Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πώς να δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο σε υπηρεσίες Internet Information Services (IIS)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:172138
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συνιστούμε ότι όλοι οι χρήστες αναβάθμιση σε υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) έκδοση 7.0 εκτελείται σε Microsoft Windows Server 2008. Το IIS 7.0 αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της υποδομής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την ασφάλεια των υπηρεσιών IIS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες IIS 7.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός εικονικού καταλόγου στο Internet Information Server (IIS) εκδόσεις 3.0 και 4.0 και στο Internet Information Services (IIS) 5.0 και 5.1.

back to the top

Εισαγωγή

Κάθε μία από τις υπηρεσίες Internet να δημοσιεύσετε από πολλούς καταλόγους.Κάθε καταλόγου μπορεί να βρίσκεται σε τοπική μονάδα δίσκου ή στο δίκτυο από τον καθορισμό του καταλόγου με ένα όνομα διεθνούς σύμβασης ονομάτων (UNC)και ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για δικαιώματα πρόσβασης. Ένα εικονικόδιακομιστής μπορεί να έχει έναν κεντρικό κατάλογο και οποιοδήποτε αριθμό άλλων δημοσίευσηςτους καταλόγους. Αυτές οι άλλες καταλόγων δημοσίευσης αναφέρεται ωςεικονικοί κατάλογοι.

Για να απλοποιήσετε τις διευθύνσεις URL του προγράμματος-πελάτη, οι υπηρεσίες παρουσιάζουν το σύνολοτων καταλόγων δημοσίευσης σε υπολογιστές-πελάτες ως ένα ενιαίο δέντρο. Τοκεντρικός κατάλογος είναι η ρίζα του εικονικού καταλόγου αυτό το δέντρο, καθώς και κάθεεικονικός κατάλογος αντιμετωπίζεται σαν να ήταν ένας υποκατάλογος του τοκεντρικό κατάλογο. Οι πραγματικές υποκαταλόγους εικονικών καταλόγωνείναι διαθέσιμη σε υπολογιστές-πελάτες επίσης. Η μόνη υπηρεσία World Wide Web (WWW) υποστηρίζει εικονικήτους διακομιστές. Επομένως, οι υπηρεσίες FTP και gopher μπορεί να έχει μόνο μία κεντρικήκατάλογος.

Όταν ένας εικονικός κατάλογος έχει οριστεί στη Διαχείριση υπηρεσιών Internet, ένατο ψευδώνυμο συσχετίζεται με τον εικονικό κατάλογο. Το ψευδώνυμο είναι τοόνομα που θα χρησιμοποιείται από υπολογιστές-πελάτες για πρόσβαση σε πληροφορίεςεικονικό κατάλογο. Εάν υπάρχουν ονόματα ψευδωνύμων για εικονικούς καταλόγουςδεν καθορίζεται από το διαχειριστή, δημιουργείται ένα ψευδώνυμοαυτόματα, Διαχείριση υπηρεσιών Internet.

Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής μπορεί να ορίσει δύο εικονικούς καταλόγους γιαστο WWW υπηρεσίας ως εξής:
  C:\WWWRoot  D:\Webdata   Alias = data				

Εάν στην τοποθεσία με το όνομα MyWeb, υπολογιστές-πελάτες πρόσβασης αυτά εικονικούς καταλόγους ως εξής:
  http://MyWeb/WWWRoot  http://MyWeb/data				
back to the top

Δημιουργία εικονικών καταλόγων του IIS 3.0

 1. Στη Διαχείριση υπηρεσιών Internet, κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία για την οποία θα θέλετε να προσθέσετε έναν εικονικό κατάλογο για να εμφανίσετε τα φύλλα ιδιοτήτων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Κατάλογοι στην καρτέλα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση Για να επιλέξετε έναν κατάλογο με το Κατάλογος πλαίσιο.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονικός κατάλογος, πληκτρολογήστε το όνομα του εικονικού καταλόγου Στο Ψευδώνυμο πλαίσιο.
 6. Ορίστε δικαιώματα πρόσβασης.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Internet Information Serverηλεκτρονική τεκμηρίωση και Microsoft Windows NT Server Resource Kit.

back to the top

Δημιουργία εικονικών καταλόγων του IIS 4.0

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Τα Windows NT 4.0 Option Pack, έπειτα στην επιλογή Microsoft Internet Information Server, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση υπηρεσιών του Internet.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Δεν κάνετε κλικ για αυτά τα βήματα Διαχείριση υπηρεσιών Internet (HTML).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Internet Information Server.
 3. Αναπτύξτε το όνομα του διακομιστή.
 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web, έπειτα στην επιλογή Νέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εικονικός κατάλογος.
 5. Στην πρώτη οθόνη του Οδηγού νέου εικονικού καταλόγου, πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο ή όνομα για τον εικονικό κατάλογο (όπως MyWebData) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 6. Στη δεύτερη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εντοπίστε το φάκελο περιεχομένου που δημιουργήσατε για να χωρέσει το περιεχόμενο Web. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 7. Στην τρίτη οθόνη, κάντε κλικ για να επιλέξετε Ανάγνωση και εκτέλεση δεσμών ενεργειών (όπως ASP). Βεβαιωθείτε ότι τα άλλα πλαίσια ελέγχου είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος Για να ολοκληρώσετε τον οδηγό.
 8. Για περιεχόμενο ASP, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στον νέο εικονικό κατάλογο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Εικονικός κατάλογος και βεβαιωθείτε ότι παρατίθεται το όνομα του εικονικού καταλόγου με το Όνομα εφαρμογής πλαίσιο στην περιοχή Ρυθμίσεις εφαρμογής. Εάν δεν είναι, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 10. Κλείσιμο του Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου και στη συνέχεια κλείσιμο των υπηρεσιών IIS.
back to the top

Δημιουργία εικονικών καταλόγων του IIS 5.0

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση υπηρεσιών Internet.
 2. Αναπτύξτε το όνομα του διακομιστή.
 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web, έπειτα στην επιλογή Νέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εικονικός κατάλογος.
 4. Στην πρώτη οθόνη τον "Οδηγό δημιουργίας εικονικού καταλόγου", πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο ή όνομα για τον εικονικό κατάλογο (όπως MyWebData) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 5. Στη δεύτερη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εντοπίστε το φάκελο περιεχομένου που δημιουργήσατε για να χωρέσει το περιεχόμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 6. Στην τρίτη οθόνη, κάντε κλικ για να επιλέξετε Ανάγνωση και εκτέλεση δεσμών ενεργειών (όπως ASP). Βεβαιωθείτε ότι τα άλλα πλαίσια ελέγχου είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος Για να ολοκληρώσετε τον οδηγό.
 7. Για περιεχόμενο ASP, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στον νέο εικονικό κατάλογο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 8. Από το Εικονικός κατάλογος καρτέλα, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το όνομα του εικονικού καταλόγου στο του Όνομα εφαρμογής πλαίσιο στην περιοχή Ρυθμίσεις εφαρμογής. Εάν δεν είναι, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Σημειώστε ότι το όνομα της εφαρμογής δεν χρειάζεται να ταιριάζει με το ψευδώνυμο του εικονικού καταλόγου.
 9. Κλείσιμο του Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου.
back to the top

Δημιουργία εικονικών καταλόγων του IIS 5.1

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση υπηρεσιών Internet.
 2. Αναπτύξτε το όνομα του διακομιστή.
 3. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web, έπειτα στην επιλογή Νέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εικονικός κατάλογος.
 4. Στην πρώτη οθόνη τον "Οδηγό δημιουργίας εικονικού καταλόγου", πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο ή όνομα για τον εικονικό κατάλογο (όπως MyWebData) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 5. Στη δεύτερη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εντοπίστε το φάκελο περιεχομένου που δημιουργήσατε για να χωρέσει το περιεχόμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.
 6. Στην τρίτη οθόνη, επιλέξτε Ανάγνωση και εκτέλεση δεσμών ενεργειών (όπως ASP). Βεβαιωθείτε ότι τα άλλα πλαίσια ελέγχου είναι απενεργοποιημένο. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος Για να ολοκληρώσετε τον οδηγό.
 7. Για περιεχόμενο ASP, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ στον νέο εικονικό κατάλογο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 8. Από το Εικονικός κατάλογος καρτέλα, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το όνομα του εικονικού καταλόγου στο του Όνομα εφαρμογής πλαίσιο στην περιοχή Ρυθμίσεις εφαρμογής. Εάν δεν είναι, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Σημειώστε ότι το όνομα της εφαρμογής δεν χρειάζεται να ταιριάζει με το ψευδώνυμο του εικονικού καταλόγου.
 9. Κλείσιμο του Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου.
back to the top

Επιπλέον ζητήματα

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικούς καταλόγους για σχεδόν απεριόριστο αριθμόη υπηρεσία σας, μολονότι οι επιδόσεις ενδέχεται να μειωθούν εάν δημιουργείτε πολλάτους.
 • Για να εντοπίσετε τους εικονικούς καταλόγους, πρέπει να το URL του εικονικού καταλόγουέχει καθοριστεί. Μπορείτε να το κάνετε είτε κάνοντας ένα σύνδεσμο υπερκειμένουπου περιέχει τη διεύθυνση URL ή πληκτρολογώντας τη διεύθυνση URL στο πρόγραμμα περιήγησης. Για την υπηρεσία gopher, μπορείτε να δημιουργήσετε ρητή συνδέσεις σε αρχεία tag έτσι ότι οι χρήστεςνα αποκτήσετε πρόσβαση σε εικονικούς καταλόγους. Για την υπηρεσία FTP, μπορείτε να εμφανίσετε λίσταεικονικούς καταλόγους χρησιμοποιώντας σχολίων καταλόγου ή δημιουργώντας έναν υποφάκελο με το ίδιο όνομα με τον εικονικό κατάλογο.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σχολίων καταλόγου FTP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  141705 Τρόπος ρύθμισης των σχολίων καταλόγου Internet διακομιστή FTP
 • Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων NTFS, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν εικονικό κατάλογο ως εξής:
  1. Κάντε δεξιό κλικ σε έναν κατάλογο στην Εξερεύνηση των Windows.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση.
  3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Κοινή χρήση Web φύλλο ιδιοτήτων.
 • Στο IIS 3.0 οποιονδήποτε εικονικό κατάλογο που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP είναι προσπελάσιμο από όλες τις τοποθεσίες Web που φιλοξενούνται στο διακομιστή. IIS 4.0 και νεότερη έκδοση, η συμπεριφορά αυτή άλλαξε για πρόσβαση σε αυτά από πολλές τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν πολλές διευθύνσεις IP εικονικού καταλόγου. Για να κάνετε προσβάσιμες από πολλές τοποθεσίες Web που χρησιμοποιούν πολλές διευθύνσεις IP ενός εικονικού καταλόγου, πρέπει τώρα να προσθέσετε εικονικό κατάλογο κάθε τοποθεσία.
 • Διαγραφή ενός εικονικού καταλόγου δεν διαγράφει τον αντίστοιχο υπαρκτό κατάλογο ή τα αρχεία.
back to the top
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και διαγραφή εικονικούς καταλόγους με προγραμματισμό, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
188954 Δημιουργία και διαγραφή εικονικών καταλόγων του IIS 4.0 (μέσω προγραμματισμού)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δημιουργία εικονικών καταλόγων του IIS, εκδόσεις 4.0, 5.0 και 5.1, ανατρέξτε στα θέματα Βοήθειας των υπηρεσιών IIS. Εάν αυτά είναι εγκατεστημένα, μπορείτε να τα προσπελάσετε πληκτρολογώντας http://ΟΝΟΜΑ_ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ/iisHelp/ στο διακομιστή Web (όπου ΟΝΟΜΑ_ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ είναι το όνομα του διακομιστή που εκτελεί τις IIS). % SystemRoot%\Help βρίσκονται τα αρχεία τεκμηρίωσης.

back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 172138 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 17:32:11 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Internet Information Server 3.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbusage kbmt KB172138 KbMtel
Σχόλια