Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

INF: Πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Excel και κειμένου ODBC Driver σημειώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:178717
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Κύρια τεκμηρίωση για τα προγράμματα οδήγησης του Microsoft Excel και του κειμένου ODBC είναι το αρχείο Desktop Database Drivers Βοήθεια για το Microsoft, καλείται από τα κουμπιά Βοήθειας στην περιοχή του Στοιχείου διαχείρισης ODBC. Αυτό το άρθρο προορίζεται να επεξεργαστεί τη λειτουργικότητα και το πρόγραμμα οδήγησης του Excel και το πρόγραμμα οδήγησης κειμένου.
Περισσότερες πληροφορίες

Χαρακτηριστικά προγράμματος οδήγησης του Excel

 • Ανάγνωσης:
  Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες καταλόγων ODBC, ενός πίνακα του Excel πρέπει να έχετε δεδομένα σε αυτό.

  Το πρόγραμμα οδήγησης Excel υποστηρίζει τις εκδόσεις του Excel 3.0, 4.0, 5.0, 7.0/και 97. Τα ονόματα των στηλών, αν υπάρχει, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Μορφές αρχείου του Excel 3.0, 5.0 και 97, πρέπει να έχετε μια περιοχή βάσης δεδομένων που έχει οριστεί.
 • Εγγραφή:
  Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα, θα δημιουργήσει το πρόγραμμα οδήγησης:

  • Μια έκδοση 3.0, εάν η έκδοση των δεδομένων προέλευσης από την οποία έγινε η σύνδεση είναι "Excel" (δηλαδή, Excel 3.0/4.0).
  • Ένα φύλλο εργασίας στο βιβλίο εργασίας στο οποίο είναι συνδεδεμένη εάν η έκδοση του αρχείου προέλευσης δεδομένων ήταν "Excel 5.0, 7.0 /" ή "Excel 97".
 • Ταυτόχρονη εκτέλεση:
  Από προεπιλογή, όλοι οι πίνακες ανοίγουν μόνο για ανάγνωση. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξετε ρητά να ανοίξετε για αποκλειστική χρήση, κάνοντας κλικ για να απενεργοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου μόνο για ανάγνωση, κατά την εγκατάσταση του Excel.
 • Στήλη μέγιστο μήκος ονόματος:
  Τα ονόματα των στηλών πάνω από 64 χαρακτήρες θα εμφανίσει σφάλμα.
 • Οριοθετημένα με τα ονόματα των στηλών:
  Το πρόγραμμα οδήγησης του Excel θα επιτρέπει τα ονόματα των στηλών να περιέχουν οποιαδήποτε έγκυρη Excel χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων. Οριοθετημένα αναγνωριστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την περίπτωση. Μην χρησιμοποιείτε ένα χαρακτήρα θαυμαστικό (!) σε ένα όνομα στήλης, επειδή έχει ειδική σημασία στο Excel, εάν το όνομα μιας στήλης περιέχει ένα θαυμαστικό, το IISAM του Excel θα εσωτερικά μετατρέψετε σε χαρακτήρα σύμβολο δολαρίου ($).
 • Τα ονόματα των στηλών που δημιουργούνται από το πρόγραμμα οδήγησης:
  Τα ονόματα των στηλών Απροσδιόριστο (κενό) θα αντικατασταθούν με ονόματα που δημιουργούνται από το πρόγραμμα οδήγησης (για παράδειγμα, Στ1 για τη στήλη 1, και ούτω καθεξής).

Περιορισμοί του Excel προγράμματος οδήγησης

 • Εισαγωγή σε πίνακα:
  Εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Αποθήκευση ως" για τα δεδομένα του Excel θα εκδώσει μια πρόταση CREATE TABLE για τον νέο πίνακα και στη συνέχεια να κάνετε διαδοχικές λειτουργίες INSERT στο νέο πίνακα. Προτάσεων INSERT προκαλέσει μια προσάρτηση στον πίνακα. Δεν υπάρχουν άλλες λειτουργίες μπορεί να γίνει στον πίνακα μέχρι να κλείσει και ανοίξει ξανά την πρώτη φορά. Αφού ο πίνακας είναι κλειστό την πρώτη φορά, μπορεί να γίνει χωρίς διαδοχικές εισαγωγές.
 • Μη υποστηριζόμενη SQL:
  Το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει εντολές DELETE, UPDATE ή πρόταση ALTER TABLE. Ενώ είναι δυνατή η ενημέρωση τιμών, DELETE προτάσεις δεν καταργήσετε μια γραμμή από έναν πίνακα που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel. Αυτές οι λειτουργίες δεν υποστηρίζονται. Βασικά, μπορείτε να προσαρτήσετε μόνο (εισαγωγή) σε έναν πίνακα.
 • Θεραπείας συμβολοσειρών μηδενικού μήκους:
  Επειδή η μορφή βάσης δεδομένων δεν έχει καθόλου να διακρίνει μια κενή συμβολοσειρά και τα δεδομένα NULL, ένα ερώτημα με μια συνθήκη αναζήτησης που περιέχει μια κενή συμβολοσειρά θα δεν συμφωνεί με τις κενές συμβολοσειρές στον πίνακα. Αυτό συμβαίνει επειδή η κενή συμβολοσειρά αντιμετωπίζεται ως μια τιμή NULL σε αυτήν την περίπτωση και NULL ταιριάζει ποτέ τίποτα (όχι ακόμα και μια άλλη τιμή NULL).

Περιορισμοί του προγράμματος οδήγησης κειμένου

 • Δεν υπάρχει υποστήριξη HTML
 • Μη υποστηριζόμενη SQL:
  Το πρόγραμμα οδήγησης δεν υποστηρίζει εντολές DELETE, UPDATE, CREATE INDEX, DROP INDEX ή πρόταση ALTER TABLE.
 • Μέγιστο μήκος μιας στήλης κειμένου που αναγνωρίζεται από το "Εκτιμήσεων":
  Η λειτουργία εκτιμήσεων από το πρόγραμμα οδήγησης κειμένου λειτουργεί μόνο σε στήλες κειμένου που είναι μικρότερες από 64,513 bytes.
 • Θεραπείας συμβολοσειρών μηδενικού μήκους:
  Επειδή η μορφή βάσης δεδομένων δεν έχει καθόλου να διακρίνει μια κενή συμβολοσειρά και τα δεδομένα NULL, ένα ερώτημα με μια συνθήκη αναζήτησης που περιέχει μια κενή συμβολοσειρά θα δεν συμφωνεί με τις κενές συμβολοσειρές στον πίνακα. Αυτό συμβαίνει επειδή η κενή συμβολοσειρά αντιμετωπίζεται ως μια τιμή NULL σε αυτήν την περίπτωση και NULL ταιριάζει ποτέ τίποτα (όχι ακόμα και μια άλλη τιμή NULL).
col colum

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 178717 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 22:08:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbinfo kbmt KB178717 KbMtel
Σχόλια
/html>ttps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">=">