Πληροφορίες σχετικά με χρήση της εφαρμογής ρύθμισης 4GT μνήμης RAM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:171793
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα ρύθμισης της μνήμης RAM 4GT του διακομιστή των Windows NTEnterprise Edition (Windows NT Server/E) έκδοση 4.0. Με τυπικό WindowsNT Server το όριο διευθύνσεων ανά διεργασία είναι 2 gigabyte (GB) τυχαίαμνήμη (RAM). Αυτό αυξάνει την δυνατότητα 4GT του Windows NT Server/EΠεριορισμός/3 GB χωρίς νέα API. 4GT το κάνει αυτό, μειώνοντας τοπιθανά έχει εκχωρηθεί στον πυρήνα των Windows NT από 2 GB με 1 GB μνήμης RAM.

Πολλές από τις πληροφορίες αυτού του άρθρου προέρχεται από την κυκλοφορίαΣημειώσεις για το προϊόν.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται για την πλατφόρμα Windows NT Server να συνεχίσει να αυξάνεται,τόσο από άποψη μεγέθους και τις επιδόσεις απαιτήσεις. Για εφαρμογές που είναιΕντατική I/O, όπως συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS), η χρήση ενόςμεγαλύτερο χώρο επεξεργασίας μπορούν να παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα επιδόσεων ως ώρα-μειώνεται με εντατική I/O πρόσβαση στα πολυμέσα. Με το τρέχον των Windows NTΠροϊόν διακομιστή, το όριο διευθύνσεων ανά διεργασία είναι 2 GB. Αυτό αυξάνει την 4GTΠεριορισμός/3 GB χωρίς νέα API. 4GT το κάνει αυτό, μειώνοντας τοπιθανά έχει εκχωρηθεί στον πυρήνα των Windows NT από 2 GB με 1 GB μνήμης RAM.

Αυτή η δυνατότητα παροχές εφαρμογές που εκτελούνται σε υπολογιστές ισχυρά με περισσότερααπό 2 GB φυσικής μνήμης RAM και που μπορούν να επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη διεύθυνσηο χώρος. Επιπτώσεις στους προγραμματιστές και εφαρμογές συνοψίζονται παρακάτω.

Windows NT Server/E υποστηρίζει μόνο διακομιστές αρχιτεκτονική Intel 4GT.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 4GT το λειτουργεί μόνο σε επεξεργαστές 32-bit, ώστε δεν αυξάνει τοκαθορίσιμη μνήμη των Windows NT Server πέρα από το τρέχον όριο των 4 GB.

Σύνταξη εφαρμογών για 4GT

Επιλογή διεύθυνσης λειτουργίας χρήστη:

Όταν είναι ενεργοποιημένη η 4GT, το υψηλότερο bit εικονικών διευθύνσεων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ναδιαφοροποίηση των διευθύνσεων λειτουργίας χρήστη από διευθύνσεις λειτουργίας πυρήνα.

Θέματα εκχώρησης μνήμης:

Φόρτωση ορισμένα αρχεία δυναμικής σύνδεσης βιβλιοθήκη (DLL) κοντά στο όριο των 2 GB.Επομένως, υπάρχει μια περιοχή σε ποια συνεχούς μνήμης 2 GB χώρουδεν είναι δυνατή η εκχώρηση χρησιμοποιώντας το στοιχείο VirtualAlloc.

Εφέ ορατό σε λειτουργία πυρήνα:

Κώδικα λειτουργίας πυρήνα μπορεί να αναλάβει το όριο χρήστη/πυρήνα είναι στην πλέον0x80000000 ή σε οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Κώδικας που χρησιμοποιεί ProbeForRead ήProbeForWrite μακροεντολές πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου χρήση νέων κεφαλίδων που δεν είναι πλέονπεριέχει υποθέσεις για ξεκινώντας από 0x80000000 χώρο στον πυρήνα.

Ενεργοποίηση υποστήριξης 4GT στις εφαρμογές σας

Γίνονται αλλαγές για την υποστήριξη 4GT στο σύστημα και εφαρμογήεπίπεδα.

Αλλαγές συστήματος:

Μετά την εγκατάσταση των Windows NT Server/E, πρέπει να τροποποιήσετε τοΤο αρχείο Boot.ini για να ενεργοποιήσετε την 4GT. Για να ενεργοποιήσετε 4GT, απλώς προσθέστε την παράμετρο/3 GBγραμμή εκκίνησης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Αυτή η αλλαγή ισχύει μόνο εάν χρησιμοποιείτε Windows NT Server/E.Σε τυπική Windows NT, αυτή η σημαία θα μετακινήσει πυρήνα, αλλάεφαρμογές θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε περισσότερα από 2 GB.

Για παράδειγμα:
[boot loader]
timeout = 30
προεπιλογή = multi (0) disk (0) rdisk (0) διαμέρισμα (2) \WINNT
[operating systems]multi (0) disk (0) rdisk (0) διαμέρισμα (2) \WINNT="Windows NT Server έκδοση 4.00"/ 3 GB
multi (0) disk (0) rdisk (0) διαμέρισμα (2) \WINNT="Windows NT Server έκδοση 4.00[Κατάσταση λειτουργίας VGA] "/ basevideo/sos
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το κάποιες από τις παραπάνω γραμμές έχουν αναδιπλωθεί για εύκολη ανάγνωση.

Εφαρμογή αλλαγών:

Καμία νέα API είναι απαραίτητα για την υποστήριξη 4GT. Αντίθετα, οι εκχωρήσεις μνήμηςπαραμένουν οι ίδιες, με τις εξαιρέσεις που σημειώνονται παρακάτω στην "συμβουλές γιαΥποστήριξη αποτελεσματική 4GT." Ωστόσο, θα ήταν αναποτελεσματικά για κάθεεφαρμογή που πρέπει να παρέχονται αυτόματα με ένα χώρο διευθύνσεων 3 GB. Για ναπαρέχετε επιλεκτική χρησιμοποίηση 4GT, έχει το ακόλουθο μηχανισμόεφαρμόζεται:
  • Απαιτείται να έχουν εκτελέσιμων αρχείων που πρέπει να δείτε το χώρο διευθύνσεων 3 GB ο ορισμός bit IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE στην κεφαλίδα τους εικόνας. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το εργαλείο Imagecfg που περιλαμβάνεται στην υποστήριξη το φάκελο του CD των Windows NT Server/E. Για παράδειγμα, για να τροποποιήσετε το αρχείο προορισμού DBMSApp.exe, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα σε μια γραμμή εντολών:
    Imagecfg -l DBMSApp.exe
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το πρόγραμμα σύνδεσης έχει επίσης νέο διακόπτη (/ LARGEADDRESSAWARE) για σύνδεσηεκτελέσιμα αρχεία με το IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE bit. Ορίζοντας το bitκαι στη συνέχεια εκτέλεση της εφαρμογής σε ένα σύστημα που δεν έχει 4GT υποστήριξηςθα πρέπει να θίγει την εφαρμογή.

Συμβουλές για την αποτελεσματική 4GT υποστήριξης

Τις παρακάτω οδηγίες προορίζονται ως μια σύνοψη που αλλάζειΟι προγραμματιστές θα θέλετε να εξετάσετε όταν κρίνουν Ενεργοποίηση υποστήριξης 4GTεντός των εφαρμογών τους:
  • Χρησιμοποιήστε το GlobalMemoryStatus για να λάβετε το ποσό της συνολικής χρήστη εικονικού χώρου. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο σε ορισμούς σταθερών όπως "# Ορισμός HIGHEST_USER_ADDRESS 0XC0000000 ". Προσπαθήστε να εντοπίσει η πραγματική αξία κατά το χρόνο εκτέλεσης.

  • Αποφύγετε την υπογραφή συγκρίσεις με δείκτες. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να διακοπεί σε ένα σύστημα 4GT ενεργοποιημένη για αυτόν το λόγο μόνο. Μια συνθήκη, όπως τα "if (δείκτης > 40000000) "θα είναι false για ένα δείκτη που είναι πάνω από 2 GB.

  • Κώδικα χρησιμοποιώντας υψηλότερα bit tag στοιχείων (τιμή δεδομένων έναντι μιας διεύθυνσης τιμή) θα αποτύχει. Για παράδειγμα, μια λέξη 32-bit μπορούν να θεωρηθούν ως ένα χρήστη- διεύθυνση λειτουργίας αν κάτω από 0x80000000 και έναν κωδικό σφάλματος εάν παραπάνω. Αυτό δεν λειτουργεί πλέον.

Ρύθμιση μέγεθος αρχείου σελιδοποίησης

Εάν χρησιμοποιείτε την επιλογή 4GT και έχετε ένα σύστημα με μεγαλύτερη από 3 GBφυσική μνήμη, μπορεί να θέλετε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο μέγεθος του σαςαρχείο σελίδας. Σημειώστε ότι αυτό αλλάζει, χρησιμοποιώντας το εργαλείο συστήματος στο στοιχείο ελέγχουΠίνακας. Στα Windows NT 3.51, το προεπιλεγμένο μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησης είναι γενικά 11 MBμεγαλύτερο από φυσική μνήμη. Στα Windows NT 4.0, το προεπιλεγμένο μέγεθος του αρχείου σελιδοποίησηςείναι ίση με την ποσότητα της φυσικής μνήμης του συστήματος. Σε 4 GBυπολογιστής, θα οδηγήσει σε ένα αρχείο σελιδοποίησης 4.01 GB. Στην περιοχή όπωςπεριστάσεις, η αποτελεσματικότητα αυτού του αρχείου σελιδοποίησης μπορεί να είναι ελάχιστη,με βάση το συνολικό μέγεθος, είναι 4 GB. Κατά συνέπεια, ένα αρχείο σελιδοποίησης 256 MBμπορεί να είναι πιο αποτελεσματική χρήση του χώρου στο δίσκο. Ωστόσο, έχοντας ένα μικρότερομέγεθος σελιδοποίησης θα επηρεάσει τη συνολική μνήμη μέγεθος δέσμευσης για εφαρμογές. Μπορείτεθα πρέπει να αναθεωρήσετε αυτές τις ρυθμίσεις με το ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV) γιατις εφαρμογές που εκτελούνται με την επιλογή 4GT.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 171793 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 17:28:48 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB171793 KbMtel
Σχόλια