Βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Περίληψη
Το πρωτόκολλο Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) είναι ένα βασικό πρωτόκολλο που καθορίζεται από το RFC 1541 (που αντικαθίσταται από το RFC 2131), το οποίο επιτρέπει σε ένα διακομιστή να διανείμει δυναμικά διευθύνσεις και πληροφορίες παραμέτρων IP στους υπολογιστές-πελάτες. Κανονικά, ο διακομιστής DHCP παρέχει στον υπολογιστή-πελάτη τουλάχιστον τις εξής βασικές πληροφορίες:
 • Διεύθυνση IP

 • Μάσκα υποδικτύου

 • Προεπιλεγμένη πύλη
Μπορεί επίσης να παρέχονται και άλλες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις του διακομιστή DNS (Domain Name Service) και διευθύνσεις του διακομιστή WINS (Windows Internet Name Service). Ο διαχειριστής συστήματος ρυθμίζει τον διακομιστή DHCP με τις επιλογές που έχουν καθοριστεί στον υπολογιστή-πελάτη.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ακόλουθα προϊόντα της Microsoft παρέχουν λειτουργικότητα του υπολογιστή-πελάτη DHCP:
 • Windows NT Server, εκδόσεις 3.5, 3.51 και 4.0

 • Windows NT Workstation, εκδόσεις 3.5, 3.51 και 4.0

 • Windows 95

 • Microsoft Network Client έκδοση 3.0 για MS-DOS

 • Microsoft LAN Manager Client έκδοση 2.2c για MS-DOS

 • Microsoft TCP/IP-32 για Windows for Workgroups, εκδόσεις 3.11, 3.11a και 3.11b
Διαφορετικοί υπολογιστές-πελάτες DHCP υποστηρίζουν διαφορετικές επιλογές που μπορούν να λάβουν από τον διακομιστή DHCP. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές DHCP που υποστηρίζουν οι υπολογιστές-πελάτες DHCP της Microsoft, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
121005 Επιλογές DHCP που υποστηρίζονται από υπολογιστές-πελάτες
Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα διακομιστών της Microsoft παρέχουν λειτουργικότητα διακομιστή DHCP:
 • Windows NT Server έκδοση 3.5

 • Windows NT Server έκδοση 3,51

 • Windows NT Server έκδοση 4,0
Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης ξεκινά για πρώτη φορά αφού έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει πληροφορίες DHCP, ξεκινά μία συνομιλία με τον διακομιστή.

Ακολουθεί ένας πίνακας περιεχομένων της επικοινωνίας μεταξύ του διακομιστή και του υπολογιστή-πελάτη, καθώς και μία περιγραφή της διαδικασίας σε επίπεδο πακέτου:
  Source   Dest    Source   Dest       Packet  MAC addr  MAC addr  IP addr  IP addr      Description  -----------------------------------------------------------------  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Discover  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP Offer  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Request  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP ACK				

Η λεπτομερής επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη DHCP και του διακομιστή DHCP είναι ως εξής:

DHCPDISCOVER

Ο υπολογιστής-πελάτης στέλνει ένα πακέτο DHCPDISCOVER. Τα στοιχεία που ακολουθούν είναι ένα απόσπασμα από την καταγραφή εποπτείας δικτύου, τα οποία δείχνουν τα τμήματα IP και DHCP ενός πακέτου DHCPDISCOVER. Στην ενότητα IP, μπορείτε να δείτε ότι η διεύθυνση προορισμού είναι 255.255.255.255 και η διεύθυνση προέλευσης είναι 0.0.0.0. Η ενότητα DHCP αναγνωρίζει το πακέτο ως πακέτο εντοπισμού και εντοπίζει τον υπολογιστή-πελάτη σε δύο θέσεις, με χρήση της φυσικής διεύθυνσης της κάρτας δικτύου. Παρατηρήστε ότι οι τιμές στο πεδίο CHADDR και στο: Πεδίο "Αναγνωριστικό υπολογιστή-πελάτη" του DHCP είναι ίδιες.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 0 (0x0)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x39A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Discover      (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

DHCPOFFER

Ο διακομιστής DHCP αποκρίνεται στέλνοντας ένα πακέτο DHCPOFFER. Στην ενότητα IP του αποσπάσματος καταγραφής που ακολουθεί, η διεύθυνση προέλευσης τώρα είναι η διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή DHCP και η διεύθυνση προορισμού είναι η διεύθυνση αναμετάδοσης 255.255.255.255. Η ενότητα DHCP αναγνωρίζει το πακέτο ως Προσφορά. Το πεδίο YIADDR συμπληρώνεται με τη διεύθυνση IP που προσφέρει ο διακομιστής στον υπολογιστή-πελάτη. Σημειώστε ότι το πεδίο CHADDR περιέχει ακόμη τη φυσική διεύθυνση του υπολογιστή-πελάτη που έκανε την αίτηση. Επίσης, παρατηρούμε στην ενότητα "Πεδίο επιλογών DHCP" τις διάφορες επιλογές που αποστέλλονται από το διακομιστή, μαζί με τη διεύθυνση IP. Στην περίπτωση αυτή, ο διακομιστής στέλνει την μάσκα δευτερεύοντος δικτύου, την προεπιλεγμένη πύλη (δρομολογητή), το χρόνο εκμίσθωσης, τη διεύθυνση του διακομιστή WINS (Υπηρεσία ονομάτων NetBIOS) και τον τύπο κόμβου NetBIOS.
IP: ID = 0x3C30; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 15408 (0x3C30)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2FA8  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Offer       (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Offer    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Router         = 157.54.48.1    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04    DHCP: End of this option field				

DHCPREQUEST

Ο υπολογιστής-πελάτης αποκρίνεται στο DHCPOFFER στέλνοντας ένα DHCPREQUEST. Στην ενότητα IP της καταγραφής που ακολουθεί, η διεύθυνση προέλευσης του υπολογιστή-πελάτη εξακολουθεί να είναι 0.0.0.0 και ο Προορισμός του πακέτου εξακολουθεί να είναι 255.255.255.255. Ο υπολογιστής-πελάτης διατηρεί το 0.0.0.0 επειδή δεν έχει λάβει επαλήθευση από το διακομιστή ότι μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση που του προσφέρθηκε. Ο Προορισμός εξακολουθεί να μεταδίδεται, επειδή περισσότεροι από έναν διακομιστές DHCP μπορεί να αποκρίθηκαν και να διατηρούν δέσμευση για μία προσφορά που έγινε στον υπολογιστή-πελάτη. Αυτό επιτρέπει και στους άλλους διακομιστές DHCP να γνωρίζουν ότι μπορούν να εκδώσουν τις διευθύνσεις που έχουν προσφέρει και να τις επιστρέψουν στα διαθέσιμα σύνολα. Η ενότητα DHCP αναγνωρίζει το πακέτο ως Αίτηση και επιβεβαιώνει τη διεύθυνση που έχει προσφερθεί, χρησιμοποιώντας το DHCP: Πεδίο της διεύθυνσης που ζητήθηκε. Το πεδίο: αναγνώρισης του διακομιστή DHCP δείχνει τη διεύθυνση IP του διακομιστή DHCP που προσφέρει τη μίσθωση.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 256 (0x100)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x38A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Request      (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

DHCPACK

Ο διακομιστής DHCP αποκρίνεται στο DHCPREQUEST με το DHCPACK, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο προετοιμασίας. Η διεύθυνση προέλευσης είναι η διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή DHCP και η διεύθυνση προορισμού εξακολουθεί να είναι 255.255.255.255. Το πεδίο YIADDR περιέχει τις διευθύνσεις των υπολογιστών-πελατών, ενώ τα Αναγνωριστικά του υπολογιστή-πελάτη πεδία του CHADDR και του DHCP: είναι η φυσική διεύθυνση της κάρτας δικτύου του υπολογιστή-πελάτη που έχει κάνει την αίτηση. Η ενότητα "Επιλογή DHCP" αναγνωρίζει το πακέτο ως ACK.
IP: ID = 0x3D30; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 15664 (0x3D30)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2EA8  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: ACK        (xid=21274A1D)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP ACK    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0    DHCP: Router         = 157.54.48.1    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04    DHCP: End of this option field				

Εάν ο υπολογιστής-πελάτης διέθετε από πριν διεύθυνση ΙΡ που του είχε εκχωρηθεί από DHCP και γίνει επανεκκίνηση, ο υπολογιστής-πελάτης θα ζητήσει συγκεκριμένα την προηγούμενη μισθωμένη ΙΡ διεύθυνση σε ένα ειδικό πακέτο DHCPREQUEST. Η διεύθυνση προέλευσης είναι 0.0.0.0 και προορισμός είναι η διεύθυνση μετάδοσης 255.255.255.255. Οι υπολογιστές-πελάτες της Microsoft θα καταλαμβάνουν το πεδίο DHCP Επιλογής DHCP: "Διεύθυνση που ζητήθηκε" με την προηγούμενη διεύθυνση που είχε εκχωρηθεί. Οι συμβατοί αποκλειστικά με RFC υπολογιστές-πελάτες θα συμπληρώνουν το πεδίο CIADDR με τη διεύθυνση που ζητήθηκε. Ο διακομιστής DHCP της Microsoft θα αποδεχτεί και τις δύο.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 0 (0x0)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x39A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Request      (xid=2757554E)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 660034894 (0x2757554E)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

Στο σημείο αυτό, ο διακομιστής ενδέχεται να αποκριθεί ή να μην αποκριθεί. Η συμπεριφορά του διακομιστή DHCP των Windows NT εξαρτάται από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται καθώς επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως η δημιουργία υπερ-πεδίων. Εάν ο διακομιστής καθορίσει ότι ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση, είτε δεν θα κάνει καμία παρέμβαση, είτε θα στείλει ACK στο DHCPREQUEST. Εάν ο διακομιστής καθορίσει ότι ο υπολογιστής-πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση, θα στείλει NACK.
IP: ID = 0x3F1A; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 16154 (0x3F1A)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x2CBE  IP: Source Address = 157.54.48.151  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: NACK        (xid=74A005CE)  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1956644302 (0x74A005CE)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP NACK    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151    DHCP: End of this option field				

Ο υπολογιστής-πελάτης θα ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού, το πακέτο DHCPDISCOVER όμως θα εξακολουθεί να προσπαθεί να μισθώσει την ίδια διεύθυνση. Σε πολλές περιπτώσεις, ο υπολογιστής-πελάτης tth θα λάβει την ίδια διεύθυνση, ίσως όμως όχι.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328  IP: Version = 4 (0x4)  IP: Header Length = 20 (0x14)  IP: Service Type = 0 (0x0)    IP: Precedence = Routine    IP: ...0.... = Normal Delay    IP: ....0... = Normal Throughput    IP: .....0.. = Normal Reliability  IP: Total Length = 328 (0x148)  IP: Identification = 256 (0x100)  IP: Flags Summary = 0 (0x0)    IP: .......0 = Last fragment in datagram    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes  IP: Time to Live = 128 (0x80)  IP: Protocol = UDP - User Datagram  IP: Checksum = 0x38A6  IP: Source Address = 0.0.0.0  IP: Destination Address = 255.255.255.255  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)DHCP: Discover      (xid=3ED14752)  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1053902674 (0x3ED14752)  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)    DHCP: 0............... = No Broadcast  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>  DHCP: Magic Cookie = [OK]  DHCP: Option Field   (options)    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e    DHCP: Requested Address   = 157.54.51.5    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06    DHCP: End of this option field				

Στις πληροφορίες DHCP που έχει λάβει ο υπολογιστής-πελάτης από ένα διακομιστή DHCP θα σχετίζεται χρόνος μίσθωσης. Ο χρόνος μίσθωσης καθορίζει για πόσο χρόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής-πελάτης τις πληροφορίες που εκχωρούνται από DHCP. Όταν η μίσθωση φτάσει σε κάποια όρια, ο υπολογιστής-πελάτης θα προσπαθήσει να ανανεώσει τις πληροφορίες DHCP.

Για να προβάλλετε πληροφορίες IP σε έναν υπολογιστή-πελάτη με Windows ή Windows for Workgroups, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα IPCONFIG. Εάν ο υπολογιστής-πελάτης εκτελεί Windows 95, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα WINIPCFG.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρωτόκολλο DHCP, ανατρέξτε στα RFC1541 και RFC2131. Μπορείτε να αποκτήσετε τα RFC μέσω Internet από πολλές τοποθεσίες, όπως για παράδειγμα (στα αγγλικά): και
Eigenschaften

Artikelnummer: 169289 – Letzte Überarbeitung: 12/20/2006 08:38:57 – Revision: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows για Workgroups 3.2, Microsoft TCP/IP-32 για Windows για Workgroups 1.0, Microsoft Windows 95

 • kbnetwork KB169289
Feedback