Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 98" (Starting Windows 98) κατά την εκκίνηση

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR178548
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την εκκίνηση των Windows 98 δεν εμφανίζεται το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 98" (Starting Windows 98), και συνεπώς δεν υπάρχει τρόπος να ξέρετε πότε πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο CTRL για να εμφανιστεί το μενού Windows 98 Startup.
Αιτία
Η προτροπή έχει αφαιρεθεί για τη γρηγορότερη εκκίνηση των Windows 98.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να εμφανιστεί το μενού Startup, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL όταν ξεκινήσει η λειτουργία του υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο CTRL, όταν ξεκινά ο υπολογιστής σας, υπάρχει πιθανότητα να λάβετε μήνυμα λάθους πληκτρολογίου. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε με ασφάλεια να αγνοήσετε το μήνυμα λάθους πληκτρολογίου.
Κατάσταση
Η συμπεριφορά αυτή είναι εσκεμμένη.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν επιθυμείτε να εμφανίζεται το μενού Windows 98 Startup κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), και στο εικονίδιο "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο παράθυρο "Άνοιγμα" (Open) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER:

    msconfig
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Για προχωρημένους" (Advanced) στην καρτέλα "Γενικά" (General) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση του μενού εκκίνησης" (Enable Startup Menu), για να το επιλέξετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και πάλι στο κουμπί "ΟΚ" του άλλου παραθύρου και κατόπιν στο κουμπί "Ναι" (Yes).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 178548 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:15:15 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbui win98 KB178548
Σχόλια