Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) (Msinfo32.exe)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR184075
Περίληψη
Τα Windows 98 συμπεριλαμβάνουν ένα εργαλείο που ονομάζεται "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) (Msinfo32.exe). Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας, τη διάγνωση θεμάτων που αφορούν τον υπολογιστή σας ή την πρόσβαση σε άλλα εργαλεία που συμπεριλαμβάνονται στα Windows 98. Αυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information).
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) συγκεντρώνει πληροφορίες συστήματος, όπως συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας ή προγράμματα οδήγησης συσκευών που έχουν φορτωθεί στον υπολογιστή σας, και παρέχει ένα μενού για την εμφάνιση των σχετικών θεμάτων του συστήματος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) για να διαγνώσετε θέματα του υπολογιστή. Για παράδειγμα, εάν αντιμετωπίζετε θέματα εμφάνισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) για να προσδιορίσετε ποιος προσαρμογέας οθόνης είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας και να προβάλετε την κατάσταση των προγραμμάτων οδήγησής του.

Το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) παρέχει επίσης πρόσβαση σε άλλα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) διατηρεί ένα ιστορικό των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το πρόσφατο ιστορικό ενός υπολογιστή, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) για να καταλάβετε καλύτερα τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν μια συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και το ιστορικό της δηλώνει ότι έχει αναβαθμιστεί πρόσφατα σε νέο πρόγραμμα οδήγησης, αντικαταστήστε αυτό το πρόγραμμα οδήγησης με το αρχικό πρόγραμμα οδήγησης και κάντε έλεγχο για να εξακριβώσετε αν το ζήτημα λύθηκε. Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση από την τοποθεσία Web του Windows Update και δεν σας ικανοποιεί, επαναφέρετε τα αρχικά αρχεία εκτελώντας την Κατάργηση εγκατάστασης του "Οδηγού ενημέρωσης" (Update Wizard Uninstall) από το μενού "Εργαλεία" (Tools) στο εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information). Εάν ο υπολογιστής σας λειτουργούσε κανονικά χτες, αλλά δεν λειτουργεί σωστά σήμερα, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά των αρχείων ρύθμισης παραμέτρων της προηγούμενης μέρας, εκτελώντας το πρόγραμμα "Εξέταση Μητρώου" (Registry Checker) που βασίζεται στο MS-DOS με την παράμετρο /restore.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Εξέτασης Μητρώου (Registry Checker) στα Windows 98, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 183887
ΤΙΤΛΟΣ : Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)

Για να κάνετε εκκίνηση του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), κατόπιν στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).

Μέθοδος 2Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run), πληκτρολογήστε "msinfo32.exe" (χωρίς εισαγωγικά) στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κάνετε εκκίνηση του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) με αυτήν τη μέθοδο, μπορείτε να καθορίσετε ένα αρχείο .cab που δημιουργήθηκε από την εφαρμογή "Εργαλείο αναφοράς των Windows" (Windows Report Tool).

Για πληροφορίες για την εφαρμογή "Εργαλείο αναφοράς των Windows" (Windows Report Tool), κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη"(Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια"(Help), κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο"(Index), πληκτρολογήστε "Εργαλείο αναφοράς" ("windows report") (χωρίς εισαγωγικά) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Εργαλείο αναφοράς των Windows" (Windows Report Tool).

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) χωρίζονται στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Πόροι υλικού (Hardware Resources)
 • Στοιχεία (Components)
 • Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment)
Οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες που εμφανίζονται στο εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) και εξηγούν τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων στον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες συστήματος (System Information)Η κατηγορία "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) παρέχει ένα γενικό προφίλ του υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
 • Την έκδοση των Windows
 • Την έκδοση του Internet Explorer
 • Τον τύπο της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (central processing unit - CPU)
 • Την ποσότητα της μνήμης και των πόρων συστήματος
 • Το συνολικό και τον ελεύθερο χώρο στον σκληρό δίσκο
 • Το σύστημα αρχείων για κάθε διαμέρισμα
Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες στην αρχή της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων, για να αποκτήσετε μια βασική εικόνα του περιβάλλοντος στο οποίο προκύπτει το θέμα.

Πόροι υλικού (Hardware Resources)Η κατηγορία "Πόροι υλικού" (Hardware Resources) εμφανίζει ρυθμίσεις του συγκεκριμένου υλικού, όπως εκχωρημένες ή χρησιμοποιημένες αιτήσεις διακοπής (IRQ), διευθύνσεις εισόδου/εξόδου (I/O) και διευθύνσεις μνήμης. Η ακόλουθη λίστα είναι οι υποκατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Πόροι υλικού" (Hardware Resources).

Διενέξεις/Κοινή χρήση (Conflicts/Sharing):

Παραθέτει τις αναγνωρισμένες διενέξεις πόρων μεταξύ των συσκευών Industry Standard Architecture (ISA) και εντοπίζει πόρους των οποίων γίνεται κοινή χρήση από συσκευές Peripheral Component Interconnect (PCI). Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να διευκολύνετε την αναγνώριση διενέξεων υλικού.

DMA:

Αναφέρει τους διαύλους άμεσης προσπέλασης μνήμης (Direct Memory Access - DMA) που χρησιμοποιούνται, τις συσκευές που τους χρησιμοποιούν και αυτούς που είναι ελεύθεροι για χρήση.

Προσαρμοσμένο υλικό (Forced Hardware):

Παραθέτει τις συσκευές υλικού στις οποίες έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση παραμέτρων Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (PnP) και οι ρυθμίσεις πόρων έχουν οριστεί μη αυτόματα σε πόρους καθορισμένους από το χρήστη. Το προσαρμοσμένο υλικό περιλαμβάνει επίσης συσκευές που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (PNP), όπως είναι οι συσκευές ISA παλαιού τύπου. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων με διενέξεις πόρων Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

I/O:

Παραθέτει όλες τις περιοχές θυρών I/O που χρησιμοποιούνται και τις συσκευές που χρησιμοποιούν κάθε περιοχή.

IRQ (IRQs):

Συνοψίζει τη χρήση IRQ, αναγνωρίζει τις συσκευές που χρησιμοποιούν IRQ και παραθέτει τα ελεύθερα IRQ.

Μνήμη (Memory):

Παραθέτει τις περιοχές διευθύνσεων μνήμης που χρησιμοποιούνται από συσκευές.

Στοιχεία (Components)Η κατηγορία "Στοιχεία" (Components) εμφανίζει πληροφορίες για τη ρύθμιση των παραμέτρων συστήματος των Windows 98. Αυτές οι πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν την κατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών, των στοιχείων δικτύου και του λογισμικού πολυμέσων. Υπάρχει επίσης ένα πλήρες ιστορικό των προγραμμάτων οδήγησης και μια σύνοψη των συσκευών που ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Η ακόλουθη λίστα είναι οι υποκατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Στοιχεία" (Components).

Πολυμέσα (Multimedia):

Παραθέτει πληροφορίες για κάρτες ήχου και ελεγκτές παιχνιδιών.

Πολυμέσα - Κωδικοποιητές ήχου (Multimedia - Audio Codecs):

Παραθέτει τους κωδικοποιητές ήχου που έχουν φορτωθεί.

Πολυμέσα - Κωδικοποιητές βίντεο ( Multimedia - Video Codecs):

Παραθέτει τους κωδικοποιητές βίντεο που έχουν φορτωθεί.

Πολυμέσα - CD-ROM (Multimedia - CD-ROM):

Παραθέτει το γράμμα μονάδας δίσκου και το μοντέλο για τη μονάδα CD-ROM. Εάν βρίσκεται στη μονάδα δίσκου ένα CD-ROM δεδομένων, το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) εκτελεί επίσης έναν έλεγχο μεταφοράς δεδομένων.

Οθόνη (Display):

Παραθέτει πληροφορίες για την κάρτα βίντεο και την οθόνη.

Υπέρυθρες (Infrared):

Παραθέτει πληροφορίες για τις συσκευές υπερύθρων.

Είσοδος (Input):

Παραθέτει πληροφορίες για το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

Διάφορα (Miscellaneous):

Παραθέτει πληροφορίες για διάφορα στοιχεία.

Modem (Modems):

Παραθέτει πληροφορίες για το μόντεμ.

Δίκτυο (Network):

Παραθέτει πληροφορίες για τον προσαρμογέα, το πρόγραμμα-πελάτη και το πρωτόκολλο δικτύου.

Δίκτυο (Network) - Winsock:

Παραθέτει την έκδοση, την περιγραφή και πληροφορίες κατάστασης του Winsock.

Θύρες (Ports):

Παραθέτει πληροφορίες για τη σειριακή και την παράλληλη θύρα.

Αποθήκευση (Storage):

Παραθέτει πληροφορίες για σκληρούς δίσκους, μονάδες δισκέτας, αφαιρούμενα μέσα και ελεγκτές.

Εκτύπωση (Printing):

Παραθέτει εκτυπωτές και προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών που έχουν εγκατασταθεί.

Προβληματικές συσκευές (Problem Devices):

Παραθέτει συσκευές με προβλήματα. Παραθέτει κάθε συσκευή που επισημαίνεται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και εμφανίζει τις αντίστοιχες πληροφορίες κατάστασης.

USB:

Παραθέτει ελεγκτές και προγράμματα οδήγησης Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (Universal Serial Bus - USB) που έχουν εγκατασταθεί.

Ιστορικό (History):

Παραθέτει το πλήρες ιστορικό των προγραμμάτων οδήγησης ή το ιστορικό των τελευταίων επτά ημερών. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση των αλλαγών στις παραμέτρους του υπολογιστή σας.

Σύστημα (System):

Παραθέτει πληροφορίες για το σύστημα BIOS (Basic Input/Output System), τη μητρική πλακέτα και άλλες συσκευές συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε τις βασικές πληροφορίες (Basic Information), πρόσθετες πληροφορίες (Advanced Information) ή το ιστορικό (History), εάν το στοιχείο διαθέτει πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment)Η κατηγορία "Περιβάλλον λογισμικού" (Software Environment) εμφανίζει το λογισμικό που έχει φορτωθεί στη μνήμη του υπολογιστή σας.

Προγράμματα οδήγησης - Προγράμματα οδήγησης πυρήνα (Drivers - Kernel Drivers):

Παραθέτει τα προγράμματα οδήγησης συσκευών σε κατάσταση λειτουργίας πυρήνα (δακτύλιος 0) που έχουν φορτωθεί.

Προγράμματα οδήγησης - Προγράμματα οδήγησης MS-DOS (Drivers - MS-DOS Drivers):

Παραθέτει τα προγράμματα οδήγησης συσκευών σε πραγματική κατάσταση λειτουργίας που έχουν φορτωθεί.

Προγράμματα οδήγησης - Προγράμματα οδήγησης χρήστη (Drivers - User-Mode Drivers):

Παραθέτει τα προγράμματα οδήγησης συσκευών τύπου χρήστη (δακτύλιος 3) που έχουν φορτωθεί.

Φορτωμένες λειτουργικές μονάδες 16-bit (16-bit Modules Loaded):

Παραθέτει τις βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (.dll) σε επίπεδο συστήματος 16-bit και τα προγράμματα που έχουν φορτωθεί. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό σφαλμάτων λογισμικού, όπως σφαλμάτων εφαρμογών.

Φορτωμένες λειτουργικές μονάδες 32-bit (32-bit Modules Loaded):

Παραθέτει τις βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) σε επίπεδο συστήματος 32-bit και τα προγράμματα που έχουν φορτωθεί. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για τον εντοπισμό σφαλμάτων λογισμικού, όπως σφαλμάτων εφαρμογών.

Εκτελούμενες εργασίες (Running Tasks):

Παραθέτει τα εκτελέσιμα αρχεία ή προγράμματα που εκτελούνται τη συγκεκριμένη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια πλήρης εικόνα των διαδικασιών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας.

Προγράμματα της Εκκίνησης (Startup Programs):

Παραθέτει τα προγράμματα των οποίων η εκκίνηση γίνεται αυτόματα από το μητρώο, το φάκελο "Εκκίνηση" (Startup) ή το αρχείο Win.ini.

Άγκιστρα συστήματος (System Hooks):

Παραθέτει τα προγράμματα που παραμένουν στη μνήμη και τις κλήσεις αγκίστρων του συστήματος.

Καταχωρήσεις μητρώου OLE - Αρχείο INI (OLE Registration - INI File):

Παραθέτει τις συσχετίσεις αρχείων OLE που ελέγχονται από διάφορα αρχεία .ini.

Καταχωρήσεις μητρώου OLE - Μητρώο (OLE Registration - Registry):

Παραθέτει τις συσχετίσεις αρχείων OLE που ελέγχονται από το Μητρώο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες υλικού δεν είναι διαθέσιμες σε ασφαλή λειτουργία. Αν και το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ασφαλή λειτουργία, περιορίζεται στην εμφάνιση πληροφοριών για τα στοιχεία συστήματος και το περιβάλλον λογισμικού.

Όταν θέλετε να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τα Windows 98, η Microsoft σας συνιστά να ξεκινήσετε με το εργαλείο "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information). Για να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται για την εκκίνηση άλλων εργαλείων αντιμετώπισης προβλημάτων ή συστήματος, μπορείτε να κάνετε εκκίνηση των ακόλουθων προγραμμάτων από το μενού "Εργαλεία" (Tools) στο παράθυρο ""Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft"" (Microsoft System Information).
 • Εργαλείο Αναφοράς των Windows (Windows Report Tool)
 • Κατάργηση εγκατάστασης του "Οδηγού ενημέρωσης" (Update Wizard Uninstall)
 • Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker)
 • Εργαλείο Επιβεβαίωσης Υπογραφής (Signature Verification Tool)
 • Εξέταση Μητρώου (Registry Checker)
 • Παράγων Αυτόματης Παράκαμψης (Automatic Skip Driver Agent)
 • Dr. Watson
 • Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)
 • Εξέταση Δίσκων (ScanDisk)
 • Διαχείριση Διενέξεων Έκδοσης (Version Conflict Manager)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των προγραμμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο" (Index), πληκτρολογήστε τον τίτλο του κατάλληλου εργαλείου συστήματος και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο σχετικό θέμα της Βοήθειας (Help).
98 sysinfo deleted hardware history system manager computer summary
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 184075 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/29/2004 21:05:42 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση

 • kbenv kbfaq kbinfo kbtool win98 win98se windows αναφοράς διάγνωση εργαλεία εργαλείο θεμάτων ιστορικό λογισμικού περιβάλλον πληροφορίες πόροι στοιχεία συστήματος των υλικού KB184075
Σχόλια
https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">>/html>>CustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" html>