Τρόπος εγκατάστασης λήψης Internet για Comdlg32.ocx

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:168917
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Το στοιχείο ελέγχου CommonDialog παρέχει ένα τυπικό σύνολο των παραθύρων διαλόγου για λειτουργίες όπως το άνοιγμα και αποθήκευση αρχείων, ρυθμίζοντας τις επιλογές εκτύπωσης και επιλέγοντας τα χρώματα και γραμματοσειρές. Αυτό το άρθρο τεκμηριώνει τον τρόπο δημιουργίας του στοιχείου ελέγχου για την επιτυχημένη χρήση του Internet Explorer.

Το στοιχείο ελέγχου CommonDialog είναι μια άδεια χρήσης ελέγχου που παραδίδεται με Visual Basic (VB) 5.0. Μόνο στους προγραμματιστές μια έγκυρη άδεια χρόνου σχεδίασης για το στοιχείο ελέγχου μπορεί να διανείμετε το στοιχείο ελέγχου για χρήση με τις εφαρμογές τους ή στις τοποθεσίες τους στο Web. Μπορείτε να αποκτήσετε τον έλεγχο και μια άδεια χρόνου σχεδίασης κατά τη λήψη της VB 5.0 ελέγχου Δημιουργία Edition (VBCCE), αγορά VB 5.0 ή αγορά Visual InterDev.

Για να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου σε μια ιστοσελίδα, πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο πακέτου άδειας χρήσης (αρχείο .lpk) για το στοιχείο ελέγχου. Αυτό το αρχείο .lpk αναφέρεται μετά από την ιστοσελίδα. Εάν υπάρχουν πολλαπλά στοιχεία ελέγχου με άδεια χρήσης σε μια σελίδα, το αρχείο .lpk μόνο πρέπει να δημιουργηθεί για όλους τους.
Περισσότερες πληροφορίες
Το άρθρο αυτό καλύπτει τη δημιουργία του αρχείου .lpk και χρήση σε μια ιστοσελίδα.

Η Microsoft παρέχει ένα αρχείο .cab με υπογραφή, το οποίο μπορεί να γίνεται αναφορά για να εγκαταστήσετε το στοιχείο ελέγχου CommonDialog. Εάν χρησιμοποιείται αυτό το αρχείο .cab, μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το στοιχείο ελέγχου θα είναι παρόμοιο με το ακόλουθο:
<HTML><HEAD><TITLE>Some Page</TITLE></HEAD><BODY><OBJECT CLASSID="clsid:5220cb21-c88d-11cf-b347-00aa00a28331">    <PARAM NAME="LPKPath" VALUE="comdlg.lpk"></OBJECT><OBJECT ID="CommonDialog1" WIDTH=32 HEIGHT=32    CLASSID="CLSID:F9043C85-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB"    CODEBASE="http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comdlg32.cab"></OBJECT></BODY></HTML>				
Σημειώστε ότι Comdlg.lpk είναι ένα αρχείο που θα δημιουργηθεί και το όνομα είναι αυθαίρετο. Επίσης, η θέση του αρχείου είναι σε σχέση με το αρχείο HTML.Εδώ τα αρχεία HTML και .lpk θεωρούνται στον ίδιο κατάλογο.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την άδεια χρήσης των στοιχείων ελέγχου ActiveX στον Internet Explorer, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
159923How To Using Licensed ActiveX Controls in Internet Explorer

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 168917 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 20:22:00 - Αναθεώρηση: 2.0

  • kbhowto kbsetup kbmt KB168917 KbMtel
Σχόλια