Υλοποίηση των ενημερωμένων εκδόσεων των Windows 95

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:161020
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft είναι πίσω από το προϊόν των Windows 95 και αναπτύσσει ενημερωμένες εκδόσεις για τα Windows 95, όπως απαιτείται για να επιλύσετε περιπτώσεις σημαντικών πελατών. Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95. Τα θέματα σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες έκδοσης ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 95
 • Αναγνώριση ενημερώσεις των Windows 95
 • Το εργαλείο πληροφορίες για τα Windows 95 ενημέρωσης (Qfecheck.exe)
 • Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων για τα Windows 95 σε ένα υπολογιστή
 • Κατάργηση της εγκατάστασης των Windows 95 ενημερώσεις σε ένα υπολογιστή
 • Η εγκατάσταση των Windows 95 ενημερώσεις χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης που βασίζεται σε διακομιστή
 • Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων για τα Windows 95
 • Συμβουλές για ερωτήματα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base)
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες έκδοσης ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 95

Τους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση λιανικής πώλησης και την έκδοση OEM των Windows 95 και τις εκδόσεις υπηρεσία OEM παρατίθενται πιο κάτω. Γενικά, τα αρχεία που περιλαμβάνονται με την καθορισμένη έκδοση των Windows 95 έχουν τη σήμανση έκδοσης που αναφέρεται.

  Release          Version     File dates  ----------------------------------------------------------  Windows 95 retail, OEM  4.00.950     7/11/95  Windows 95 retail SP1   4.00.950 0A   7/11/95  OEM Service Release 1   4.00.950A     12/31/95  OEM Service Release 2   4.00.1111*    8/24/96  OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* 8/24/96-8/27/97  OEM Service Release 2.5  4.03.1214*    8/24/96-11/18/97				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 • Στην περίπτωση των Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) 2.1 (OSR 2.1) και 2.5 (OSR 2.5) δεν είναι όλα τα αρχεία που έχουν αυτήν τη σήμανση έκδοσης. Στην περίπτωση των εκδόσεων OSR 2.1 και OSR 2.5, μόνο τα αρχεία που έχουν ενημερωθεί για να προσφέρουν υποστήριξη για το Win32 Driver Model (WDM) και για τον ενιαίο σειριακό δίαυλο (Universal Serial Bus - USB) ενδέχεται να έχουν αυτήν την ημερομηνία έκδοσης (τα υπόλοιπα αρχεία διατηρούν τις ίδιες ημερομηνίες έκδοσης με τα αντίστοιχα αρχεία OSR2).
 • Οι εκδόσεις των Windows 95 OEM Service δεν είναι διαθέσιμο για λήψη.
Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες έκδοσης ενός αρχείου, χρησιμοποιώντας το δεξιό κουμπί του ποντικιού για να κάνετε κλικ σε ένα αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" από το μενού που εμφανίζεται και κάνοντας κλικ στην καρτέλα έκδοση. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων για το αρχείο δεν εμφανίζει μια καρτέλα έκδοση, υπάρχει δεν υπάρχουν πληροφορίες έκδοσης για αυτό το αρχείο.

Με λίγες εξαιρέσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 επισημαίνονται με αριθμό έκδοσης 4.00.951 ή μεγαλύτερο, υποδηλώνοντας ότι το αρχείο είναι νεότερης έκδοσης σε σχέση συμπεριληφθεί αρχικά με τα Windows 95. Ενημερωμένες εκδόσεις για τα Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) έχουν γενικά μιας έκδοσης 4.00.1112 ή μεγαλύτερο.

Είναι δυνατό να εφαρμοστούν πολλαπλές ενημερώσεις κώδικα στο ίδιο στοιχείο. Εκτός από μερικές σπάνιες εξαιρέσεις, αυτές οι ενημερώσεις κώδικα είναι πάντοτε αθροιστικές. Μια αλλαγή που έχει υλοποιηθεί με συγκεκριμένη έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, συμπεριλαμβάνεται επίσης σε νεότερες εκδόσεις αυτού του στοιχείου, μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες αλλαγές υλοποιούνται στις νεότερες εκδόσεις. (Για παράδειγμα, έκδοση 4.00.952 θα περιέχει την αλλαγή που υλοποιείται στην έκδοση 4.00.951, καθώς και τη νέα αλλαγή.)

Ο αθροιστικός χαρακτήρας αυτών των αλλαγών, συνδυαζόμενος με τους προσαυξητικούς αριθμούς έκδοσης, σημαίνει ότι, εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις, θα υπάρχει πάντοτε μια "τρέχουσα" έκδοση ενός συγκεκριμένου στοιχείου, που συμπεριλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν εφαρμοστεί σε αυτό το στοιχείο μέχρι σήμερα.

Αναγνώριση ενημερώσεις των Windows 95

Σχεδόν όλα τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης των Windows 95 μπορούν να αναγνωριστούν θετικά από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά, που μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα "έκδοση" του φύλλου ιδιοτήτων για το αρχείο:

 • Ένας αριθμός έκδοσης που είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό κυκλοφορίας του προϊόντος.
 • Ένας πρόσθετος πόρος συμβολοσειράς που ονομάζεται "Περιγραφή ειδικής έκδοσης" (Special Build Description) για τον οποίο έχει οριστεί μια τιμή "QFE."
Ορισμένα αρχεία των Windows 95 δεν περιέχουν πληροφορίες έκδοσης για να εντοπίσετε το αρχείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τροποποιημένη ημερομηνία και το μέγεθος του αρχείου μπορεί να εξεταστεί και σε σύγκριση με την αρχική έκδοση του αρχείου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητοι δείκτες, επειδή η ημερομηνία τροποποίησης είναι δυνατό να επηρεαστεί από διάφορες καταστάσεις και οι αλλαγές σε ένα αρχείο μπορεί να μην έχουν ως αποτέλεσμα μια αλλαγή στο μέγεθος του αρχείου.

Το εργαλείο πληροφοριών ενημέρωσης του Windows 95 (Qfecheck.exe)

Το εργαλείο πληροφοριών ενημερωμένης έκδοσης των Windows 95 (Qfecheck.exe) εγκαθίσταται με κάθε ενημερωμένη έκδοση των Windows 95. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιεί πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο μητρώο, και έκδοσης και πληροφορίες ειδικής έκδοσης στα ίδια τα αρχεία, για τον προσδιορισμό των εγκατεστημένων ενημερωμένων εκδόσεων των Windows 95. Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσετε ποιες ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 που έχουν εγκατασταθεί σε έναν δεδομένο υπολογιστή.

Για να εκτελέσετε το εργαλείο Qfecheck, εκτελέστε το αρχείο Qfecheck.exe στο φάκελο των Windows (ή σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, στο φάκελο Windows\System). Το εργαλείο περιέχει ηλεκτρονική βοήθεια.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο πληροφοριών ενημερωμένης έκδοσης των Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
145990Εργαλείο πληροφοριών για ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 (Qfecheck.exe)

Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων για τα Windows 95 σε ένα υπολογιστή

Για να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση 95 Windows σε έναν μόνο υπολογιστή, εκτέλεση αυτόματης - εξαγωγή εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο εκτελούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

 1. Αποσυσκευασία των αρχείων που απαιτούνται για την εγκατάσταση σε έναν προσωρινό φάκελο. Αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν τυπικά:

  • Τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων
  • Το εργαλείο Qfecheck (Qfecheck.exe και Qfecheck.hlp)
  • Ένα αρχείο .inf που χρησιμοποιείται για την απεγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
  • Ένα αρχείο .inf που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εγκατάστασης (W95upd.inf)
  • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αρχεία Advpack.dll, W95inf16.dll και W95inf32.dll
 2. Use the Windows 95 built-in Setup library (Setupx.dll) or an external setup library (Advpack.dll) to install the specified update according to the directives in the provided .inf file (W95upd.inf). This .inf file contains directives to copy files to their appropriate locations, and add registry settings as appropriate. Some later installer packages may use multiple .inf files to allow a single package to install one of several different versions of an updated file, depending on the version of Windows 95 that is installed.

  If a newer version of the updated component has already been installed, the older version is not installed. In most cases, this occurs silently. For some older installer packages, you may be prompted to keep or overwrite the existing component.
 3. Inform you when the update is complete and prompt you to restart the computer. When you click OK, the temporary files from step 1 are removed and the installation program terminates.

Uninstalling Windows 95 Updates on a Single Computer

In most cases, Windows 95 updates can be safely and easily uninstalled and replaced with the original versions of the updated components. This is typically facilitated by an .inf file copied to either the Windows\INF\QFE folder (in most cases), or to the Windows folder (for some older installer packages), during installation of the update. This file typically has a name of the form <xxxxx>_UN.INF. This .inf file can be used to uninstall the Windows 95 update by right-clicking the file in Windows Explorer, and then clicking Install. </xxxxx>

When a Windows 95 update is uninstalled, you are prompted for the original Windows 95 installation disks or CD-ROM. The original version of the files are copied and overwrite the updated versions. An alternate file location may also be specified at this time. When uninstallation is complete, you typically need to restart the computer for the change to take effect.

Installing Windows 95 Updates Using Server-Based Setup

Extracting Package Contents:

Most Windows 95 update installer packages now support command-line switches that allow the contents of the package to be extracted to a specified directory, without launching the INF-driven installation routine. The command to perform this operation would be:

path to update file\update filename.EXE /C /T:destination folder

For example, to extract the contents of XXXXXUPD.EXE, located in C:\DOWNLOAD, to the C:\UPDATE destination folder, the command would be:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /C /T:C:\UPDATE

This functionality is available in Windows 95 update installer packages created after October 1996. If you are not certain whether a particular installer package supports this functionality, run the installer with a "/?" command-line switch. For example, type the following command:

C:\DOWNLOAD\XXXXXUPD.EXE /?

If a window appears listing the available command-line switches for the package, you may use this command to extract the contents of the package to the desired destination folder. If, instead, a window appears prompting you to install the update, the installer package does not support these command-line switches, and the alternate method described below must be used to extract the contents of the package.

Referring to the steps above for installing onto a single computer, note that the files used in the installation are located in a temporary folder until you click OK in the final prompt window. During this time, the files can be copied into a different folder and saved for further use. Depending on the specific Windows 95 update being installed, this temporary folder may be one of the following folders:

 • Windows\Temp
 • Για ναTempφάκελος (όπως καθορίζεται από τη μεταβλητή περιβάλλοντος TEMP)
 • Temp\Ixp000.tmp (όπως καθορίζεται από τη μεταβλητή περιβάλλοντος TEMP)
Αντιγραφή των αρχείων σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου:

Εάν τα Windows 95 σε σταθμούς εργασίας που ορίζονται από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων μπορούν να αντιγραφούν στον κατάλληλο φακέλων στο δίκτυο κοινής χρήσης πριν από την εγκατάσταση των Windows 95 από αυτό το κοινόχρηστο στοιχείο. Με αυτόν τον τρόπο, νέα σταθμούς εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν με τα ενημερωμένα στοιχεία από την αρχή.

Στον κατάλληλο φάκελο στον οποίο θα αντιγράψετε τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων εξαρτάται από τον τύπο της εγκατάστασης.

 • Εάν το κοινόχρηστο στοιχείο εγκατάστασης δικτύου περιέχει μόνο τα αρχεία .cab των Windows 95, πρέπει να αντιγραφούν τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων στον ίδιο φάκελο με τα αρχεία .cab. Κατά την εγκατάσταση των Windows 95 αντιγράφει το αρχείο από αυτήν την προέλευση στον προορισμό, αυτό θα αντιγράψει μεμονωμένα αρχεία από αυτόν το φάκελο, εάν υπάρχει, αντί για τα ίδια αρχεία από τα αρχεία .cab.
 • Εάν το κοινόχρηστο στοιχείο εγκατάστασης δικτύου είναι ένα κοινόχρηστο διακομιστή--εγκατάσταση με βάση το σημείο που δημιουργούνται με χρήση του εργαλείου Netsetup (από το CD-ROM των Windows 95), θα πρέπει να αντιγραφούν τα αρχεία ενημερωμένων στοιχείων στον ίδιο φάκελο με τα στοιχεία αυτά αντικαθιστούν, αντικαθιστώντας τις αρχικές εκδόσεις αυτών των αρχείων. Σημειώστε ότι ενδέχεται να εμφανιστεί ένα συγκεκριμένο αρχείο σε περισσότερους από έναν φακέλους, έτσι θα πρέπει να ενημερώσετε όλες τις εμφανίσεις του αρχικού αρχείου.
Το αρχείο .inf που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων των Windows 95 (W95upd.inf) περιλαμβάνει πληροφορίες μητρώου που είναι απαραίτητες για την ενημερωμένη έκδοση για να δώσετε την προβλεπόμενη λειτουργικότητα, ή είναι απλώς χρήσιμο για παρακολούθηση τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εγκατασταθεί. Συνιστούμε ότι αυτό το αρχείο θα εξεταστεί από το διαχειριστή και συγχωνεύονται στις κατάλληλες ενότητες στο αρχείο Msbatch.inf χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup), για να εξασφαλίσετε ότι αυτές οι πληροφορίες μητρώου είναι ενσωματωμένη κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης.

Για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις των Windows 95 σε υπάρχοντες σταθμούς εργασίας των Windows 95 που χρησιμοποιούν μια κοινόχρηστη εγκατάσταση των Windows 95 από ένα διακομιστή, είναι συνήθως αρκετά μεγάλο για να ενημερώσετε τα αρχεία στοιχείων στον κοινόχρηστο φάκελο. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, οι ενημερώσεις στοιχείων πραγματικής λειτουργίας θα απαιτήσει τα αρχεία να αντιγραφούν σε μεμονωμένους υπολογιστές, στο διακομιστή ή στον τοπικό σκληρό δίσκο ή δισκέτα εκκίνησης του σταθμού εργασίας.

To install Windows 95 updates on existing Windows 95 workstations that are running local, standalone installations of Windows 95, one of the following methods can be used:

 • Network Systems-Management software. Products such as Microsoft's System Management Server can be used to automate software updates. Once the updated component files are extracted and registry updates identified, these can be distributed according to the functionality provided by such products.
 • Logon scripts. If Windows NT or NetWare logon scripts are in use, a command can be added to check whether a particular update has been installed, and launch the installer if needed. Για παράδειγμα:
     IF NOT EXIST %WINDIR%\xxxxx_UN.INF START xxxxxUPD.EXE
 • E-mail. The self-extracting installer can be distributed in an e-mail attachment. Upon receiving the e-mail, users would run the attached installer to install the update. The e-mail attachment could also consist of a shortcut to the installer in a shared folder on the network.
 • Intranet Web site. The self-extracting installer can be placed on an internal Web site, where users could go to install the update.
These methods are suggestions. There may be other methods not listed here that can be used to distribute these software updates.

NOTE: When the self-extracting installer is used to install the Windows 95 update, a check is made to ensure that a newer version of the component is not inadvertently overwritten with the version being installed. If an alternate installation method is used, care must be taken to prevent replacing a newer component with an older one. In some cases, replacing a newer component with an older one could render the computer unable to boot.

Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων για τα Windows 95

Categorized by availability and distribution methods, Windows 95 updates fall into two primary categories: those available publicly from online sources, and those not available publicly, but only available by contacting Microsoft Technical Support.Publicly-distributed Windows 95 updates are available to be downloaded from the Microsoft Download Center.For additional information about how to download Microsoft Support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

To determine which file to download, query the Microsoft Knowledge Base to find the article that references the issue. Specific instructions are included in each article.

Windows 95 updates that are not publicly distributed can be obtained by contacting Microsoft Technical Support, through any of our direct support offerings, including telephone.Note that server-based Setup (using Netsetup) of Windows 95 OEM Service release 2 and 2.1 (OSR2) is not supported. OSR2 was designed to be preinstalled on new computers by computer manufacturers. One of the main components, the FAT32 file system, requires that the computer's hard disk be repartitioned. For this reason, OSR2 is not distributed to resellers.

Attempts to distribute OSR2 using Netsetup result in users being prompted for a Product ID number. This number is usually listed on the Microsoft Certificate of Authenticity. Modifying the Msbatch.inf file does not prevent this prompt.

Συμβουλές για ερωτήματα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base)

Information about specific Windows 95 updates and issues resolved by these updates can be found in the Microsoft Knowledge Base by querying on the issue's symptoms.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 161020 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 15:55:06 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB161020 KbMtel
Σχόλια