Τρόπος απεγκατάστασης του Internet Explorer 4.0

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR174265
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο απεγκατάστασης (ή κατάργησης) του Internet Explorer 4.0 (Έκδοση 4.71.1712.6) ή 4.01 (Έκδοση 4.72.2106.8). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απεγκατάσταση του Internet Explorer Platform Preview 2.0 (έκδοση 4.71.1008), ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

Περιπτώσεις κατάργησης του Internet ExplorerΚαταργήστε τον Internet Explorer 4.0 πριν να υλοποιήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

 • Εγκατάσταση προηγούμενης έκδοσης του Internet Explorer (3.0, 3.01 ή 3.02).
 • Επαναφορά μητρώου (System.dat ή User.dat) που είχε δημιουργηθεί πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 (αυτό ισχύει μόνο για τα Microsoft Windows 95).
 • Χρήση Emergency Repair Disk (ERD) των Windows NT που δημιουργήσατε πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 (αυτό ισχύει μόνο για τα Windows NT).
 • Επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος (Windows 95 ή Windows NT).
 • Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση αναβαθμίσεων λειτουργικού συστήματος (για παράδειγμα, Windows 95 Service Pack 1).

Η απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 ενδέχεται να μην υποστηρίζεταιΟ Internet Explorer 4.0 δεν λειτουργεί με κάποιες ρυθμίσεις παραμέτρων. Η απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 δεν υποστηρίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο Internet Explorer 4.0 είναι εγκατεστημένος σε εγκαταστάσεις πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων (Windows 95, Windows 95 OEM Service Release 2 ή Windows NT 4.0) στον ίδιο λογικό σκληρό δίσκο. Αν χρειαστεί να θέσετε σε λειτουργία τον Internet Explorer 4.0 σε πολλαπλά λειτουργικά συστήματα, πρέπει να εγκαταστήσετε κάθε λειτουργικό σύστημα σε μια ξεχωριστή μονάδα λογικού δίσκου.
 • Έχετε καταργήσει τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας του Internet Explorer 4.0. Αν έχετε καταργήσει τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, τότε δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0 χωρίς την επανεγκατάσταση των Windows σε έναν διαφορετικό φάκελο. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  172919 Η επιλογή κατάργησης εγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 λείπει
Περισσότερες πληροφορίες
Πριν να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer, κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, εάν δεν τερματίσετε όλα τα προγράμματα που είναι σε λειτουργία πριν από την απεγκατάσταση του Internet Explorer, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
165646 Απώλεια ρυθμίσεων προγράμματος μετά την εγκατάσταση ή την απεγκατάσταση του Internet Explorer
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αναβαθμίζετε έναν υπολογιστή με Windows 95 που έχει εγκατεστημένο τον Internet Explorer 4.0 ή 4.01 σε Microsoft Windows 98, τότε το αρχείο Ie4.txt δεν καταργείται από τον υπολογιστή σας. Το αρχείο Ie4.txt περιγράφει τον τρόπο κατάργησης του Internet Explorer, ωστόσο, αυτές οι οδηγίες δεν έχουν αποτέλεσμα γιατί ο Internet Explorer είναι ενσωματωμένος στο λειτουργικό σύστημα και δεν είναι δυνατό να καταργηθεί από τα Windows 98.

Για να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0 στα Windows 95 και στα Windows NT 4.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να εγκαταστήσετε και να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer στα Windows NT. Αυτό περιλαμβάνει τα δικαιώματα διαχειριστή την πρώτη φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή σας μετά την εγκατάσταση ή απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0.
 1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα "Εγκατάσταση/κατάργηση" (Install/Uninstall).
 2. Στη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Office 4.0 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθαφαίρεση" (Add/Remove).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου "Ενεργή Εγκατάσταση" (Active Setup) του Internet Explorer 4.0, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάργηση της εγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 και των στοιχείων του" (Uninstall Internet Explorer 4.0 and all its components) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced) για να καθορίσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
 5. Όταν το πρόγραμμα Εγκατάσταση (Setup) ξεκινήσει σε λειτουργία Συντήρησης (Maintenance), κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση όλων" (Remove All).

  Εάν υπάρχουν αρχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin), θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Ο Internet Explorer 4.0 έχει τροποποιήσει τη μορφή του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin).

  Εάν θέλετε να διατηρήσετε μερικά από τα τρέχοντα στοιχεία του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin), ανοίξτε τον και μετακινήστε τα στοιχεία σε άλλη θέση.

  Για να διαγραφούν μόνιμα όλα τα στοιχεία του Κάδου Ανακύκλωσης (Recycle Bin) και να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" αφού ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν αρχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin) τα οποία θέλετε να επαναφέρετε.

Γνωστά θέματα για την απεγκατάσταση • Είναι δυνατή η κατάργηση των αρχείων του Office 97 μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0. Αυτό το πρόβλημα προκύπτει μόνο αν εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0 πριν από την εγκατάσταση του Microsoft Office 97 και μετά απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0.

  Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  174431 OFF97: Εμφανίζονται ζητήματα μετά την κατάργηση του MS Internet Explorer 4.0
 • Κατά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0, κάποιες ρυθμίσεις χρήστη επιστρέφονται στις προεπιλογές του λειτουργικού συστήματος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  173921 Η κατάργηση εγκατάστασης του Internet Explorer επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
 • Δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε το Microsoft Plus! for Windows 95 μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0. Η χρήση της επιλογής Remove All στο Microsoft Plus! σε κατάσταση Συντήρησης (Maintenance) έχει ως αποτέλεσμα το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Custom Action Error" The system cannot find the specified file.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απεγκατάσταση του Microsoft Plus!, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  165623 Δεν είναι δυνατή η κατάργηση του Microsoft Plus! μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer
 • Κατά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0, τα πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 καταργούνται. Τα πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 δεν καταργούνται. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  174920 Με την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 καταργούνται τα πιστοποιητικά
 • Κάποιες καταχωρήσεις μητρώου και αρχεία παραμένουν στον υπολογιστή σας.
 • Ίσως να μην απεγκατασταθούν όλα τα στοιχεία. Μπορείτε να απεγκαταστήσετε μεμονωμένα στοιχεία, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάνοντας κλικ στο πρόγραμμα από τη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων και κατόπιν κάνοντας κλικ στο κουμπί "Εγκατάσταση/κατάργηση" (Add/Remove).
 • Εάν εγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0, εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα και στη συνέχεια απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0, ορισμένα προγράμματα μπορεί να μην λειτουργούν σωστά. Αν μετά την απεγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 κάποιο πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα.
 • Εάν απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0, τα εικονίδια του Internet ενδέχεται να παραμείνουν σε άλλα προγράμματα, όπως στο Microsoft Word και στο Microsoft Excel. Εάν κάνετε κλικ σε αυτά τα εικονίδια, δεν συμβαίνει τίποτα, αφού δεν είναι εγκατεστημένο κάποιο πρόγραμμα περιήγησης.

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτωνΑν η Εγκατάσταση (Setup) σε κατάσταση Συντήρησης (Maintenance) δεν λειτουργεί ή δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), δοκιμάστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Στα Windows 95, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) για να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.0. Για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Τερματισμός" (Shut Down), έπειτα στην επιλογή "Επανεκκίνηση του υπολογιστή" (Restart The Computer) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes). Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup).
 • Επανεγκαταστήστε τον Internet Explorer 4.0 και στη συνέχεια απεγκαταστήστε τον.
 • Στα Windows 95, επαναφέρετε ένα μητρώο που είχε δημιουργηθεί πριν από τη εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το εργαλείο Ieremove για να επαναφέρετε τα αρχεία κελύφους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  166313 Κατάργηση του Internet Explorer 4.0 για Windows 95 με χρήση του προγράμματος Ieremove.exe
 • Στα Windows NT, χρησιμοποιήστε μια Emergency Repair Disk (ERD) που είχε δημιουργηθεί πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0 για την εγκατάσταση απαραίτητων αρχείων συστήματος και μετά θέστε σε λειτουργία το εργαλείο Ieremove για να επαναφέρετε προηγούμενα στοιχεία κελύφους.
 • Επανεγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και το προηγούμενο πρόγραμμα περιήγησης σε έναν "καθαρό" φάκελο ή επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας ολόκληρου του συστήματος, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.0.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απεγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

175610 Τρόπος μη αυτόματης απεγκατάστασης του Internet Explorer 4.0
224412 Τρόπος μη αυτόματης απεγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 από τα Windows NT
ie4faq 4.00
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 174265 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/28/2014 23:40:43 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto msient kbsetup msiew95 kbfaq KB174265
Σχόλια