Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης αναπαραγωγής για εφαρμογές της Visual FoxPro, κατανεμημένες σε CD-ROM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:172078
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Microsoft Windows 95 και Microsoft Windows NT 4.0 υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτόματης αναπαραγωγής για CD.Η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης εντοπίζει πότε ένα CD έχει τοποθετηθεί στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD και, στη συνέχεια, εκτελεί μια εφαρμογή με βάση τα περιεχόμενα του αρχείου Autorun.inf που βρίσκεται στο CD.

Είναι μια κοινή χρήση αυτής της δυνατότητας αυτόματης αναπαραγωγής για να ξεκινήσει η ρουτίνα εγκατάστασης της εφαρμογής όταν εισάγεται το CD. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής της δυνατότητας για μια εφαρμογή Microsoft Visual FoxPro.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ή αντιμετώπισης λειτουργικότητα αυτόματης εκτέλεσης, κάντε κλικ στο παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
126025Τρόπος απενεργοποίησης της δυνατότητας που επιτρέπει στα CD-ROM και στα CD ήχου να εκτελούνται αυτόματα
967715Τρόπος απενεργοποίησης της λειτουργίας αυτόματης εκτέλεσης στα Windows
330135Η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης (AutoRun) ή αυτόματης αναπαραγωγής (AutoPlay) δεν λειτουργεί όταν τοποθετήσετε ένα CD-ROM στη μονάδα
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν τοποθετείτε ένα CD στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD, ελέγχει ένα αρχείο που ονομάζεται Autorun.inf στον ριζικό κατάλογο του CD του λειτουργικού συστήματος. Αυτό το αρχείο περιέχει ένα δείκτη προς το εκτελέσιμο αρχείο που ονομάζεται Autorun.exe.

Το ακόλουθο αρχείο Autorun.inf είναι στο CD εγκατάστασης των Windows 95:
   [autorun]   OPEN=AUTORUN\AUTORUN.EXE   ICON=AUTORUN\WIN95CD.ICO				
Το ΆΝΟΙΓΜΑ = δείχνει τη θέση του αρχείου Autorun.exe και το ΕΙΚΟΝΊΔΙΟ = δείχνει το εικονίδιο που χρησιμοποιείται για να απεικονίσει τη μονάδα CD ή DVD στην Εξερεύνηση των Windows.

Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο Autorun.inf ξεκινά μια ρουτίνα εγκατάστασης Visual FoxPro, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το σύνολο της διανομής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης" για να γίνει αυτό.

Εφόσον έχετε δημιουργήσει την κατανομή συνόλου, μετονομάστε το αρχείο Setup.exe για να Autorun.exe. Στη συνέχεια, μετονομάστε το αρχείο Setup.lst σε Autorun.lst.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο κειμένου που ονομάζεται Autorun.inf. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα σε αυτό το αρχείο.
   [autorun]   OPEN=AUTORUN.EXE					
Τοποθετήστε αυτό το αρχείο και να ορίσετε όλα τα αρχεία από τη διανομή στο ριζικό κατάλογο του CD.

Όταν τοποθετείτε το CD στη μονάδα CD ή στη μονάδα DVD, ξεκινά η ρουτίνα εγκατάστασης της εφαρμογής.
Αναφορές
For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
152395How to use Setup Wizard to distribute VFP app on CD-ROM
136214How to test Autorun.inf files

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 172078 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 17:31:02 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition, Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbmt KB172078 KbMtel
Σχόλια