Ρύθμιση προεπιλεγμένης πύλης για υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:157025
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων τέλος της υποστήριξης των Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Ένας υπολογιστής που υποστηρίζει πολλά δίκτυα είναι αυτή που έχει πολλές διασυνδέσεις δικτύου. Γιαυπολογιστές μέσω TCP/IP, οι διασυνδέσεις αυτές μπορεί να είναι διασύνδεση δικτύου ξεχωριστάκάρτες (NIC) ή πολλαπλές διευθύνσεις IP σε μία NIC. Αυτό το άρθρο αναλύειη συνιστώμενη μέθοδος για τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης πύλης σε πολλά δίκτυαυπολογιστές.
Περισσότερες πληροφορίες
Στις ιδιότητες TCP/IP, κάθε ένα από τα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω, έχετε τηνεπιλογή για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας προεπιλεγμένης πύλης για κάθε NIC ή πολλές προεπιλεγμένεςπύλες για ίδιο NIC. Κάθε NIC που έχει μια προεπιλεγμένη πύλη προσθέτει ένα0.0.0.0 δρομολόγηση (προεπιλεγμένη δρομολόγηση) στον πίνακα δρομολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας δρομολόγησης TCP/IP θα έχει πολλαπλές διαδρομές(για να προβάλετε τον πίνακα δρομολόγησης, πληκτρολογήστε "ROUTE PRINT" από την εντολήγραμμή εντολών). Το πιο πιθανό να χρησιμοποιηθούν δρομολόγηση είναι προεπιλεγμένη πύλη για τοπρωτεύον NIC που είναι συνδεδεμένη σε TCP/IP, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Εάντην περίοδο λειτουργίας Transmission Control Protocol (TCP) στον προεπιλεγμένο ενεργόπύλη λήγει, το TCP να μεταβείτε στο επόμενο προεπιλεγμένη πύλη. Αυτό μπορεί ναυπάρχει ένα πρόβλημα ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου σας.

Δεν συνιστάται να έχετε πολλούς προσαρμογείς που έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο(αυτό μπορεί ακόμα να δημιουργήσετε περισσότερες επιβάρυνση) δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες για το TCP/IPσυμπεριφορά όταν πολλοί προσαρμογείς ρυθμίζονται στο ίδιο δίκτυο, πληκτρολογήστεανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
175767 Αναμενόμενη συμπεριφορά πολλούς προσαρμογείς στο ίδιο δίκτυο
Εάν δύο κάρτες διασύνδεσης δικτύου βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο συνεχόμενο, αυτή δεν είναι μιαπρόβλημα εφόσον οι προεπιλεγμένες πύλες είναι έγκυρες. Ωστόσο, εάν το NICέχει ρυθμιστεί σε αποσυνδεδεμένα δίκτυα ή δίκτυα που διαχωρίζονται φυσικάκαι δεν είναι δυνατό να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν θα είναι σε θέση να επικοινωνούνμε τον προορισμό φιλοξενήσει αξιόπιστα.

Μια συνηθισμένη χρήση πολλαπλές προεπιλεγμένες πύλες είναι να ρυθμίσετε μια πύλη αντιγράφων ασφαλείαςσε περίπτωση της αποτυχίας του πρωτεύοντα πύλη (δρομολογητής). Αυτό το αντίγραφο ασφαλείαςπύλη χρησιμοποιούνται εντοπισμό αδρανούς πύλης και ενεργοποιείται μόνο με TCPή με σύνδεση κυκλοφορίας. Βοηθητικά προγράμματα όπως PING δεν μπορεί να υποχρεώσει τοπροεπιλεγμένη πύλη για εναλλαγή, επειδή αυτά τα βοηθητικά προγράμματα χρησιμοποιούν αυτοδύναμων πακέτων χρήστηΠρωτόκολλο (UDP) και το πρωτόκολλο μηνυμάτων ελέγχου Internet (ICMP).

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα τηςΓνωσιακή Βάση της Microsoft:
128978 Εντοπισμός αδρανούς πύλης στο TCP/IP για Windows NT
171564 TCP/IP αδρανούς πύλης ανίχνευσης αλγόριθμο ενημέρωση για τα Windows NT
Μόνο μία προεπιλεγμένη πύλη θα πρέπει να ρυθμιστεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα.Η προεπιλεγμένη πύλη είναι καθολικές ρυθμίσεις για το διακομιστή, δεν την ρύθμισηπου πρέπει να οριστεί για κάθε προσαρμογέα δικτύου. Ο διακομιστής είναι ήδη γνωρίζετεόλα τα δίκτυα που είναι απευθείας συνδεδεμένος και προσθέτει μια δρομολόγηση σε κάθεδίκτυο για το οποίο έχει μια διεύθυνση TCP/IP.

Η προεπιλεγμένη πύλη χρησιμοποιούνται μόνο για την κυκλοφορία που χρειάζεται για να μεταβείτε σε ένα δίκτυογια την οποία ο διακομιστής έχει δεν υπάρχει διαδρομή. Είναι ενεργή μόνο μία προεπιλεγμένη πύληγια έναν υπολογιστή τη φορά. Γενικά, θα πρέπει να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένηπύλη στο πιο πολύπλοκων δικτύου και αφήστε το πεδίο κενό στο άλλοπροσαρμογέας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε ανοχή σφαλμάτων, επιλέξτε ένα από ταακολουθεί:

  • Εάν υπάρχουν πολλαπλές δρομολογητές στο ίδιο υποδίκτυο, ρυθμίστε έναν (ή περισσότερες) προεπιλεγμένες πύλες στον ίδιο προσαρμογέα δικτύου. Αυτό σας επιτρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι στην πραγματικότητα η πρωτεύουσα. Αφήστε όλους τους άλλους προσαρμογείς» προεπιλεγμένη πύλη διαμόρφωση κενό. -ή-

  • Εάν η προσαρμογείς στον υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα είναι ασυνεχή δίκτυα (υποδίκτυα που είναι συνδεδεμένοι με ένα δρομολογητή), ρυθμίστε τις παραμέτρους ενός (ή περισσότερων) προεπιλεγμένες πύλες στον ίδιο προσαρμογέα δικτύου και να χρησιμοποιούν στατικές δρομολογήσεις για τα απομακρυσμένα δίκτυα που επιτυγχάνεται μέσω του προσαρμογέα δικτύου με όχι προεπιλεγμένη πύλη. -ή-

  • Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα ακρόασης στο πρωτόκολλο πληροφοριών δρομολόγησης (RIP), ενεργοποιώντας το σιωπηλό RIP και μετάδοση διαθέσιμη προεπιλεγμένες διαδρομές με μοναδικό κόστος. Το προτιμώμενη προεπιλεγμένη πύλη μπορεί να είναι μία κοινοποιημένη με τη χαμηλότερη κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
    169161 Παράμετροι μητρώου για το RIP για IP έκδοση 1
    -ή-
  • Ο απλούστερος τρόπος για να ελέγξετε τη σειρά ταξινόμησης προεπιλεγμένες πύλες είναι να προσθέσετε μόνο μία προεπιλεγμένη πύλη μέσω των ιδιοτήτων TCP/IP στο στοιχείο ελέγχου Στον πίνακα και να προσθέσετε τυχόν πρόσθετες πύλες χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Route.exe. παρέχοντας ένα μοναδικό κόστος για κάθε πύλη, η κατάταξη των Οι πύλες μπορεί να προσδιορίζεται εύκολα.
υποστήριξη_πολλών_δικτύων πολυ συνδέονται σε πολλά δίκτυα

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 157025 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 15:29:33 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows για Workgroups 3.11, Microsoft TCP/IP για Windows για Workgroups 3.11, Microsoft Windows 95

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbnetwork kbmt KB157025 KbMtel
Σχόλια