Τρόπος χρήσης του προγράμματος παρακολούθησης περιοχής μνήμης (Poolmon.exe) για την αντιμετώπιση διαρροών μνήμης λειτουργίας πυρήνα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του Μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος παρακολούθησης περιοχής μνήμης, Poolmon.exe, ως εργαλείου αντιμετώπισης προβλημάτων για την παρακολούθηση ετικετών μνήμης. Το πρόγραμμα Poolmon εμφανίζει δεδομένα που συλλέγονται από το λειτουργικό σύστημα σχετικά με την εκχώρηση μνήμης από τις σελιδοποιημένες και τις μη σελιδοποιημένες περιοχές του πυρήνα του συστήματος, και τις περιοχές μνήμης που χρησιμοποιούνται σε περιόδους λειτουργίας των υπηρεσιών τερματικού. Τα δεδομένα ομαδοποιούνται από την ετικέτα εκχώρησης περιοχής μνήμης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft, για την εύρεση διαρροών μνήμης σε λειτουργία πυρήνα.

Μια διαρροή μνήμης προκαλείται από μια εφαρμογή ή μια διεργασία που εκχωρεί μνήμη για χρήση, αλλά δεν την αποδεσμεύει μετά την ολοκλήρωσή της. Το αποτέλεσμα είναι ότι η διαθέσιμη μνήμη χρησιμοποιείται εντελώς με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σωστά το σύστημα.
Περισσότερες πληροφορίες
Στην πρώτη ενότητα που ακολουθεί, περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας κωδικοποίησης για χρήση του Poolmon. Στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος συγκέντρωσης των πληροφοριών για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τη χρήση του Poolmon.

Ενεργοποίηση λειτουργίας κωδικοποίησης

Πριν να εκτελέσετε το PoolMon, πρέπει να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση περιοχής μνήμης και στη συνέχεια να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Η δυνατότητα κωδικοποίησης περιοχής μνήμης συλλέγει και υπολογίζει στατιστικά στοιχεία για την περιοχή μνήμης που ταξινομείται από την τιμή της ετικέτας της εκχώρησης μνήμης.

Σημείωση Δεν είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση περιοχής μνήμης στον Windows Server 2003, αφού είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση περιοχής μνήμης σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT 4.0, σε Windows 2000 ή σε Windows XP, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Επεξεργασία του μητρώου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά σφάλματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να αλλάξετε την τιμή του μητρώου που ενεργοποιεί τη λειτουργία ετικετών για το Poolmon.exe:
 1. Εκτελέστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
 3. Γράψτε την τιμή GlobalFlag ή αποθηκεύστε το κλειδί
  Session Manager
  .
 4. Κάντε διπλό κλικ στην τιμή GlobalFlag στο δεξιό τμήμα παραθύρου.
 5. Αλλάξτε την τιμή σε 0x00000400 δεκαεξαδική.

  Σημείωση Όταν προσθέτετε την τιμή καθολικής σημαίας 0x00000400, εμφανίζεται μόνο ως 0x400 αφού προστεθεί. Είναι σημαντικό να προσθέσετε όλα τα αρχικά μηδενικά, διαφορετικά οι πληροφορίες του Poolmon δεν θα εμφανιστούν στην οθόνη αποτελέσματος.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Σημείωση Όταν ολοκληρωθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων, επαναφέρετε την τιμή GlobalFlag στην αρχική της τιμή, την οποία σημειώσατε στο βήμα 3.

Μέθοδος 2: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος Gflags.exe

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα επεξεργασίας καθολικών σημαιών (Gflags.exe) για να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση περιοχής μνήμης. Το πρόγραμμα Gflags.exe είναι διαθέσιμο στο Windows NT 4.0 Resource Kit και στο φάκελο \Support\Tools των CD-ROM των Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003.

Σημείωση Επειδή η κωδικοποίηση περιοχής μνήμης είναι μόνιμα ενεργοποιημένη στον Windows Server 2003, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση κωδικοποίησης περιοχής μνήμης (Enable Pool Tagging) στο παράθυρο διαλόγου Καθολικές σημαίες (Global Flags) είναι απενεργοποιημένο και οι εντολές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της κωδικοποίησης περιοχής μνήμης αποτυγχάνουν.

Για να κάνετε την αλλαγή, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Gflags.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gflags.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση κωδικοποίησης περιοχής μνήμης (Enable Pool Tagging).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Σημείωση Όταν ολοκληρωθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, για να απενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση περιοχής μνήμης.

Χρήση του προγράμματος Poolmon για συλλογή πληροφοριών

Το πρόγραμμα PoolMon εμφανίζει πληροφορίες ετικετών περιοχής μνήμης μέσα σε ένα παράθυρο εντολής. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη ή τα πλήκτρα PAGE UP και PAGE DOWN, για να εμφανίσετε όλες τις πληροφορίες ετικετών που επιστρέφει το εργαλείο.

Το πρόγραμμα Poolmon.exe είναι διαθέσιμο στο Windows NT 4.0 Resource Kit και στο φάκελο \Support\Tools των CD-ROM των Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα, για να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες ετικετών. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα επί δύο ώρες σε διαστήματα των 15 λεπτών. Επισυνάψτε κάθε ενημέρωση στο τέλος του αρχείου του Σημειωματάριου.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Κονσόλα (Console).

  Σημείωση Για τα Windows 2000 πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή τίτλου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές (Options), κατόπιν στην επιλογή Γρήγορη επεξεργασία (QuickEdit Mode) και, τέλος, στην επιλογή Λειτουργία εισαγωγής (Insert Mode).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη (Layout), αλλάξτε την τιμή Μέγεθος buffer οθόνης (Screen Buffer Size) σε 99 και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών (Command Prompt).
 5. Εντοπίστε το Poolmon.exe στο φάκελο Support\Debug\πλατφόρμα (platform) από το CD των Windows NT 4.0. Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου και το φάκελο όπου βρίσκεται το Poolmon.exe. Στο CD των Windows 2000, το Poolmon.exe βρίσκεται στο αρχείο Support.CAB. Το Support.CAB βρίσκεται στο φάκελο \Support\Tools.
 6. Πληκτρολογήστε Poolmon.exe.
 7. Πιέστε το πλήκτρο P, έως ότου το πρόγραμμα Poolmon να εμφανίσει τη δεύτερη στήλη "τύπος" (type) και την τιμή σελιδοποιημένη (paged).
 8. Πιέστε το πλήκτρο B για να ταξινομηθούν οι στήλες από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη.
 9. Επιλέξτε τα περιεχόμενα όλης της οθόνης και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 10. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad).
 11. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 12. Επαναλάβετε το βήμα 7, για να αναζητήσετε την τιμή μη σελιδοποιημένη (nonpaged).
 13. Επαναλάβετε τα βήματα 8 - 11 για επικόλληση.
Στο Poolmon.exe υπάρχουν επίσης κάποια πλήκτρα εντολών που ταξινομούν το αποτέλεσμα για εσάς. ΠΙέστε το γράμμα που υποδεικνύεται παρακάτω, για να διεξαγάγετε τη λειτουργία. Χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να λειτουργήσει κάθε εντολή. Ακολουθεί μια λίστα με κάποιες από τις εντολές:
P - Ταξινομεί τη λίστα των ετικετών κατά "Σελιδοποιημένη" (Paged), "Μη σελιδοποιημένη" (Non-Paged) ή και τα δύο. Σημειώστε ότι η επιλογή P ακολουθεί κυκλική πορεία σε κάθε επιλογή.
B - Ταξινομεί τις ετικέτες κατά μέγιστη χρήση byte.
M - Ταξινομεί τις ετικέτες κατά μέγιστη εκχώρηση byte.
T - Ταξινομεί τις ετικέτες αλφαβητικά κατά όνομα ετικέτας.
E - Εμφάνιση συνόλου σελιδοποιημένων (Paged), μη σελιδοποιημένων (Non-paged) μέχρι το τέλος. Ακολουθεί κυκλική πορεία.
A - Ταξινομεί τις ετικέτες κατά μέγεθος εκχώρησης.
F - Ταξινομεί τις ετικέτες κατά "ελεύθερες" ετικέτες.
S - Ταξινομεί τις ετικέτες κατά διαφορές εκχώρησης και ελεύθερων.
E - Εμφάνιση συνόλου σελιδοποιημένων (Paged), μη σελιδοποιημένων (Non-paged) μέχρι το τέλος. Ακολουθεί κυκλική πορεία.
Q - Τερματισμός.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298102 Τρόπος εύρεσης ετικετών περιοχής μνήμης που χρησιμοποιούνται από προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών
debugref allocs frees krnl paged nonp nonpaged non-paged pages gflags gflags.exe pool byte monitor
Eigenschaften

Artikelnummer: 177415 – Letzte Überarbeitung: 12/03/2007 05:44:00 – Revision: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto KB177415
Feedback