Περιγραφή του εργαλείου "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) (Sfc.exe)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR185836
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Aυτό το άρθρο περιγράφει το εργαλείο "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) των Windows 98.
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) ελέγχει για αρχεία συστήματος που έχουν καταστραφεί ή αντικατασταθεί και στη συνέχεια σας ζητά να αντικαταστήσετε οποιαδήποτε αρχεία δεν ταιριάζουν με τα αρχικά αρχεία των Windows 98.

Για να ξεκινήσετε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), έπειτα στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools), κατόπιν στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) από το μενού "Εργαλεία" (Tools).
  2. Κάντε κλικ σε μία από τις παρακάτω επιλογές:

    1. Εξέταση για τροποποιημένα αρχεία (Scan For Altered Files)
    2. Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης (Extract One File From Installation Disk)
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής "Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης" (Extract One File From Installation Disk), μπορείτε να καθορίσετε το αρχείο που θέλετε να εξαγάγετε.
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ρυθμίσεις" (Settings), επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο παράθυρο "Ρυθμίσεις Ελέγχου Αρχείων Συστήματος" (System File Checker Settings), κάντε κλικ στο κουμπί "OK" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Εκκίνηση" (Start).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) των Windows 98, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ: 184075
ΤΙΤΛΟΣ : Περιγραφή του εργαλείου "Πληροφορίες Συστήματος της Microsoft" (Microsoft System Information) (Msinfo32.exe)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 185836 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:41:09 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive diskmem kbinfo kbtool sysinfo win98 αρχεία αρχείων έλεγχος ελέγχου εργαλεία πληροφορίες ρυθμίσεις συστήματος KB185836
Σχόλια