Περιγραφές Java, JScript και JavaScript

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:154585
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παρέχει σύντομες περιγραφές της Java, JavaScript και JScript. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Java, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη JScript και JavaScript, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο web:
Περισσότερες πληροφορίες

Java

Η Java είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού που ανάπτυξε SunMicrosystems. Η Java είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας, εφαρμογές πολλαπλών νημάτων προγραμματισμούπεριβάλλον σχεδιασμένο για τη δημιουργία προγραμμάτων και εφαρμογές για τοInternet και σε intranet.

Με την υποστήριξη Java για τον Microsoft Internet Explorer, η Microsoft παρέχειΕφαρμογή Java που υποστηρίζει την εκτέλεση προγραμμάτων Java στο MicrosoftΟ Internet Explorer.

JavaScript

Η JavaScript είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών που αναπτύχθηκε από τη Netscape Communicationsσχεδιασμένο για ανάπτυξη υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή εφαρμογών Internet. NetscapeNavigator έχει σχεδιαστεί για να ερμηνεύσει JavaScript που είναι ενσωματωμένες στις σελίδες Web.Η JavaScript είναι ανεξάρτητη από τη γλώσσα Java της Sun Microsystem.

JScript

Microsoft JScript είναι μια ανοιχτή υλοποίηση του Netscape JavaScript.JScript είναι μια γλώσσα δέσμης ενεργειών υψηλής απόδοσης έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσετε ενεργόηλεκτρονικό περιεχόμενο για το World Wide Web. JScript επιτρέπει στους προγραμματιστές να συνδέσετεκαι να αυτοματοποιήσετε μια ποικιλία αντικειμένων σε σελίδες Web, συμπεριλαμβανομένων των ActiveXτα στοιχεία ελέγχου και τα προγράμματα Java. Microsoft Internet Explorer έχει σχεδιαστεί για ναερμηνεία JScript που είναι ενσωματωμένες στις σελίδες Web.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
3.00 4.00.0 5.00 5.50

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 154585 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 15:11:41 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbusage kbmt KB154585 KbMtel
Σχόλια