Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους: Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0E στο 0028:C02A0201...

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR187214
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εγκαθιστάτε τα Windows και το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για τελευταία φορά, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους σε μια μπλε οθόνη:
Παρουσιάστηκε ανεπανόρθωτη εξαίρεση 0E στο 0028:C02A0201 στο VXD IOS(04)+00001FC9.

(A fatal exception 0E has occurred at 0028:C02A0201 in VXD IOS(04)+00001FC9.)
Αιτία
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να προκύψει, αν στον υπολογιστή σας είναι εγκατεστημένο το Corel CD Creator 2.0 Τα Windows δεν είναι συμβατά με το αρχείο Cdraspi.vxd, το οποίο εγκαταστάθηκε από το Corel CD Creator 2.0.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τα Windows 95/98 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω στην κατάλληλη ενότητα:

  Windows 95  Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα "Εκκίνηση των Windows 95" (Starting Windows 95), πατήστε το πλήκτρο F8 και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup Μenu).

  Windows 98  Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test) (POST), και μετά επιλέξτε την εντολή Safe Mode από το μενού εκκίνησης (Startup Menu).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Εύρεση" (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Αρχεία ή φάκελοι" (Files Or Folders).
 3. Στο πλαίσιο "Με όνομα" (Named), πληκτρολογήστε cdraspi.vxd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Εύρεση τώρα" (Find Now).
 4. Στη λίστα των αρχείων που βρέθηκαν, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Cdraspi.vxd και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή "Μετονομασία" (Rename).
 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το αρχείο Cdraspi.vxd (δηλ. Cdraspi.xxx) και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όπως συνήθως.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Corel.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την Corel, υποβάλετε ερώτημα στη Γνωσιακή Βάση της Μicrosoft (Knowledge Base) για ένα από τα ακόλουθα άρθρα:
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z


Το προϊόν τρίτου κατασκευαστή που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο έχει κατασκευαστεί από προμηθευτή που είναι ανεξάρτητος της Microsoft. Για αυτόν το λόγο, η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά την απόδοση ή την αξιοπιστία αυτού του προϊόντος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 187214 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/01/2014 17:15:00 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbsetup win98 error kb3rdparty win95 windows ανεπανόρθωτη εξαίρεση λάθος KB187214
Σχόλια