Λήψη του Internet Explorer για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης του Internet Explorer για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα από αυτό που εκτελείτε αυτήν τη στιγμή

Τα αρχεία εγκατάστασης του Internet Explorer είναι διαφορετικά για κάθε λειτουργικό σύστημα. Η Ενεργή Εγκατάσταση (Active Setup) προσδιορίζει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που εκτελείται και κατόπιν πραγματοποιεί λήψη των αρχείων που είναι κατάλληλα για αυτό το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, εάν ένας υπολογιστής που βασίζεται στα Windows 98 πραγματοποιεί λήψη των αρχείων εγκατάστασης για το Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, τα ληφθέντα αρχεία αφορούν ειδικά τα Windows 98. Τα αρχεία αυτά δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT 4.0. Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να δημιουργήσουν ένα φάκελο εγκατάστασης για τον Internet Explorer με τα αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση σε ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν θέλετε να έχετε καλύτερο έλεγχο της προσαρμογής και της διανομής του Internet Explorer, προμηθευτείτε το Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το IEAK, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες

Internet Explorer 4

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του Internet Explorer 4 για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Internet Explorer 4 δεν είναι πλέον διαθέσιμος για λήψη από τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές ισχύουν για άλλες τοποθεσίες στο Web που προσφέρουν λήψεις του Internet Explorer 4 μέσω της Ενεργής Εγκατάστασης (Active Setup).
 1. Εάν έχετε ήδη κάνει λήψη του αρχείου IE4setup.exe, εντοπίστε τη σύνδεση με το αρχείο στην τοποθεσία Web, κάντε κλικ στη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αυτού του προγράμματος στο δίσκο (Save This Program To Disk). Κάντε κλικ στην κατάλληλη θέση λήψης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσετε το αρχείο στην τοπική μονάδα δίσκου.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή
  <διαδρομή_φακέλου>\ie4setup /c:"ie4wzd /d:1"
  όπου <διαδρομή_φακέλου> είναι η μονάδα δίσκου και ο φάκελος που περιέχουν το αρχείο IE4setup. Αυτή η ενέργεια ξεκινά τον "Οδηγό Ενεργής Εγκατάστασης" (Active Setup Wizard).
 3. Κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή λήψης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  Απαιτούμενος χώρος στο δίσκο (κατά προσέγγιση)-----------------------------------------------------Εγκατάσταση μόνο για πρόγραμμα περιήγησης   20.989KΤυπική εγκατάσταση              24.097KΠλήρης εγκατάσταση              34.112K					
 4. Κάντε κλικ στην κατάλληλη περιοχή Active Channel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία εγκατάστασης. Ο προεπιλεγμένος φάκελος είναι <μονάδα_δίσκου>\Internet Explorer 4.0 Setup, όπου <μονάδα_δίσκου> είναι η μονάδα δίσκου στην οποία βρίσκονται εγκατεστημένα τα Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή προς το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα αρχεία εγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 πρέπει να είναι μια τοπική μονάδα δίσκου ή μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων εγκατάστασης του Internet Explorer 4.0 σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  166990 Μήνυμα λάθους: "Η διαδρομή φακέλου δεν είναι έγκυρη" (The Folder Path Is Invalid)
 6. Κάντε κλικ στην πλησιέστερη σε σας περιοχή και τοποθεσία λήψης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη των αρχείων, αντιγράψτε ή μετακινήστε το αρχείο IE4setup.exe στο φάκελο όπου πραγματοποιήθηκε η λήψη των αρχείων εγκατάστασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο IE4setup.exe ενδέχεται να μην αντιγραφεί στο φάκελο των αρχείων εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της λήψης.

Τα αρχεία εγκατάστασης για όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα περιέχονται πλέον στο φάκελο εγκατάστασης που καθορίσατε στο Βήμα 5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εκτελείτε το Internet Explorer 4.01 SP1, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του Internet Explorer 4.01 SP1. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα όταν ακολουθείτε τα παραπάνω βήματα:
Ενεργή Εγκατάσταση
Η Εγκατάσταση έχει εντοπίσει ότι οι νεότερες εκδόσεις των στοιχείων του Internet Explorer είναι ήδη εγκατεστημένες.

(Active Setup Installation. Setup has detected that the newest versions of Internet Explorer components are already installed.)
Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να κλείσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) χωρίς να κάνετε αλλαγές.

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη του ζητήματος αυτού στο Internet Explorer 4.01 SP1. Το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε στο Internet Explorer 4.01 SP2.

Internet Explorer 5, 5.5 ή 6

Για να πραγματοποιήσετε λήψη του Internet Explorer 5, 5.5 ή 6 για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000 ή στα Windows XP, ανατρέξετε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257249 Εγκατάσταση του Internet Explorer στα Windows 2000 και στα Windows XP μόνο με λήψη αρχείων
Για να κάνετε λήψη του Internet Explorer 5, 5.5 ή 6 για ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 95, στα Windows 98, στα Windows Me ή στα Windows NT 4.0, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer (Ie5setup.exe ή Ie6setup.exe) από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας μέχρι να σας ζητηθεί να καθορίσετε τον τύπο εγκατάστασης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή εγκατάστασης (Customize Your Installation) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο στοιχείο Μόνο λήψη αρχείων (Download Only) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου του αντίστοιχου λειτουργικού συστήματος για να τα επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας για να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer 5 για τα επιλεγμένα λειτουργικά συστήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρέπει να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου των αρχείων εγκατάστασης του Internet Explorer ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή του από τους χρήστες στο τοπικό σας δίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν τον Internet Explorer πραγματοποιώντας σύνδεση στον κοινόχρηστο φάκελο των αρχείων εγκατάστασης και κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο IE4setup.exe ή στο αρχείο IE5setup.exe του φακέλου.

Διακόπτες για το πρόγραμμα IE4Setup.exe/IE5Setup.exe

Πρέπει να κάνετε κοινή χρήση του φακέλου των αρχείων εγκατάστασης του Internet Explorer ώστε να είναι δυνατή η πρόσβασή του από τους χρήστες στο τοπικό σας δίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν τον Internet Explorer πραγματοποιώντας σύνδεση στον κοινόχρηστο φάκελο των αρχείων εγκατάστασης και κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο IExsetup.exe του φακέλου.

Διακόπτες για το πρόγραμμα IExSetup.exe

/c: - Αντικαθιστά τους προεπιλεγμένους διακόπτες που χρησιμοποιούνται από το αρχείο Ie4setup.exe

/d - Μόνο λήψη αρχείων

/d:1 - Μόνο λήψη αρχείων και εκδόσεις λήψης για την πλατφόρμα x86
4.00 4.01 5.0 5.00
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 174680 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:06:37 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup KB174680
Σχόλια