Μήνυμα λάθους: Αρχείου μητρώου ήταν: δεν βρέθηκε. Οι υπηρεσίες μητρώου ενδέχεται...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:178947
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε τα Windows 98, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αρχείο μητρώου δεν εντοπίστηκε. Υπηρεσίες μητρώου ίσως για αυτήν την περίοδο λειτουργίας. Πρόβλημα προσωρινή μνήμη XMS. Υπηρεσίες μητρώου ίσως αυτής της περιόδου λειτουργίας.

Στη συνέχεια, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σε μπλε οθόνη:
Απέτυχε η προετοιμασία συσκευής VFAT
Μια συσκευή ή πόρων που απαιτούνται από το VFAT δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμη.
VFAT δεν μπορεί να συνεχίσει τη φόρτωση.

Σύστημα διακόπηκε.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 και στη συνέχεια προσπαθήστε να ξεκινήσετε τα Windows 98.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να ξεκινήσετε τα Windows 98, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1

Ξεκινήστε τον υπολογιστή από τον σκληρό δίσκο αντί από τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.

Μέθοδος 2

Αντιγράψτε το αρχείο Msdos.sys τη δισκέτα εκκίνησης για την εκκίνηση των Windows 98, χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 από τον σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.
 2. Κατάργηση του συστήματος, κρυφά, και αρχείων μόνο για ανάγνωση και χαρακτηριστικά από το Msdos.sys στο ριζικό φάκελο του δίσκου εκκίνησης των Windows 98 και του σκληρού δίσκου. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές στη γραμμή εντολών, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:

  attrib -s -h - r a:\msdos.sys
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
 3. Μετονομάστε το αρχείο Msdos.sys στο δίσκο εκκίνησης των Windows 98. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  ren a:\msdos.sys msdos.xxx
 4. Αντιγράψτε το αρχείο Msdos.sys από τον σκληρό δίσκο της εκκίνησης των Windows 98 δισκέτα. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  Αντιγραφή c:\msdos.sys a:\msdos.sys
 5. Αντικαταστήστε το σύστημα, κρυφά, και αρχείων μόνο για ανάγνωση και χαρακτηριστικά του Msdos.sys στο ριζικό φάκελο του δίσκου εκκίνησης των Windows 98 και του σκληρού δίσκου. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε γραμμή:

  attrib + s + h + r a:\msdos.sys
  attrib + s + h + r c:\msdos.sys
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο Msdos.sys είναι ένα αρχείο κειμένου που βρίσκεται στον ριζικό φάκελο. Περιέχει μια ενότητα [Paths] που παραθέτει τις θέσεις από άλλα αρχεία των Windows 98 (όπως το μητρώο). Όταν δημιουργείτε μια δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, το αρχείο Msdos.sys στο δίσκο εκκίνησης περιέχει την ακόλουθη γραμμή:
W98ebd

Επειδή η δισκέτα εκκίνησης περιέχει μόνο αυτήν τη γραμμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα εκκίνησης για να ξεκινήσετε στους περισσότερους υπολογιστές και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια γραμμή εντολών, αλλά δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows 98, επειδή τα Windows δεν είναι δυνατό να εντοπίσει το αρχείο Ifshlp.sys ή στο μητρώο. Εάν αντιγράψετε το αρχείο Msdos.sys από τον σκληρό σας δίσκο στη δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα εκκίνησης για την εκκίνηση των Windows 98 σε έναν άλλο υπολογιστή. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε διαφορετικό φάκελο ή μια λογική μονάδα δίσκου διαφορετική από τον υπολογιστή από τον οποίο αντιγράφεται στο αρχείο Msdos.sys. However, you can still use the Startupdisk to start another computer and access the command prompt by pressingand holding down the CTRL key when your computer starts, and then choosingSafe Mode Command Prompt Only from the Startup menu.

NOTE: The Windows 98 Startup disk is designed for you to use totroubleshoot problems starting Windows 98. You should not start Windows 98from the Startup disk unless you are having problems starting Windows.

For more information about the Msdos.sys file, please see the followingarticle in the Microsoft Knowledge Base:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:118579
TITLE : Contents of the Windows Msdos.sys File
98

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 178947 – Letzte Überarbeitung: 12/18/2010 23:03:00 – Revision: 2.0

 • kberrmsg kbusage kbmt KB178947 KbMtel
Feedback