοποιήσει το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT και τώρα ο υπολογιστής σας θα ξεκινά με MS-DOS, όταν κάνετε εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να επιδιορθώσετε το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT, αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που εξηγούνται παρακάτω. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του MS-DOS στο σύστημα και γίνει επανεκκίνηση, ξεκινήστε πάλι το σύστημα χρησιμοποιώντας τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows NT. Κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε το πλήκτρο R, για να επιδιορθώσετε τα Windows NT. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να επιδιορθώσετε μόνο τον τομέα εκκίνησης των Windows NT. Μην επιλέξετε να ελεγχθούν τα αρχεία μητρώου, τα αρχεία συστήματος των Windows NT ή το περιβάλλον εκκίνησης των Windows NT στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

 4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ενέργεια θα απενεργοποιήσει το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT και τώρα ο υπολογιστής σας θα ξεκινά με MS-DOS, όταν κάνετε εκκίνηση από τον σκληρό δίσκο. Θα πρέπει να επιδιορθώσετε το πρόγραμμα φόρτωσης της εκκίνησης των Windows NT, αφού ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που εξηγούνται παρακάτω. Αφού έχετε επιδιορθώσει τον τομέα εκκίνησης των Windows NT, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο Boot.ini, ώστε να συμπεριλαμβάνει μια επιλογή για εκκίνηση σε MS-DOS. Το αρχείο Boot.ini είναι κρυφό αρχείο συστήματος μόνο για ανάγνωση και βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου εκκίνησης. Η ακόλουθη γραμμή θα πρέπει να προστεθεί στο αρχείο Boot.ini, στην περιοχή της ενότητας των λειτουργικών συστημάτων:

  c:="Microsoft DOS".
Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα επιλογής του Microsoft DOS στο μενού εκκίνησης των Windows NT.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της διπλής εκκίνησης μεταξύ των Windows NT και των Windows 95. Για να γίνεται διπλή εκκίνηση με Windows 95, ξεκινήστε το σύστημα σε MS- DOS και εγκαταστήστε τα Windows 95. Η εγκατάσταση των Windows 95 αναγνωρίζει τα Windows NT και δεν θα αντικαταστήσει πληροφορίες του προγράμματος φόρτωσης της εκκίνησης των NT, όταν εγκαθίσταται με αυτόν τον τρόπο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 153762 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 10:38:00 - Αναθεώρηση: 3.1

 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • ntsrvwkst δίσκων δίσκος kbsetup windows ms-dos εκκίνησης διπλή τομείς λειτουργικά πολλαπλά KB153762
Σχόλια