Τρόπος δημιουργίας συνδέσεων του NetMeeting μέσω τείχους προστασίας

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR158623
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείτε το Microsoft NetMeeting για να δημιουργείτε συνδέσεις στο Internet, όταν χρησιμοποιείτε ένα τείχος προστασίας για να συνδεθείτε στο Internet.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν χρησιμοποιείτε το NetMeeting για τη δημιουργία μιας σύνδεσης στο Internet, το NetMeeting χρησιμοποιεί διάφορες θύρες IP, για να επικοινωνεί με άλλους συμμετέχοντες σε σύσκεψη. Εάν χρησιμοποιείτε ένα τείχος προστασίας για να συνδεθείτε στο Internet, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας έτσι ώστε να μην εμποδίζονται οι θύρες που χρησιμοποιεί το NetMeeting.

Το NetMeeting χρησιμοποιεί τις ακόλουθες θύρες πρωτοκόλλου Internet (IP):
  Θύρα   Σκοπός  -----------------------------------------------------------------------------------------------  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]  522    User Location Server (TCP)  1503   T.120 (TCP)  1720   H.323 call setup (TCP)  1731   Audio call control (TCP)  Dynamic  H.323 call control (TCP)  Dynamic  H.323 streaming [Realtime Transport Protocol (RTP) μέσω User Datagram Protocol (UDP)]  -----------------------------------------------------------------------------------------------
Για να δημιουργήσετε εξερχόμενες συνδέσεις του NetMeeting μέσω τείχους προστασίας, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας ώστε να πραγματοποιεί τα εξής:
 • Να διέρχεται από κύριες συνδέσεις TCP στις θύρες 522, 389, 1503, 1720 και 1731.
 • Να διέρχεται από δευτερεύουσες συνδέσεις UDP σε δυναμικά εκχωρημένες θύρες (1024-65535).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα τείχη προστασίας έχουν δυνατότητα διέλευσης από συνδέσεις TCP σε συγκεκριμένες θύρες, αλλά δεν έχουν δυνατότητα διέλευσης από δευτερεύουσες συνδέσεις UDP σε δυναμικά εκχωρημένες θύρες. Όταν δημιουργείτε συνδέσεις του NetMeeting μέσω αυτών των τειχών προστασίας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ήχου του NetMeeting.

Επιπλέον, ορισμένα τείχη προστασίας έχουν δυνατότητα διέλευσης από συνδέσεις TCP σε συγκεκριμένες θύρες και από δευτερεύουσες συνδέσεις UDP σε δυναμικά εκχωρημένες θύρες, αλλά δεν έχουν δυνατότητα δημιουργίας ενός αυθαίρετου αριθμού εικονικών εσωτερικών διευθύνσεων IP ή δεν μπορούν να εκτελέσουν αυτήν την ενέργεια δυναμικά. Με αυτά τα τείχη προστασίας, μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσεις του NetMeeting από υπολογιστές που βρίσκονται μέσα στο τείχος προστασίας σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός του τείχους προστασίας, καθώς και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ήχου του NetMeeting, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργείτε συνδέσεις από υπολογιστές που βρίσκονται εκτός του τείχους προστασίας σε υπολογιστές που βρίσκονται μέσα στο τείχος προστασίας.

Το πρωτόκολλο H.323 call setup (μέσω της θύρας 1720) διαπραγματεύεται δυναμικά μια θύρα TCP, προς χρήση από το πρωτόκολλο H.323 call control. Επίσης, τόσο το πρωτόκολλο audio call control (μέσω της θύρας 1731) όσο και το πρωτόκολλο H.323 call setup (μέσω της θύρας 1720) διαπραγματεύονται δυναμικά τις θύρες UDP (User Datagram Protocol), προς χρήση από το πρωτόκολλο H.323 streaming, το οποίο ονομάζεται RTP (real time protocol). Στο NetMeeting, προσδιορίζονται δύο θύρες σε κάθε πλευρά του τείχους προστασίας για ροή ήχου και βίντεο. Αυτές οι θύρες, των οποίων η διαπραγμάτευση είναι δυναμική, επιλέγονται αυθαίρετα από όλες τις θύρες που έχουν δυνατότητα δυναμικής εκχώρησης.

Οι υπηρεσίες καταλόγου του NetMeeting απαιτούν τη θύρα 389 ή τη θύρα 522, ανάλογα με τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε. Οι διακομιστές ILS (Internet Locator Servers), οι οποίοι υποστηρίζουν το πρωτόκολλο LDAP (lightweight directory access protocol) για το NetMeeting 2.0 ή νεότερη έκδοση, απαιτούν τη θύρα 389. Οι διακομιστές ULS (User Location Servers), οι οποίοι αναπτύχθηκαν για το NetMeeting 1.0, απαιτούν τη θύρα 522.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 158623 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 15:42:34 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft NetMeeting 2.0 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition, Microsoft NetMeeting 2.11, Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive θύρα προστασίας πρωτόκολλο netmtg τείχος KB158623
Σχόλια