Τρόπος αλλαγής της θέσης των "Προσωρινών αρχείων Internet"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:172949
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αλλαγής της θέσης του φακέλου Temporary Internet Files.
Περισσότερες πληροφορίες
Ο φάκελος προσωρινών αρχείων Internet χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των δεδομένων που λαμβάνονται από το Internet. Από προεπιλογή, αυτός ο φάκελος βρίσκεται στο φάκελο των Windows. Εάν είναι ενεργοποιημένα τα προφίλ χρηστών στον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί ο Internet Explorer 4.0 ή 4.01, στο φάκελο Temporary Internet Files βρίσκεται στο το \Profiles\ <windows><username>\ φάκελο, όπου <windows>είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows και <username>είναι το όνομα που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε Windows. Για να μετακινήσετε τα προσωρινά αρχεία σε έναν άλλο φάκελο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:</username></windows></username></windows>

Ο Internet Explorer 4.0, 4.01, τα Windows 98

Όταν μετακινείτε στο φάκελο προσωρινών αρχείων Internet στον Internet Explorer 4.0, όλα τα δεδομένα της συνδρομής σας διαγράφεται και όλα τα cookies που έχουν συγκεντρωθεί παραμένουν στο παλιό φάκελο προσωρινών αρχείων Internet.

Σημειώστε ότι τον Internet Explorer 4.01 και τα Windows 98 cookies μετακινήσετε στον νέο φάκελο και τον παλιό φάκελο καταργείται. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα, όταν επιχειρείτε να μετακινήσετε το φάκελο προσωρινών αρχείων Internet στον Internet Explorer 4.01 ή των Windows 98:
Προειδοποίηση: Μετακίνηση στη θέση του φακέλου Temporary Internet Files θα διαγράψει όλα τα δεδομένα εγγραφής.
 1. Δημιουργήστε έναν νέο φάκελο για την αποθήκευση των αρχείων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σε ένα φάκελο που ονομάζεται Ietemp στη μονάδα δίσκου D, δημιουργήστε τον ακόλουθο φάκελο:
  D:\Ietemp
  Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φάκελο κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια, κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο", πληκτρολογήστε:νέος φάκελος, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Δημιουργία φακέλων".
 2. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 3. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην εντολή "Επιλογές Internet".
 4. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις".
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετακίνηση φακέλου.
 6. Κάντε κλικ στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια επιλέξτε OK.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

Ο Internet Explorer 5, 5.5

Σημειώστε ότι ο Internet Explorer μετακινεί τα cookies στο νέο φάκελο και τον παλιό φάκελο καταργείται. Additionally, the following message is displayed whenyou attempt to move the Temporary Internet Files folder:
Warning: Moving the location of your Temporary Internet Files folder will delete all your subscription data.
 1. Create a new folder to store the files. For example, if you want to store the files in a folder named Ietemp on drive D, create the following folder:
  D:\Ietemp
  For information about how to create a folder, click Start, click Help, click the Index tab, typenew folder, and then double-click the "New Folders" topic.
 2. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 3. On the Tools menu, click Internet Options.
 4. On the General tab, click Settings.
 5. Click Move Folder.
 6. Click the folder you created in Step 1.
 7. Click OK, click OK, and then click OK again.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

Internet Explorer 3.0

 1. Create a new folder to store the files. For example, if you want to store the files in a folder named Ietemp on drive D, create the following folder:
  D:\Ietemp
  For information about how to create a folder, click Start, click Help, click the Index tab, typenew folder, and then double-click the "New Folders" topic.
 2. Ξεκινήστε τον Internet Explorer.
 3. On the View menu, click Options.
 4. Click the Advanced tab, and then click Settings.
 5. Click Move Folder.
 6. Click the folder you created in Step 1.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: User defined Internet Explorer 3.x Temporary Internet Files foldersare not maintained when you upgrade to Internet Explorer 4.0 or 4.01.Instead, the Temporary Internet Files folder is reset to the InternetExplorer 4.0 or 4.01 default folder (Windows\Temporary Internet Filesfolder or Windows\Profiles\<username>\Temporary Internet Files folder).This is required to support individual Temporary Internet Files foldersfor users in Internet Explorer 4.0 and 4.01.</username>
3.00 4.00 5.00 5.0 5.5

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 172949 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/04/2015 17:40:49 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB172949 KbMtel
Σχόλια