Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

XL: Τρόπος χρήσης των συναρτήσεων VLOOKUP και HLOOKUP για την εύρεση στοιχείων που ταιριάζουν απόλυτα

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR181213
Περίληψη
Οι συναρτήσεις VLOOKUP και HLOOKUP περιέχουν ένα όρισμα με το όνομα range_lookup το οποίο σας επιτρέπει να βρίσκετε ένα στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα με την τιμή αναζήτησης, χωρίς ταξινόμηση του πίνακα αναζήτησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι απαραίτητη η ταξινόμηση του πίνακα αναζήτησης εάν χρησιμοποιήσετε σωστά το όρισμα range_lookup.
Περισσότερες πληροφορίες
Η σύνταξη αυτών των συναρτήσεων ορίζεται ως εξής.

Συνάρτηση VLOOKUP  =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

όπου:
  Όρισμα    Σημασία ορίσματος   ---------------------------------------------------------------------------   lookup_value Η τιμή αναζήτησης στην πρώτη στήλη του πίνακα.  table_array  Ο πίνακας πληροφοριών στον οποίο διενεργείται         η αναζήτηση των δεδομένων.  col_index   Ο αριθμός στήλης του ορίσματος table_array για τον         οποίο πρέπει να επιστραφεί η τιμή που συμφωνεί με         τα κριτήρια της αναζήτησης.   range_lookup Η λογική τιμή που καθορίζει εάν θέλετε να εντοπιστεί         ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα ή κατά προσέγγιση.         Εάν η τιμή είναι TRUE ή παραλείπεται, επιστρέφεται ένα         αποτέλεσμα που ταιριάζει κατά προσέγγιση. Με άλλα λόγια,         εάν δεν βρεθεί ένα στοιχείο που να ταιριάζει απόλυτα,         θα επιστραφεί η αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη         από την τιμή lookup_value. Εάν η τιμή είναι FALSE,         η συνάρτηση VLOOKUP θα βρει το στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα.         Εάν δεν βρεθεί αποτέλεσμα που να ταιριάζει απόλυτα,         επιστρέφεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ(#N/A).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η τιμή του ορίσματος range_lookup είναι TRUE ή παραλείπεται (για αποτελέσματα κατά προσέγγιση), οι τιμές στην πρώτη στήλη του πίνακα table_array πρέπει να ταξινομηθούν κατά αύξουσα σειρά. Εάν η τιμή του ορίσματος range_lookup είναι FALSE (για αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα), ο πίνακας table_array δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί.

Συνάρτηση HLOOKUP  =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)

όπου:
  Όρισμα    Σημασία ορίσματος  ---------------------------------------------------------------------   lookup_value Η τιμή αναζήτησης στην πρώτη στήλη του πίνακα.  table_array  Ο πίνακας πληροφοριών στον οποίο διενεργείται         η αναζήτηση των δεδομένων.  row_index   Ο αριθμός γραμμής του ορίσματος table_array για τον         οποίο πρέπει να επιστραφεί η τιμή που συμφωνεί με         τα κριτήρια της αναζήτησης.  range_lookup Η λογική τιμή που καθορίζει εάν θέλετε να εντοπιστεί         ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα ή κατά προσέγγιση.         Εάν η τιμή είναι TRUE ή παραλείπεται, επιστρέφεται ένα         αποτέλεσμα που ταιριάζει κατά προσέγγιση. Με άλλα λόγια,         εάν δεν βρεθεί ένα στοιχείο που να ταιριάζει απόλυτα,         θα επιστραφεί η αμέσως μεγαλύτερη τιμή που είναι μικρότερη         από την τιμή lookup_value. Εάν η τιμή είναι FALSE, η         συνάρτηση VLOOKUP θα βρει το στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα.         Εάν δεν βρεθεί αποτέλεσμα που να ταιριάζει απόλυτα,         επιστρέφεται η τιμή σφάλματος #Δ/Υ (#N/A).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η τιμή του ορίσματος range_lookup είναι TRUE ή παραλείπεται (για αποτελέσματα κατά προσέγγιση), οι τιμές στην πρώτη γραμμή του πίνακα table_array πρέπει να ταξινομηθούν κατά αύξουσα σειρά. Εάν η τιμή του ορίσματος range_lookup είναι FALSE (για αποτέλεσμα που ταιριάζει απόλυτα), ο πίνακας table_array δεν χρειάζεται να ταξινομηθεί.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συνάρτησης VLOOKUP του Microsoft Excel, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
181212 XL: Πραγματοποίηση αναζήτησης με αταξινόμητα δεδομένα στο Excel
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση HLOOKUP, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε τη λέξη συνάρτηση HLOOKUP (HLOOKUP worksheet function) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση VLOOKUP, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) στο μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε τη λέξη συνάρτηση VLOOKUP (VLOOKUP worksheet function) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search), για να προβάλετε τα θέματα που βρέθηκαν.
XL2000 xl2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 181213 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/20/2004 11:00:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbhowto πίνακας vlookup range_lookup συνάρηση συνάρτηση excel2002 αναζήτησης hlookup xp όρισμα KB181213
Σχόλια
ustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" >