Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Καθορισμός της διαθέσιμης μνήμης RAM στα Windows μέσω της καταχώρησης MaxPhysPage

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:181862
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό:
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει έναν πίνακα τιμών MaxPhysPage, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε την ποσότητα της μνήμης τυχαίας προσπέλασης (RAM) διαθέσιμη στα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε την καταχώρηση MaxPhysPage, για να καθορίσετε το μέγεθος της μνήμης RAM που είναι διαθέσιμη στα Windows, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στην ενότητα [386Enh] του αρχείου System.ini
  MaxPhysPage=<nnn>				

όπου <nnn>είναι δεκαεξαδικό αριθμό που προσδιορίζει τον αριθμό των σελίδων μνήμης που είναι διαθέσιμη στα Windows. Μια σελίδα είναι 4096 byte της μνήμης RAM για 486 και επεξεργαστές Pentium.</nnn>

Όταν χρησιμοποιείται η καταχώρηση MaxPhysPage, ο τύπος που ακολουθεί χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της μνήμης RAM που είναι διαθέσιμη στα Windows:
  4096 X MaxPhysPage (decimal) = Amount of RAM available to Windows in bytes				

Επομένως, για να περιορίσετε τα Windows σε 32 MB μνήμης, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο για να προσδιορίσετε την καταχώρηση MaxPhysPage:
  (32 * 1048576) / 4096 = 8192 (decimal) or 02000 (hexadecimal)				

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα megabyte είναι 1,048,576 byte.

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτει ορισμένες κοινές ποσά RAM και την αντίστοιχη καταχώρηση MaxPhysPage:
  Amount of RAM  available to Windows (MB) (Bytes)      MaxPhysPage entry  --------------------------------------------------------------  960            1,006,632,960   MaxPhysPage=3C000  896             939,524,096   MaxPhysPage=38000  832             872,415,323   MaxPhysPage=34000  768             805,306,368   MaxPhysPage=30000  704             738,197,504   MaxPhysPage=2C000  640             671,088,640   MaxPhysPage=28000  576             603,979,776   MaxPhysPage=24000  512             536,870,912   MaxPhysPage=20000  448             469,762,048   MaxPhysPage=1C000  384             402,653,184   MaxPhysPage=18000  320             335,544,320   MaxPhysPage=14000  256             268,435,456   MaxPhysPage=10000  224             234,881,024   MaxPhysPage=0E000  192             201,326,592   MaxPhysPage=0C000  160             167,772,160   MaxPhysPage=0A000  128             134,217,728   MaxPhysPage=08000  96             100,663,296   MaxPhysPage=06000  88              92,274,688   MaxPhysPage=05800  80              83,886,080   MaxPhysPage=05000  72              75,497,472   MaxPhysPage=04800  64              67,108,864   MaxPhysPage=04000  56              58,720,256   MaxPhysPage=03800  48              50,331,648   MaxPhysPage=03000  40              41,943,040   MaxPhysPage=02800  32              33,554,432   MaxPhysPage=02000  24              25,165,824   MaxPhysPage=01800  16              16,777,216   MaxPhysPage=01000  12              12,582,912   MaxPhysPage=00C00  08              8,388,608   MaxPhysPage=00800				

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με MaxPhysPage, δείτε τα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟΥ:134503
ΤΙΤΛΟΣ: Μηνύματα λάθους ισοτιμίας ενδέχεται να υποδηλώνουν κατεστραμμένη μνήμη

Αναγνωριστικό άρθρου: Q8343683436
Τίτλος: Τα Windows 3.1 Resource Kit System.ini [386ENH] Section M-Z
HWMEM Τρόπος

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 181862 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:26:31 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbdiskmemory kbenv kbhowto kbmt KB181862 KbMtel
Σχόλια