Δείγματα μακροεντολών για να επιστρέψει το Αναγνωριστικό για ένα στοιχείο ελέγχου CommandBar

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:162814
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η ιδιότητα Id για το αντικείμενο CommandBar χρησιμοποιεί έναν μοναδικό αριθμό για κάθε ενσωματωμένη γραμμή μενού, γραμμή μενού συντόμευσης, δευτερεύον μενού, το στοιχείο μενού ή γραμμή εργαλείων. Το αναγνωριστικό είναι συχνά απαραίτητο όταν αναφέρεστε σε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια γραμμή εντολών. Η Visual Basic for Applications παραδείγματα μακροεντολών σε αυτό το άρθρο επιστρέφει το αναγνωριστικό για διάφορα στοιχεία ελέγχου Commandbar.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
159466XL97: Λίστα αριθμών Αναγνωριστικού για στοιχεία ελέγχου γραμμής ενσωματωμένη εντολή

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Μενού σε μια γραμμή μενού

Το παρακάτω παράδειγμα μακροεντολής επιστρέφει το αναγνωριστικό για τοΕργαλείαμενού στο ενσωματωμένο - στη γραμμή μενού γραφήματος:
  Sub File_Id   Dim x as Object   set x = CommandBars("Chart Menu Bar").Controls("Tools")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				

Μενού εντολών σε ένα μενού

Παράδειγμα μακροεντολής που ακολουθεί αποδίδει το αναγνωριστικό για την εντολή Έξοδος (Exit) από τοFILEμενού με την ενσωματωμένη γραμμή μενού φύλλου εργασίας:
  Sub FileExit_Id()   Dim x as Object   set x = CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("File") _   .Controls("Exit")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				

Εντολή του υπομενού του μενού συντόμευσης

Παράδειγμα μακροεντολής που ακολουθεί αποδίδει το αναγνωριστικό για το υπολογισμένο είδος εντολής από τοΟι τύποιδευτερεύον μενού του Συγκεντρωτικού πίνακα γραμμή μενού συντόμευσης:
  Sub SubMenu_Command_Id()   Dim x as Object   set x = CommandBars("PivotTable Context Menu").Controls("Formulas") _   .Controls("Calculated Item...")   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id  End Sub				
Το παρακάτω παράδειγμα μακροεντολής επιστρέφει το αναγνωριστικό για όλα τα στοιχεία στο υπομενού "τύποι" του πίνακα γραμμή μενού συντόμευσης:
  Sub GetAll_Submenu_Ids()   Dim ctrl as Object   For Each ctrl in CommandBars("PivotTable Context Menu") _   .Controls("Formulas").Controls     MsgBox ctrl.Caption & Chr(13) & ctrl.Id   Next ctrl  End Sub				
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή μέσω προγραμματισμού της εντολής γραμμές, στο πρόγραμμα επεξεργασίας της Visual Basic, κάντε κλικ στοΤο Office AssistantTYPEΠροσαρμογή μενούΚάντε κλικΑναζήτηση, και στη συνέχεια κάντε κλικ για να προβάλετε την "Επισκόπηση των γραμμών εντολών".

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν ο Βοηθός είναι κρυμμένος, κάντε κλικ στοΤο Office Assistantκουμπί στη βασική γραμμή εργαλείων. Εάν η Βοήθεια για το Microsoft Visual Basic δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
120802Γραφείο: Πώς να προσθέσετε/καταργήσετε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα του Office ή το στοιχείο
Γραμμή μενού γραμμή_μενού 97 XL97

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 162814 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 16:15:36 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbprogramming kbmt KB162814 KbMtel
Σχόλια