Τρόπος ενεργοποίησης της υποστήριξης πολλών οθονών χρησιμοποιώντας τα Windows 98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR179602
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό που σας ενδιαφέρει, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας υποστήριξης πολλών οθονών χρησιμοποιώντας τα Windows 98.
Περισσότερες πληροφορίες
Η βασική απαίτηση για την υποστήριξη πολλών οθονών είναι ότι οι προσαρμογείς οθόνης πρέπει να είναι συσκευές PCI (Peripheral Component Interconnect) ή AGP (Accelerated Graphics Port).

Για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη πολλών οθονών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός, προσθέστε όλους τους επιπρόσθετους προσαρμογείς οθόνης και τις οθόνες.
  2. Ξεκινήστε τα Windows. Εάν χρειαστεί, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης για τις οθόνες και τους προσαρμογείς οθόνης και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη" (Display) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" (Settings).
  5. Στο πλαίσιο "Οθόνη" (Display), κάντε κλικ στον προσαρμογέα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Επέκταση σε αυτήν την οθόνη" (Extend my Windows desktop onto this monitor) για να το επιλέξετε.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πολλών οθονών για τα Windows 98, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182708 Απαιτήσεις υλικού για υποστήριξη πολλών οθονών στα Windows 98
HWDISMM 98 multi multimon
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 179602 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:18:31 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto win98 ελέγχου επανεκκίνηση οθόνες οθόνης πίνακας προσαρμογείς KB179602
Σχόλια