Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΕΙΓΜΑ: IEHelper-επισύναψη στον Internet Explorer 4.0 με χρήση ενός αντικειμένου Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:179230
Περίληψη
Για να επισυνάψετε μια εκτελούμενη παρουσία του Internet Explorer 4.0, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα "βοηθητικής εφαρμογής αντικειμένου του προγράμματος περιήγησης." Μια "αντικείμενο βοηθητικού προγράμματος αναζήτησης" είναι ένα αρχείο DLL που θα επισυνάψει ίδια σε κάθε νέα περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μοντέλο αντικειμένου από μια συγκεκριμένη παρουσία εκτελείται ο Internet Explorer. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για τη λήψη συμβάντων από μια περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0.

Αυτό το άρθρο αφορά επίσης ένα δείγμα το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης ενός αντικειμένου Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.
Περισσότερες πληροφορίες
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αντικείμενα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης

Όταν ξεκινήσει μια περίοδο λειτουργίας του Internet Explorer 4.0, φαίνεται στο μητρώο για το CLSID που είναι αποθηκευμένη στο ακόλουθο κλειδί:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Explorer\Browser αντικείμενα βοήθειας
Εάν υπάρχει αυτό το κλειδί και υπάρχουν CLSID που παρατίθενται κάτω από αυτό, ο Internet Explorer θα χρησιμοποιήσει CoCreateInstance() για να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια παρουσία του κάθε αντικειμένου που εμφανίζεται ως δευτερεύον κλειδί κάτω από αυτό το κλειδί. Σημειώστε ότι το CLSID του αντικειμένου που δημιουργείτε θα πρέπει να αναφέρεται ως ένα δευτερεύον κλειδί και όχι μια επώνυμη τιμή.

Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι υπάρχει η ακόλουθη καταχώρηση στο μητρώο, Objects\ Βοήθεια HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser {CE7C3CF0-4B15-11 D 1-ABED-709549C10000}. Ο Internet Explorer θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια παρουσία του αντικειμένου που υποδεικνύεται από το αναγνωριστικό CLSID {CE7C3CF0-4B15-11 D 1-ABED-709549C10000} κάθε φορά που ξεκινά ο Internet Explorer.

Αυτά τα κλειδιά μητρώου μπορούν να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω τμήμα της εφαρμογής σας COM αυτόματης καταχώρησης.

Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις κατά τη δημιουργία ενός αντικειμένου Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης

  • Η εφαρμογή που δημιουργείτε πρέπει να είναι ένας διακομιστής proc (δηλαδή, DLL).
  • Αυτό το DLL πρέπει να υλοποιεί IObjectWithSite.
  • Η μέθοδος IObjectWithSite::SetSite() πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό γίνεται μέσω αυτής της μεθόδου ότι η εφαρμογή σας λαμβάνει ένα δείκτη για τον αποκλεισμό IUnknown. (Ο Internet Explorer διαβιβάζει στην πραγματικότητα ένας δείκτης IWebBrowser2 αλλά η υλοποίηση της SetSite() λαμβάνει ένα δείκτη για IUnknown.) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείκτη IUnknown για την αυτοματοποίηση του Internet Explorer ή να αποδεχτεί συμβάντα από τον Internet Explorer.
  • Πρέπει να καταχωρηθεί ως ενός αντικειμένου Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης όπως περιγράφεται παραπάνω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Internet Explorer θα δημιουργήσει μια παρουσία του κάθε αντικειμένου Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που παρατίθενται στο μητρώο κάθε φορά που γίνεται εκκίνηση μιας νέας εμφάνισης του Internet Explorer. Αυτό σημαίνει ότι εάν έχετε εγκαταστήσει το Active Desktop, τα αντικείμενα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης θα φορτωθούν κάθε φορά που ανοίγετε ένα νέο φάκελο καθώς και όταν ξεκινήσει το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης.
Βοηθητικό πρόγραμμα IEHelper

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 179230 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 21:11:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Internet Client Software Development Kit 4.01

  • kbdownload kbFAQ kbfile kbinfo kbsample kbmt KB179230 KbMtel
Σχόλια