Περιγραφή για τα Windows 95, Windows 98 και Windows εμένα εγκατάστασης (Setup) αλλάζει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:186111
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τους διακόπτες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95, Windows 98 και Windows Millennium Edition (Me). Σημειώστε ότι ορισμένοι από τους διακόπτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μόνο ορισμένες εκδόσεις των Windows.
Περισσότερες πληροφορίες

Windows 98 και Windows Me

 • /m-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου (.wav) εγκατάστασης (Setup).
 • /Na-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει τον έλεγχο του προγράμματος και να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες τιμές:
  • 0: προεπιλογή
  • 1: Αποκλείονται χωρίς ελέγχου του προγράμματος που βασίζεται σε Windows, αλλά το πρόγραμμα Μ-s-DOS.
  • 2: Έλεγχος κανένα πρόγραμμα Μ-s-DOS, αποκλείονται τα προγράμματα που βασίζονται στα Windows.
  • 3: Δεν υπάρχει πρόγραμμα που βασίζεται σε Windows ή Μ-s-DOS ελέγχου.
 • /Nf-Δεν ζητούν να αφαιρέστε τη δισκέτα από τη μονάδα δίσκου (για CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης).
  • Ίδιο, σαν να υπάρχει ένα αρχείο που ονομάζεται BOOTCD στο φάκελο αρχειοθήκης.
  • Ίδιο, σαν να υπάρχει ένα "BootCD = 1" γραμμή του αρχείου Msbatch.inf.
 • /NH-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει την εκτέλεση του προγράμματος Hwinfo.exe στο 0 τοις εκατό αρχεία και RunOnce.
 • /NX-Να μην γίνει έλεγχος της έκδοσης του Setupx που εκτελείται.
 • /IE-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει τις οθόνες του Οδηγού δισκέτας εκκίνησης των Windows 98. Εάν αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται, δεν δημιουργείται στο φάκελο Windows\Command\EBD.
 • /IV-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει την εμφάνιση οθόνες εγκατάστασης κατά την αναβάθμιση σε Windows.

Windows 95, Windows 98 και Windows Me

 • /?-Αυτός ο διακόπτης παρέχει μια σύντομη περίληψη των τους διαθέσιμους διακόπτες εγκατάστασης (Setup) και τη σωστή σύνταξη γραμμής εντολών για να τα χρησιμοποιήσετε.
 • /C-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει την εκτέλεση του SMARTDrive.
 • /d-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ρυθμίσεις των Windows (όπως τα τρέχοντα αρχεία Win.ini και System.ini).
 • /L-Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη εάν έχετε ποντίκι Logitech και θέλετε αυτή ενεργοποιημένη στη διάρκεια της εγκατάστασης.
 • /n-Αυτός ο διακόπτης προκαλεί την εγκατάσταση (Setup) να εκτελείται χωρίς το ποντίκι.
 • -s-Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη για να ενός εναλλακτικού αρχείου Setup.inf.
 • /T:dir-Αυτός ο διακόπτης σάς επιτρέπει να καθορίσετε όπου το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει τα προσωρινά αρχεία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαγράφονται οποιαδήποτε υπάρχοντα αρχεία σε αυτόν το φάκελο.
 • /ig-Επιτρέπει την εγκατάσταση (Setup) για την εκτέλεση σε ορισμένους παλαιότερους υπολογιστές πύλης και Micron με μια προηγούμενη έκδοση του BIOS.
 • /IH-Αυτός ο διακόπτης προκαλεί την εγκατάσταση (Setup) για να εκτελέσετε την Εξέταση Δίσκων στο προσκήνιο.
 • /IM-Παραμετροποίηση αιτίες για να παραβλέψετε τον έλεγχο της συμβατικής μνήμης.
 • /IQ-Εάν χρησιμοποιείτε το/isΕναλλαγή για να παρακάμψετε την Εξέταση Δίσκων ή εάν η Εξέταση Δίσκων δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, εγκατάστασης (Setup) ελέγχει τη μονάδα δίσκου για επικαλυπτόμενα αρχεία. Για να/IQδιακόπτης αποτρέπει την εγκατάσταση (Setup) από αυτήν την ενέργεια.
 • /is-Αυτός ο διακόπτης προκαλεί την εγκατάσταση (Setup) δεν για να εκτελέσετε την Εξέταση Δίσκων.
 • /IT-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει τον έλεγχο για την παρουσία των "αλλοίωση" ή "deadly" Τερματισμός-and-stay-resident προγράμματα (TSR) που είναι γνωστό ότι προκαλούν προβλήματα με την εγκατάσταση των Windows.
 • /p-Αυτός ο διακόπτης προκαλεί την εγκατάσταση (Setup) για να μεταβιβάσετε συμβολοσειρές απευθείας διαχείριση εντοπισμού (ή Sysdetmg.dll). Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μεταφράζει το περιεχόμενο της συμβολοσειράς. Η συμβολοσειρά μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές εντοπισμού.

  Για να/pο διακόπτης δεν χρησιμοποιείται από μόνο του.

Ορισμός από το διακόπτη /p

 • Η συμβολοσειρά μπορεί να περιέχει έναν ή περισσότερους διακόπτες εντοπισμού διαχωρισμένες με ερωτηματικό (;). Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε/p fAND/p μουπληκτρολόγησητο πρόγραμμα εγκατάστασης /p f, μου.
 • Ορισμένους διακόπτες είναι απλώς on/off διακόπτες. Υποδηλώνει την απουσία του διακόπτη έξω, η παρουσία του διακόπτη ενεργοποιεί την. Σύμβολο πλην (-) προσαρτάται αμέσως μετά από ένα διακόπτη τον τρόπο απενεργοποιείται.
 • Ορισμένους διακόπτες διαρκέσει παραμέτρους με τη μορφήC=params. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία παραμέτρους για ένα διακόπτη, οι παράμετροι διαχωρίζονται με κόμμα (,).
 • Δεν πρέπει να υπάρχει κενά στην ακολουθία χαρακτήρων επιλογή εντοπισμού.

Έγκυρο διακόπτες εντοπισμού

 • ένα-Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει την ασφαλή εντοπισμού. Ενημερώνει κάθε λειτουργική μονάδα εντοπισμού για να δοκιμάσετε ασφαλέστερες μεθόδους εντοπισμού. Ασφαλέστερες μεθόδους εντοπισμού ενδέχεται να μην εντοπίσει σωστά συσκευές.

  Η προεπιλεγμένη τιμή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup) είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλογή στις άλλες περιπτώσεις είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p ένα
 • b-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την ερώτηση πριν την κατάσταση λειτουργίας. Σας ειδοποιεί πριν από την κλήση μονάδας εντοπισμού ώστε να μπορέσετε να κάνετε βηματική εκτέλεση κάθε μονάδας εντοπισμού με μη αυτόματο τρόπο και να αποφασίσετε εάν θέλετε να την παρακάμψετε.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p b
 • C-Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει τον εντοπισμό της κλάσης. Ανίχνευση κλάσης είναι ένας μηχανισμός για την εύρεση συμβουλές για μια συγκεκριμένη κλάση συσκευών. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός προσαρμογέα κλάσης αναζητά υποδείξεις στα αρχεία Config.sys και System.ini για προγράμματα οδήγησης CD-ROM. Εάν δεν εντοπίσει, CD-ROM εγκατάστασης (Setup) εμφανίζει ελέγχου πλαίσιο που σας ρωτάει εάν έχετε μια μονάδα CD-ROM.

  Η προεπιλεγμένη τιμή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup) είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλογή όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Προσθήκη νέου υλικού και τη σύνδεση/αποσύνδεση εντοπισμού είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p c
 • c--Απενεργοποιεί την ανίχνευση κλάσης ασφαλή. Για παράδειγμα, αυτός ο διακόπτης δίνει εντολή Εγκατάστασης (Setup) για την αναζήτηση πάντα σε κάρτες όλων των προσαρμογέων δικτύου, κάρτες ήχου, και μονάδες CD-ROM.

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p c-
 • d =NAME-Αυτός ο διακόπτης εντοπίζει τις λειτουργικές μονάδες στη λίστα εντοπισμού μόνο, όπουNAMEείναι το όνομα μιας λειτουργικής μονάδας εντοπισμού ή ένα όνομα κλάσης συσκευής.

  Ονόματα λειτουργικής μονάδας εντοπισμού (όπως DetectPIC και DetectAHA154x) βρίσκονται στο αρχείο Msdet.inf. Ονόματα κλάσης συσκευών που μπορεί να είναι SCSIAdapter, καθαρό και ούτω καθεξής.

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p d = detectpic
 • e-Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει την εγκατάσταση (Setup) λειτουργίας ανίχνευσης.

  Η προεπιλεγμένη τιμή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (Setup) είναι ενεργοποιημένη. Η προεπιλογή στις άλλες περιπτώσεις είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p e
 • f-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την κατάσταση λειτουργίας καθαρής μητρώου. Την υποχρεωτική ανίχνευση για να διαγράψετε το κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root πριν να ξεκινήσετε. Αυτός ο διακόπτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά των Windows 95 (GUI).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο διακόπτης αγνοείται πάντα στα Windows 98, Windows 98 Second Edition και Windows Me, ακόμα και όταν η εγκατάσταση εκτελείται από το MS-DOS.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p f
 • g =n-Αυτός ο διακόπτης καθορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας, όπουnείναι 0 έως 3.

  Αυτός ο διακόπτης ελέγχει πόσο λεπτομερής είναι η γραμμή προόδου ενσωματωμένες. Στο μέγιστο επίπεδο (3), εμφανίζει όλους τους πόρους από τις συσκευές που εντοπίστηκαν μαζί με τη γραμμή προόδου. Αυτός ο διακόπτης μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια λειτουργική μονάδα εντοπισμού προκαλεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, εάν το ποντίκι σταματά να ανταποκρίνεται ("κολλάει") κατά τον εντοπισμό, αλλά το σύστημα εξακολουθεί, υπάρχει δεν υπάρχει τρόπος για να καθορίσετε από ποια λειτουργική μονάδα κολλήσει το ποντίκι τα αρχεία καταγραφής. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής και συνεχώς μετακινώντας το ποντίκι στη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να καθορίσετε ποια λειτουργική μονάδα λειτουργεί όταν το ποντίκι σταματά να ανταποκρίνεται.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη (0).

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p g = 3
 • μου-Αυτός ο διακόπτης υποδεικνύει το πρόγραμμα Εγκατάστασης να μην αναφέρει την ύπαρξη ενός BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας. Είναι χρήσιμη σε υπολογιστές που διαθέτουν ένα BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης που αναφέρεται στο αρχείο Machine.inf λειτουργίας

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p μου
 • j-Αυτός ο διακόπτης ενημερώνει το πρόγραμμα εγκατάστασης για να αναιρέσετε τα αποτελέσματα τηςΤο πρόγραμμα εγκατάστασης /p μουΔιακόπτης. Αυτός ο διακόπτης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από έναν υπολογιστή που απαιτείταιΤο πρόγραμμα εγκατάστασης /p μουέχει ενημερώσει το BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p j

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows 98, το/p jο διακόπτης απαιτείται για την ενεργοποίηση του ACPI υποστήριξης. Τα Windows 98 διατηρεί μια λίστα BIOS για υπολογιστές ACPI, έτσι ως BIOS κατασκευαστές θα δημιουργήσει ένα νέο έγκυρο ACPI BIOS, είναι ο μηχανισμός προκαλεί στα Windows 98 να αναγνωρίσει.
 • l =n-Αυτός ο διακόπτης καθορίζει το επίπεδο καταγραφής για Detlog.txt, όπουnείναι 0 έως 3.

  Η προεπιλογή είναι η καταγραφή μέγιστο (3).

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p l = 0
 • m-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί τη λειτουργία Mini-windows.

  Ενεργοποιείται μόνο όταν εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης στην ενότητα MS-DOS.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p m
 • n-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την κατάσταση λειτουργίας αποκατάστασης όχι. Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσετε το μηχανισμό αποκατάστασης της εγκατάστασης (Setup) των Windows 95 (για παράδειγμα, αυτός ο διακόπτης αποτρέπει τη δημιουργία του αρχείου Detcrash.log).

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p n
 • o =traceoutput-Αυτός ο διακόπτης καθορίζει το αποτέλεσμα της ανίχνευσης. Οι πληροφορίες εγγράφεται στο αρχείο Tracelog.txt στον τρέχοντα κατάλογο.

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση του Sysdetmg.dll ο εντοπισμός σφαλμάτων.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p o
 • p-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την καταγραφή επιδόσεων. Εγγράφει πληροφορίες επιδόσεων χρονισμού, στο αρχείο DETLOG.TXT.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p p
 • r-Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιεί την κατάσταση λειτουργίας αποκατάστασης. Προκαλεί την ανίχνευση, για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Detcrash.log, Εάν βρεθεί, για την αποκατάσταση. Εάν αυτός ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένη, εντοπισμός αγνοεί και διαγράφει Detcrash.log, ακόμη και αν βρεθεί.

  Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται αν έχει επιλεγεί ασφαλή αποκατάσταση στη διάρκεια της εγκατάστασης, διαφορετικά δεν χρησιμοποιείται.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p r
 • s =NAME-Αυτός ο διακόπτης παρακάμπτει το λειτουργικών μονάδων εντοπισμού που παρατίθενται ή κλάσεις λειτουργικών μονάδων εντοπισμού, όπουNAMEείναι το όνομα μιας λειτουργικής μονάδας εντοπισμού ή ένα όνομα κλάσης συσκευής.

  Ονόματα λειτουργικής μονάδας εντοπισμού (όπως DetectPIC και DetectAHA154x) βρίσκονται στο αρχείο Msdet.inf. Ονόματα κλάσης συσκευών που είναι SCSIAdapter, καθαρό και ούτω καθεξής.

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p s = detectpic
 • t =n-Αυτός ο διακόπτης καθορίζει το επίπεδο παρακολούθησης, όπουnείναι 0 έως 9.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη (0).

  Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση του Sysdetmg.dll ο εντοπισμός σφαλμάτων.

  Παράδειγμα: εγκατάσταση /p t = 9
 • v-Αυτός ο διακόπτης επιτρέπει μόνο επαλήθευσης. Εντοπισμός έχει δύο στάδια:
  • Επαληθεύστε τις υπάρχουσες συσκευές στο μητρώο.
  • Να εντοπίσουν νέες συσκευές.
  Αυτός ο διακόπτης υποδεικνύει εντοπισμού για να εκτελέσετε μόνο το στάδιο 1. Ο διακόπτης αυτός χρησιμοποιείται από τον Οδηγό PCMCIA για να βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές παλαιού τύπου στο μητρώο.

  Η προεπιλογή είναι απενεργοποιημένη.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p v
 • x =λίστα res-Αυτός ο διακόπτης εξαιρεί τους πόρους που αναφέρεται από τον εντοπισμό, όπουλίστα resείναι μία από τις τέσσερις επιλογές:
  • IO(xxx-yyy,xxx-yyy,...)
  • mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...)
  • IRQ(x,y,z,...)
  • DMA(x,y,z,...)
  Αυτός ο διακόπτης προστατεύει τους πόρους ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά δεν υπάρχουν λειτουργικές μονάδες ανίχνευσης.

  Παράδειγμα: το πρόγραμμα εγκατάστασης /p x=io(300-30f,240-24f)
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 186111 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:41:48 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup kbwinme win95 win98 win98se kbmt KB186111 KbMtel
Σχόλια