Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR154997
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει το σύστημα αρχείων FAT32 που περιλαμβάνεται στην έκδοση Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) και στα Windows 98. Σημειώστε ότι αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για πληροφοριακή χρήση και επομένως, ίσως να μην περιέχει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων που έχουν σχέση με το σύστημα αρχείων FAT32, προσπαθήστε πάλι να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις-ερωτήματα και λέξεις-κλειδιά:
 • fat32 and file and system
 • kbtool and kberrmsg (εάν μία ή περισσότερες από αυτές τις λέξεις σχετίζονται με το ζήτημα ή την ερώτηση)
Για να πραγματοποιήσετε πιο αποτελεσματική αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με το θέμα σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικότερης αναζήτησης με τη χρήση λέξεων-κλειδιών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου πιο κάτω, για να προβάλλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) με χρήση λέξεων-κλειδιών
Περισσότερες πληροφορίες
Η έκδοση Windows 95 OSR2 και τα Windows 98 περιλαμβάνουν ενημερωμένη έκδοση του συστήματος αρχείων για τον Πίνακα εκχώρησης αρχείων (File Allocation Table), που ονομάζεται FAT32. Αυτό το ενημερωμένο σύστημα αρχείων επιτρέπει ελάχιστο προεπιλεγμένο μέγεθος τομέα δίσκου έως 4K, καθώς και υποστήριξη για μεγέθη σκληρών δίσκων EIDE που υπερβαίνουν τα 2 GB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows NT 4.0 δεν υποστηρίζει το σύστημα αρχείων FAT32. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αρχείων που υποστηρίζονται από τα Windows NT 4.0, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
100108 Επισκόπηση των συστημάτων αρχείων FAT, HPFS και NTFS

FeaturesΤο σύστημα αρχείων FAT32 προσφέρει τις ακόλουθες βελτιώσεις σε σχέση με προηγούμενες υλοποιήσεις του συστήματος αρχείων FAT:
 • Υποστηρίζει μονάδες δίσκου μεγέθους έως και 2 terabyte.
 • Χρησιμοποιεί το χώρο περισσότερο αποτελεσματικά.

  Το FAT32 χρησιμοποιεί μικρότερα συμπλέγματα (δηλαδή συμπλέγματα 4K για μονάδες δίσκου με μέγεθος έως και 8 GB), με αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου στο δίσκο κατά 10 με 15 τοις εκατό, σε σχέση με τις μεγάλες μονάδες δίσκου που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων FAT16.
 • Περισσότερο αξιόπιστο.

  Το σύστημα αρχείων FAT32 έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης του ριζικού καταλόγου σε άλλη τοποθεσία και χρήσης του αντιγράφου ασφαλείας του Πίνακα εκχώρησης αρχείων, αντί για το προεπιλεγμένο αντίγραφο. Επιπλέον, η εγγραφή εκκίνησης των μονάδων δίσκου FAT32 έχει επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει αντίγραφο ασφαλείας των ζωτικών δομών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες δίσκου FAT32 είναι λιγότερο ευάλωτες σε αποτυχία σε σχέση με υπάρχοντες τόμους FAT16.
 • Περισσότερο ευέλικτο.

  Ο ριζικός κατάλογος σε μια μονάδα δίσκου FAT32 αποτελεί τώρα ένα συνηθισμένο σύμπλεγμα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να εντοπιστεί οπουδήποτε στη μονάδα δίσκου. Για αυτόν το λόγο, δεν υπάρχουν πλέον οι προηγούμενοι περιορισμοί σε σχέση με τον αριθμό καταχωρήσεων του ριζικού καταλόγου. Επιπλέον, ο κατοπτρισμός του FAT είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί, επιτρέποντας την ενεργοποίηση ενός αντιγράφου του FAT εκτός από το πρώτο. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν δυναμική μεταβολή του μεγέθους των διαμερισμάτων FAT32. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν και η αρχιτεκτονική του συστήματος αρχείων FAT32 επιτρέπει αυτήν τη δυνατότητα, δεν θα υλοποιηθεί από τη Microsoft στην αρχική έκδοση.

Θέματα συμβατότηταςΓια τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής συμβατότητας με υπάρχοντα προγράμματα, δίκτυα και προγράμματα οδήγησης συσκευών, το FAT32 υλοποιήθηκε με τις μικρότερες δυνατές αλλαγές σε σχέση με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική των Windows, με εσωτερικές δομές δεδομένων, με Application Programming Interfaces (API) και με τη διαμόρφωση στο δίσκο. Ωστόσο, επειδή τώρα απαιτούνται 4 byte για την αποθήκευση τιμών συμπλέγματος, αρκετές δομές που αφορούν εσωτερικά δεδομένα, δεδομένα στο δίσκο καθώς και δημοσιευμένες API έχουν αναθεωρηθεί ή επεκταθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπάρχουσες API δεν θα λειτουργήσουν σε μονάδες δίσκου FAT32. Τα περισσότερα προγράμματα δεν θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές. Τα υπάρχοντα εργαλεία και τα προγράμματα οδήγησης θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μονάδες δίσκου FAT32. Ωστόσο, τα προγράμματα οδήγησης συσκευών μπλοκ του MS-DOS (για παράδειγμα, ASPIDISK.SYS) και τα εργαλεία δίσκου θα χρειαστεί να αναθεωρηθούν, για να υποστηρίξουν μονάδες δίσκου FAT32.

Όλα τα εργαλεία δίσκου της Microsoft που περιλαμβάνονται στο πακέτο (Format, FDISK, Defrag και η Εξέταση δίσκων (ScanDisk) που βασίζεται στο MS-DOS και στα Windows) έχουν ενημερωθεί, ώστε να λειτουργούν με το σύστημα αρχείων FAT32. Επιπλέον, η Microsoft συνεργάζεται με κορυφαίους προμηθευτές προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και εργαλείων δίσκου, για να τους υποστηρίξει στην αναβάθμιση των προϊόντων τους, ώστε να υποστηρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας τόμος FAT32 δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί με τη χρήση του προγράμματος Microsoft DriveSpace ή DriveSpace 3.

ΕπιδόσειςΗ μετατροπή στο σύστημα αρχείων FAT32 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βελτιώσεις, όσον αφορά τις επιδόσεις, που μπορείτε να κάνετε στον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows 98.

Προσωπικοί υπολογιστές διπλής εκκίνησηςΑυτή τη στιγμή, η έκδοση Windows 95 OEM Service Release 2 και τα Windows 98 είναι τα μόνα λειτουργικά συστήματα που έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε τόμους FAT32. Το MS-DOS και η αρχική έκδοση των Windows 95 δεν αναγνωρίζουν διαμερίσματα FAT32 και δεν είναι δυνατό να εκκινηθούν από τόμο FAT32.

Η έκδοση Windows 95 OSR2 και τα Windows 98 είναι δυνατό να εκκινηθούν σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας (παραδείγματος χάριν για την εκτέλεση ενός παιχνιδιού) και είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν τόμους FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τόμοι FAT32 δεν είναι δυνατό να προσπελαστούν κανονικά, εάν ο υπολογιστής ξεκινήσει με τη χρήση άλλου λειτουργικού συστήματος (για παράδειγμα, με δισκέτα εκκίνησης των Windows 95 ή του MS-DOS).

Δημιουργία μονάδων δίσκου FAT32Στην έκδοση OSR2 και στα Windows 98, εάν εκτελέσετε το εργαλείο FDISK σε σύστημα με μονάδα δίσκου πάνω από 512 MB, θα σας ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε υποστήριξη για μεγάλο δίσκο. Εάν απαντήσετε θετικά, οποιοδήποτε διαμέρισμα δημιουργείτε και το οποίο είναι μεγαλύτερο από 512 MB επισημαίνεται ως διαμέρισμα FAT32.

Επίσης, τα Windows 98 περιλαμβάνουν ένα εργαλείο μετατροπής FAT32, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να μετατρέψετε μια υπάρχουσα μονάδα δίσκου στο σύστημα αρχείων FAT32. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο μετατροπής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού '"Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), κατόπιν στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Μετατροπέας Μονάδας Δίσκου (FAT32)" ()Drive Converter.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου την οποία θέλετε να μετατρέψετε στο σύστημα αρχείων FAT32 και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" (Next).
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΥποστήριξηΗ Microsoft θα υποστηρίξει τη λειτουργικότητα του συστήματος αρχείων FAT32 για ανάγνωση χωρίς σφάλματα και για αποθήκευση αρχείων σε κατάσταση πραγματικής ή ασφαλούς λειτουργίας. Υποστηρίζουμε τα εργαλεία κατάστασης πραγματικής και ασφαλούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται στα Windows 95.

Για παλιότερα προγράμματα που δεν εγκαθίστανται σε τόμο FAT32 ή που δεν μπορούν να αποθηκεύσουν αρχεία ή να τα διαβάσουν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του πακέτου λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και το σύστημα αρχείων FAT32 υποστηρίζει σκληρούς δίσκους μεγέθους έως 2 terabyte (TB), ορισμένοι σκληροί δίσκοι ενδέχεται να μη μπορούν να περιέχουν εκκινήσιμα διαμερίσματα μεγαλύτερα των 7.8 gigabyte (GB), λόγω περιορισμών στη διασύνδεση INT13 του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS). Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού, για να εξακριβώσετε εάν το BIOS του υπολογιστή σας υποστηρίζει τις ενημερωμένες επεκτάσεις για τη διασύνδεση INT13.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
253774 Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 154997 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/10/2006 01:37:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95

 • kbtool win98se win98 dtssb win95 osr2 KB154997
Σχόλια