Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κατάργησης των καταχωρήσεων ιστορικού στον Internet Explorer

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης των προσωρινά αποθηκευμένων καταχωρήσεων του Ιστορικού (History) (ή του πλαισίου Διεύθυνση (Address)) στον Internet Explorer.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να καταργήσετε τις προσωρινά αποθηκευμένες καταχωρήσεις διευθύνσεων του Internet, εκκαθαρίστε το φάκελο "Ιστορικό" (History). Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Κλείστε όλες τις εμφανίσεις του Internet Explorer που εκτελούνται και όλα τα παράθυρα του προγράμματος περιήγησης.
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Internet (Internet Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρισμός ιστορικού (Clear History).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" (Internet Options).
Όταν οι διευθύνσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά εξακολουθούν να παρατίθενται στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address) του Internet Explorer, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κλείστε τον Internet Explorer.
 2. Διαγράψτε όλες τις τιμές εκτός από την τιμή "(Προεπιλογή)" ((Default)) του ακόλουθου κλειδιού μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές αυτού του κλειδιού μητρώου παρατίθενται ως Url1, Url2, Url3 και τα λοιπά. Εάν διαγράψετε μόνο ορισμένες τιμές ενώ οι υπόλοιπες δεν είναι διατεταγμένες κατά αριθμητική σειρά, μόνο ορισμένες από τις υπόλοιπες τιμές παρατίθενται στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address). Για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτής της συμπεριφοράς, μετονομάστε τις υπόλοιπες τιμές έτσι ώστε να είναι διατεταγμένες κατά αριθμητική σειρά.

Internet Explorer 3.0

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Προβολή (View).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πλοήγηση (Navigation).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρισμός ιστορικού (Clear History) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Όταν οι διευθύνσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά εξακολουθούν να παρατίθενται στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address) του Internet Explorer για Windows 95, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Κλείστε τον Internet Explorer.
 2. Διαγράψτε όλες τις τιμές εκτός από την τιμή "(Προεπιλογή)" ((Default)) του ακόλουθου κλειδιού μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές αυτού του κλειδιού μητρώου παρατίθενται ως Url1, Url2, Url3 και τα λοιπά. Εάν διαγράψετε μόνο ορισμένες τιμές ενώ οι υπόλοιπες δεν είναι διατεταγμένες κατά αριθμητική σειρά, μόνο ορισμένες από τις υπόλοιπες τιμές παρατίθενται στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address). Για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτής της συμπεριφοράς, μετονομάστε τις υπόλοιπες τιμές έτσι ώστε να είναι διατεταγμένες κατά αριθμητική σειρά.
3.00 4.00 προσωρινή αποθήκευση mru κατάργηση κενό 5.00 5.0 5.50
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 157729 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2005 10:18:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 2.1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB157729
Σχόλια