Επεξήγηση των CHKDSK και νέους διακόπτες /C και /I

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:187941
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση των Microsoft Windows XP αυτό το άρθρο, ανατρέξτε στην ενότητα 314835.
Περίληψη
Στα Windows NT έκδοση 4.0 Service Pack 4 (SP4) και τα Windows 2000 έχουν προστεθεί δύο νέους διακόπτες Chkdsk.exe. Αυτοί οι διακόπτες επιτρέπουν στους χρήστες να διαχειριστείτε καλύτερα το χρόνο εκτός λειτουργίας που προκύπτουν από την εκτέλεση του CHKDSK ή AUTOCHK.

Οι διακόπτες που προστίθενται στα Windows NT 4.0 SP4 και Windows 2000 είναι /C και / I και είναι έγκυρη μόνο όταν η μονάδα δίσκου προορισμού έχει NTFS μορφή. Κάθε διακόπτη κατευθύνει τη ρουτίνα CHKDSK για να παρακάμψετε ορισμένες ενέργειες που διαφορετικά θα χρειαστεί να επαληθεύσετε την ακεραιότητα των δομών δεδομένων NTFS.

Προειδοποίηση Η Microsoft δεν συνιστά τη διακοπή της διαδικασίας CHKDSK όταν χρησιμοποιείται με το διακόπτη/f και η Microsoft δεν εγγυάται την ακεραιότητα του δίσκου, εάν διακοπεί το πρόγραμμα CHKDSK.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Chkdsk.exe είναι διασύνδεση γραμμής εντολών για το πρόγραμμα που επαληθεύει την ακεραιότητα του λογικού αρχείου συστήματος στα Windows. Όταν το CHKDSK συναντήσει λογική ασυνέπειες κάνει ενέργειες για να επιδιορθώσετε το αρχείο δεδομένων του συστήματος, εφόσον δεν είναι σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση.

Ο κώδικας που εκτελεί πράγματι την επαλήθευση, όταν το CHKDSK εκτελείται ηλεκτρονική βρίσκεται στο DLL βοηθητικού προγράμματος όπως Untfs.dll και Ufat.dll. Ρουτίνες επαλήθευσης κληθεί από Chkdsk.exe είναι ίδιες με εκείνες κληθεί κατά την επαλήθευση ενός τόμου μέσω του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με γραφικά που παρέχονται από την Εξερεύνηση των Windows ή το διαχειριστή του δίσκου. Όταν το CHKDSK έχει προγραμματιστεί να εκτελούνται κατά την επανεκκίνηση, αφετέρου, δυαδικό λειτουργική μονάδα που περιέχει τον κωδικό επαλήθευσης είναι Autochk.exe. Autochk.exe είναι μια εγγενή εφαρμογή των Windows που εκτελείται σε αρκετά νωρίς την ακολουθία εκκίνησης του συστήματος που δεν έχετε το πλεονέκτημα της εικονικής μνήμης ή άλλες υπηρεσίες Win32. Autochk.exe δημιουργεί το ίδιο είδος κειμένου εξόδου που το βοηθητικό πρόγραμμα DLL κληθεί από το αρχείο Chkdsk.exe. Αλλά εκτός από την εμφάνιση αυτό το αποτέλεσμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, Autochk.exe επίσης καταγράφει ένα συμβάν σε καταγραφής συμβάντων του συστήματος που περιέχει τόσο της εξόδου κειμένου μπορεί να χωρέσει στο buffer δεδομένων του αρχείου καταγραφής συμβάντων.

Επειδή το Autochk.exe και ο κωδικός επαλήθευσης των DLL βοηθητικού προγράμματος που χρησιμοποιείται από το Chkdsk.exe βασίζονται στο ίδιο κωδικό προέλευσης, και τα δύο θα αναφέρεται γενικά ως "chkdsk" σε όλο το υπόλοιπο αυτού του άρθρου. Ομοίως, όπως αυτό το άρθρο αφορά μόνο με τις αλλαγές στη συμπεριφορά του CHKDSK σε σχέση με τους τόμους NTFS, αυτό πρέπει να θεωρείται ότι, λέγοντας, "CHKDSK τέτοιο-και-τέτοιο," προορίζεται το εξής: "Η εντολή CHKDSK τέτοιο-και-τέτοιο κατά την εκτέλεση ενός τόμου NTFS".

Επειδή η χρήση των διακοπτών /C και /I μπορεί να οδηγήσει σε έναν τόμο που απομένεικατεστραμμένη ακόμα και αφού ολοκληρωθεί το CHKDSK, η χρήση αυτών των διακοπτών δενΠροτείνεται, εκτός εάν, σε περιπτώσεις όπου πρέπει να διατηρούνται διακοπές λειτουργίας συστήματος για έναελάχιστο. Αυτοί οι διακόπτες προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες με εξαιρετικάμεγάλους τόμους και που απαιτούν ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου διακοπής λειτουργίας που είναιπροκύπτει όταν πρέπει να εκτελέσετε το CHKDSK σε τόμους αυτών.

Για να κατανοήσετε όταν μπορεί να είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες αυτούς, είναισημαντικό να έχετε βασική Κατανόηση ορισμένων εσωτερικών δεδομένων NTFSδομές, είδη καταστροφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν, ποιες ενέργειεςCHKDSK τίθεται όταν επαληθεύει έναν τόμο και ποιες οι δυνητικές συνέπειεςείναι circumventing τα βήματα του CHKDSK συνήθη επαλήθευσης.

Δραστηριότητα του CHKDSK διαιρείται σε τρεις κύριες "στάδια" κατά την οποίαεξετάζει όλα τα "μεταδεδομένα" του τόμου και ένα προαιρετικό τέταρτο στάδιο.Μετα-δεδομένα είναι "δεδομένα σχετικά με τα δεδομένα". Είναι η επιβάρυνση του συστήματος αρχείων, ώστε να speak,που χρησιμοποιείται για να παρακολουθείτε όλα τα στοιχεία σχετικά με όλα τα αρχεία από τοτόμος. Μετα-δεδομένα λέει τι μονάδες εκχώρησης αποτελούν τα δεδομένα για ένα δεδομένοαρχείο, τις μονάδες ανάθεσης είναι δωρεάν, ποιες μονάδες εκχώρησης περιέχει εσφαλμένητομείς, και ούτω καθεξής. "Περιεχόμενα" ένα αρχείο από την άλλη πλευρά, είναι ονομάζονται"δεδομένα χρήστη." NTFS προστατεύει τα μετα-δεδομένα μέσω της χρήσης μιας συναλλαγήςαρχείο καταγραφής. Δεδομένα χρήστη δεν προστατεύεται.

Κατά το πρώτο στάδιο, το CHKDSK εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη ότιεπαληθεύει αρχεία και μετρήσεις από 0 έως 100 τοις εκατό ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκειααυτήν τη φάση, η εντολή CHKDSK εξετάζει κάθε τμήματος εγγραφής αρχείου (FRS) του όγκουκύριου πίνακα αρχείων (MFT). Κάθε αρχείο και κατάλογος ενός τόμου NTFS είναιαναγνωρίζεται με μοναδικό τρόπο από το συγκεκριμένο FRS MFT και το ποσοστό ολοκλήρωσηςότι η εντολή CHKDSK εμφανίζει κατά τη φάση αυτή είναι το ποσοστό του MFT που έχειέχει επιβεβαιωθεί. Σε αυτό το στάδιο, η εντολή CHKDSK εξετάζει κάθε FRS για εσωτερικήσυνοχή και bitmap δύο εκδόσεις, ένα που αναπαριστά τον FRSs είναι σε χρήση,και άλλες που αντιπροσωπεύει τι συμπλέγματα στον τόμο είναι σε χρήση. Κατά τηντέλος αυτής της φάσης, το CHKDSK γνωρίζει τι χώρο στη χρήση και τι χώρος είναιδιαθέσιμες εντός MFT και στον τόμο ως σύνολο. Διατηρεί NTFSπαρακολούθηση των πληροφοριών σε εικόνες bitmap δικό τους που είναι αποθηκευμένα στο δίσκοεπιτρέποντας CHKDSK για να συγκρίνετε τα αποτελέσματα με αποθηκευμένη bitmap του NTFS. Εάν υπάρχουνοι ασυμφωνίες, σημειώνονται στην έξοδο του CHKDSK. Για παράδειγμα, εάν έναFRS που ήταν σε χρήση βρέθηκε να είναι κατεστραμμένα, συμπλέγματα δίσκωνπαλαιότερα σχετίζεται με το ότι FRS θα καταλήξετε να σημανθεί ως διαθέσιμο σεΗ εντολή CHKDSK του bitmap, αλλά θα επισημανθεί ως "σε χρήση" σύμφωνα με του NTFSbitmap.

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου, το CHKDSK εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη ότιεπαληθεύει ευρετήρια και μετρά από 0 έως 100 τοις εκατό ολοκληρώθηκε μια δεύτερηώρα. Κατά τη φάση αυτή, η εντολή CHKDSK εξετάζει κάθε ευρετήρια στον τόμο.Τα ευρετήρια είναι ουσιαστικά καταλόγων NTFS και το ποσοστό ολοκλήρωσης πουΤο CHKDSK εμφανίζει κατά τη φάση αυτή είναι το ποσοστό του συνολικού αριθμού τωνκατάλογοι στον τόμο που πρέπει να ελεγχθούν. Σε αυτό το στάδιο, η εντολή CHKDSKεξετάζει κάθε κατάλογο του τόμου για την εσωτερική συνέπεια και επίσηςεπαληθεύει ότι κάθε αρχείο και κατάλογος αντιπροσωπεύεται από ένα FRS στο MFT είναιαναφέρεται από τουλάχιστον έναν κατάλογο. Αυτό επίσης επιβεβαιώνει ότι κάθε αρχείο ήυπάρχει πράγματι υποκατάλογο αναφέρεται σε κάθε κατάλογο ως έγκυρο FRS σετο MFT και ελέγχει για κατάλογο κυκλικές αναφορές. Τέλος, επιβεβαιώνειδιάφορες χρονικές σημάνσεις και που σχετίζονται με πληροφορίες μεγέθους αρχείουαρχεία έχουν ενημερωθεί όλα σε λίστες καταλόγων για αυτά τα αρχεία. Κατά τηντέλος αυτής της φάσης, το CHKDSK έχει εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αρχεία "ορφανή"και ότι όλες τις καταχωρήσεις του καταλόγου αρχείων νόμιμα. Ένα ορφανόαρχείο είναι αυτό που υπάρχει έννομο FRS αλλά δεν παρατίθεται στοοποιονδήποτε κατάλογο. Όταν βρεθεί ένα ορφανό αρχείο, μπορείτε συχνά να το επαναφέρετε σεΝόμιμος του καταλόγου, υπό τον όρο αυτόν τον κατάλογο είναι ακόμη περίπου. Εάν τοκατάλογος που πρέπει να κρατήσετε το αρχείο δεν υπάρχει πλέον, το CHKDSK θα δημιουργήσει ένακατάλογος στο ριζικό κατάλογο και σημείο υπάρχει το αρχείο. Εάν καταλόγουΟι καταχωρήσεις βρίσκονται αυτή η αναφορά FRSs που δεν είναι πλέον σε χρήση ή πουχρησιμοποιούνται, αλλά δεν αντιστοιχούν στο αρχείο του καταλόγου τουκαταχώρηση καταλόγου απλώς καταργείται.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου σταδίου, το CHKDSK εμφανίζει ένα μήνυμα στην οθόνη ότιεπιβεβαιώνει περιγραφές ασφαλείας και μετρήσεις από 0 έως 100 τοις εκατόΟλοκληρώστε την τρίτη φορά. Κατά τη φάση αυτή, η εντολή CHKDSK εξετάζει κάθε ένα από ταπεριγραφές ασφαλείας που σχετίζονται με κάθε ένα από τα αρχεία και καταλόγους σεο τόμος. Περιγραφές ασφαλείας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο τουτο αρχείο ή κατάλογο, δικαιωμάτων NTFS για το αρχείο ή κατάλογο, καιΟι πληροφορίες για το αρχείο ή κατάλογο ελέγχου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης σεαυτήν την περίπτωση είναι τοις εκατό του αριθμού των αρχείων και καταλόγων από τοτόμος. Η εντολή CHKDSK επαληθεύει ότι κάθε δομή της περιγραφής ασφαλείας είναι καλάμορφή και συνεκτική. Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες στη λίσταή ομάδες στην πραγματικότητα υπάρχουν ή που είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται με οποιονδήποτε τρόποκατάλληλα.

Το τέταρτο στάδιο CHKDSK ενεργοποιείται μόνο εάν ο διακόπτης /R. /R είναιχρησιμοποιείται για να εντοπίσετε τους κατεστραμμένους τομείς στον ελεύθερο χώρο ενός τόμου. Όταν χρησιμοποιείται /R,Η εντολή CHKDSK προσπαθεί να διαβάσει κάθε τομέα του τόμου για να επιβεβαιώσετε ότι τοο τομέας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Ανάγνωση των τομέων που σχετίζονται με τα μετα-δεδομένα κατά τηνφυσικά πορεία της εκτέλεσης CHKDSK, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται /R. Τομείςπου σχετίζονται με την ανάγνωση των δεδομένων προηγούμενες φάσεις CHKDSK παρέχονται χρήστη/R καθορίζεται. Όταν εντοπιστεί ένα μη αναγνώσιμο τομέα, θα προσθέσετε NTFS τοσυμπλέγματος που περιέχει τον τομέα αυτό στη λίστα εσφαλμένων συμπλεγμάτων και, αν τοσυμπλέγματος ήταν σε χρήση, την εκχώρηση νέων συμπλέγματος για να κάνετε την εργασία το παλιό. Εάν έναπρόγραμμα οδήγησης δίσκου ανοχή σφάλματος χρησιμοποιείται, ανάκτηση και εγγραφή δεδομένωννέα εκχωρηθείσα μνήμη συμπλέγματος. Διαφορετικά, το νέο σύμπλεγμα είναι γεμισμένο με έναμοτίβο 0xFF bytes. Όταν το NTFS συναντήσει αναγνώσιμα τομείς κατά τη διάρκεια τηςδιάρκεια της κανονικής λειτουργίας, αυτό θα επίσης αντιστοιχίσετε τους με τον ίδιο τρόπο. Έτσι,ο διακόπτης /R συνήθως δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εύχρηστομηχανισμός για τη σάρωση ολόκληρου του τόμου, εάν ένας δίσκος υποψία ότικατεστραμμένους τομείς.

Προηγούμενες παραγράφους δίνουν την ευρύτερη διάρθρωσης του τι είναι η εντολή CHKDSKστην πραγματικότητα ενέργειες για να επαληθεύσετε την ακεραιότητα ενός τόμου NTFS. Υπάρχουν πολλάειδικών ελέγχων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου και αρκετά γρήγορη ελέγχων μεταξύστάδια που έχετε δεν αναφέρονται. Αντίθετα, αυτή είναι απλά μια διάρθρωση γιατο πιο σημαντικό όψεις CHKDSK δραστηριότητα ως βάση για τα ακόλουθασυζήτηση σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του CHKDSK και τις επιπτώσεις της τονέους διακόπτες που παρέχονται στο SP4.

Κατά την πρώτη και τρίτη φάσεις CHKDSK, το ποσοστό ολοκλήρωσης δείκτηςπροκαταβολές σχετικά ομαλά. Μπορεί να είναι ορισμένες unevenness το ρυθμόοποία προόδου των φάσεων αυτών. FRSs που δεν χρησιμοποιούνται απαιτούν λιγότερο χρόνο για ναεπεξεργασία από εκείνες που χρησιμοποιούνται. Λαμβάνουν μεγαλύτερες περιγραφές ασφαλείαςπερισσότερο χρόνο για τη διαδικασία από μικρότερα και ούτω καθεξής. Αλλά, συνολικά, τοτοις εκατό εμφανίζεται είναι μια αρκετά ακριβή αναπαράσταση τουπραγματικός χρόνος που απαιτείται για τη φάση.

Το ίδιο συμβαίνει δεν είναι απαραίτητα για τη δεύτερη φάση του CHKDSK. Το ποσόχρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία ενός καταλόγου είναι στενά συνδεδεμένο με τον αριθμό τωντα αρχεία ή τους υποκαταλόγους που παρατίθενται στον κατάλογο. Αλλά το ποσοστό ολοκλήρωσηςστη λίστα κατά τη φάση αυτή είναι τοις εκατό του αριθμού των καταλόγων είναιεξετάζονται χωρίς υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες καταλόγους μπορεί να διαρκέσει πολύπερισσότερο από άλλους για επεξεργασία. Για παράδειγμα, σε έναν τόμο με πολλές μικρέςκατάλογοι και ένα πολύ μεγάλο, το ποσοστό ολοκλήρωσης μπορεί να προόδουταχέως από 0 έως 10 τοις εκατό ολοκλήρωση και στη συνέχεια εμφανίζονται καθήλωση για έναμεγάλο χρονικό διάστημα πριν να προχωρεί ταχέως από 10 έως 100 τοις εκατόολοκλήρωση. Επομένως, εκτός και αν γνωρίζετε για ορισμένες που τους καταλόγους σε έναείναι ιδιαίτερα ομοιόμορφη σε σχέση με τον αριθμό των αρχείων που περιέχουν τόμουη εμφανιζόμενη "ποσοστό ολοκλήρωσης" κατά τη φάση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ένααξιόπιστη αναπαράσταση πραγματικός χρόνος που απομένει για αυτήν τη φάση.

Για να κάνετε ακόμα χειρότερα υποθέσεις για οποιονδήποτε αλιεύονται στο μέσο της ένα μη αναμενόμενοΗ εντολή CHKDSK, τη δεύτερη φάση του CHKDSK είναι αυτή που διαρκεί συνήθως τομεγαλύτερη για εκτέλεση.

Από τώρα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν σχέση με την κατάσταση τουένταση αναπαραγωγής ρολό σε πόσο CHKDSK θα διαρκέσει για εκτέλεση. Τύπος ναπρόβλεψη του χρόνου που απαιτείται για να εκτελέσετε το CHKDSK σε ένα συγκεκριμένο τόμο, θα πρέπει ναλαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες όπως ο αριθμός των αρχείων και καταλόγων, τοβαθμός κατακερματισμού του τόμου γενικής καθώς και από το πρωτότυποαρχείο πίνακα ειδικότερα, αν τα αρχεία έχουν μεγάλα ονόματα και 8.3μορφοποιημένο ονόματα και πόσο καταστροφή πρέπει πράγματι να διορθωθεί. Καιδηλαδή τίποτα θέματα υλικού, όπως το ποσό της μνήμης συστήματοςη ταχύτητα της CPU, η ταχύτητα του δίσκο ή δίσκους και ούτω καθεξής.

Μάλλον από προσπαθήσει να προβλέψετε πόσο CHKDSK θα χρειαστεί να εκτελέσετε για μια δεδομένητόμος σε ένα δεδομένο υλικό πλατφόρμα, αρκεί να πείτε ότι μπορεί να διαρκέσειοπουδήποτε από μερικά δευτερόλεπτα για αρκετές ημέρες--ανάλογα με το συγκεκριμένοκατάσταση. Εκτός αν χρησιμοποιηθεί /R, για ένα δεδομένο υλικό πλατφόρμα τις μεγαλύτερεςανησυχητική είναι ο αριθμός των αρχείων και καταλόγων και όχι την απόλυτητο μέγεθος του τόμου. Δηλαδή, ένας τόμος 50 GB με ένα ή δύο μεγάλη βάση δεδομένωναρχεία θα λάβει μόνο δευτερόλεπτα για την εντολή CHKDSK εκτελείται εφόσον δεν /Rέχει καθοριστεί. Εάν καθοριστεί /R, CHKDSK θα πρέπει να διαβάσετε επαλήθευση κάθε τομέαστον τόμο, και σαφώς προσθέτει σημαντικά για μεγάλους τόμους. Σεαφετέρου, ακόμα και ένα σχετικά μικρό όγκο ίσως χρειαστούν ώρες εκτέλεσηςΗ εντολή CHKDSK αν έχει εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια μικρών αρχείων--Αν έχει καθοριστεί /R.

Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψετε πόσο CHKDSK θα χρειαστεί να εκτελέσετε σε ένα συγκεκριμένο τόμοΓια να πραγματοποιήσετε μια δοκιμαστική εκτέλεση σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση κατά τη διάρκεια περιόδου χαμηλήςχρήση του συστήματος. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, ωστόσο, για τις τρειςλόγους:
  • Μόνο για ανάγνωση CHKDSK θα ματαιωθεί πριν ολοκληρώσει όλες τις τρεις φάσεις εάν το αντιμετωπίζει σφάλματα σε προηγούμενες φάσεις και είναι ευπαθείς ψευδής αναφοράς σφάλματα όταν βρίσκεστε σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση. Δηλαδή, το CHKDSK ενδέχεται να αναφέρει ότι είναι ένα δίσκο κατεστραμμένη ακόμα και όταν υπάρχει δεν υπάρχει πραγματική καταστροφή. Αυτό μπορεί να συμβεί Εάν συμβεί NTFS για να τροποποιήσετε περιοχές του δίσκου από κάποιο πρόγραμμα δραστηριότητα που η εντολή CHKDSK εξετάζει την ίδια στιγμή. Για να επαληθεύσετε ενός τόμου σωστά, πρέπει να τον τόμο σε στατική κατάσταση και ο μόνος τρόπος να εγγυάται ότι η κατάσταση είναι να κλειδώσει τον τόμο. Η εντολή CHKDSK κλειδώνει μόνο τον τόμο Όταν έχει καθοριστεί /F ή /R (που σημαίνει "F"). Συνεπώς, ίσως χρειαστεί να Εκτελέστε το CHKDSK περισσότερες από μία φορές για να ολοκληρώσετε όλα τα στάδια σε μόνο για ανάγνωση κατάσταση λειτουργίας.
  • Φόρτωση του συστήματος και εάν η εντολή CHKDSK εκτελείται ηλεκτρονικά ή κατά τη διάρκεια των Windows NT ακολουθία εκκίνησης μπορεί να επηρεάσει το χρόνο που απαιτείται για να εκτελέσετε το CHKDSK. Είναι η εντολή CHKDSK τόσο CPU και εντατική δίσκου. Συντελεστής που γίνεται το σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης θα εξαρτώνται από το συγκεκριμένο υλικό σενάριο, αλλά αν βαρύ είσοδος/έξοδος δίσκου ή υψηλής Χρήση CPU πρόκειται για ταυτόχρονο με μια εντολή CHKDSK μόνο για ανάγνωση, έχουν φορές θα έχει ως αποτέλεσμα. Επίσης, το Autochk.exe εκτελείται σε διαφορετικό περιβάλλον από Παρέχει αποκλειστικά το Chkdsk.exe. κατά την εκτέλεση του CHKDSK μέσω Autochk.exe Χρήση πόρων CPU και I/O CHKDSK, το deprives επίσης CHKDSK από το το όφελος της εικονικής μνήμης. Έτσι, ενώ είναι συνήθως Autochk.exe αναμένεται να εκτελούνται ταχύτερα Chkdsk.exe, συστήματα με σχετικά χαμηλή ποσότητα μνήμης RAM μπορεί να δείτε μεγαλύτερους χρόνους για το αρχείο Autochk.exe από για το Chkdsk.EXE.
  • Διόρθωση καταστροφή προσθέτει τον απαιτούμενο χρόνο. Μόνο για ανάγνωση CHKDSK να Ολοκλήρωση μόνο εάν βρεθεί καμία σημαντική καταστροφή. Εάν πάσχει από ένα δίσκο μόνο δευτερεύουσες καταστροφή χρόνο για να διορθώσετε τα προβλήματα θα είναι μόνο λίγο περισσότερο από αυτό που απαιτείται για την εντολή CHKDSK μόνο για ανάγνωση. Αλλά αν υπάρχει εκτεταμένες βλάβες, που ενδέχεται να προκύψουν από σοβαρές κατάρρευση κεφαλών ή άλλες κύριες αποτυχία υλικού, να αυξήσετε το χρόνο που απαιτείται για να εκτελέσετε το CHKDSK σε αναλογία του αριθμού των αρχείων είναι κατεστραμμένο. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτό ήταν διπλά περισσότερα από το χρόνο που απαιτείται για την εντολή CHKDSK.

Παρουσιάζουμε το /C και /I διακόπτες

Διακόπτη / κατευθύνει το CHKDSK για να παραλείψετε τους ελέγχους που εντοπίζουν κύκλων στο τουδομή καταλόγου. Κύκλοι είναι μια πολύ σπάνια φόρμα καταστροφή στην οποία μιαυποκατάλογος έχει ίδιο για προέρχεται. Χρησιμοποιώντας το διακόπτη να ταχύτηταΗ εντολή CHKDSK από 1 έως 2 τοις εκατό. Χρήση /C επίσης να αφήσετε καταλόγου "επαναλήψεις"σε έναν τόμο NTFS. Οι επαναλήψεις μπορεί να είναι προσβάσιμη από το υπόλοιπο τουδέντρο καταλόγου και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες αριθμός είναι ορφανή σε αρχείατην έννοια ότι δεν εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές Win32--συμπεριλαμβανομένωνεφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Ο διακόπτης /I κατευθύνει το CHKDSK για να παραλείψετε τους ελέγχους που συγκρίνετε καταχωρήσεις καταλόγουΓια να FRSs που αντιστοιχούν σε αυτές τις εγγραφές. Έτσι, ενώ ο κατάλογοςκαταχωρήσεις εξακολουθεί να ελέγχεται για να βεβαιωθείτε ότι είναι self συνεπή., τουςδεν είναι απαραίτητα σύμφωνα με τα αποθηκευμένα τα αντίστοιχα δεδομέναFRSs ακόμα και μετά την εντολή CHKDSK έχει εκτελεστεί με αυτόν το διακόπτη σε ισχύ. Χρησιμοποιώντας το /IΕναλλαγή συνήθως αποτελέσματα στο CHKDSK φορές μειώνεται κατά 50 έως 70 τοις εκατό.Είναι ακριβώς πόση ταχύτερη CHKDSK με τον διακόπτη εξαρτάται από παράγοντεςόπως η αναλογία των αρχείων σε καταλόγους, καθώς και για τη σχετική ταχύτητατης I/O του δίσκου σε σύγκριση με την ταχύτητα της CPU και, επομένως, δύσκολο να προβλεφθεί στοεκ των προτέρων. Η χρήση του διακόπτη /I μπορεί να οδηγήσει σε καταχωρήσεις καταλόγου που απομένουνπου αναφέρονται σε εσφαλμένο FRSs ή στο FRSs που απομένουν που δεν γίνεται αναφοράαπό οποιαδήποτε καταχώρηση καταλόγου. Αργότερα περίπτωση είναι μια άλλη μορφή orphaning. ΤοΊσως ανέπαφη τρόπους όλα εκτός από το γεγονός αρχείο αντιπροσωπεύεται από το FRSότι είναι ορατά όλα τα Win32 για εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου ασφαλείαςεφαρμογές. Στην πρώτη περίπτωση, αρχεία ενδέχεται να φαίνεται να υπάρχει. yetεφαρμογές αντιμετωπίσετε σφάλματα κατά την προσπάθεια πρόσβασης σε αυτά.

Όταν εντοπιστεί καταστροφή του δίσκου σε έναν τόμο, έχετε τρεις βασικές επιλογές

  • Μην κάνετε τίποτα. Για μια κρίσιμη διακομιστή αποστολής που αναμένεται να είναι online 24 ώρες την ημέρα, είναι συχνά η επιλογή ανάγκης. Το μειονέκτημα Αυτή η επιλογή είναι ότι μάλλον ασήμαντες καταστροφή μπορεί να "snowball" σε κύρια καταστροφή εάν είναι επιδιορθωθεί συντομότερο δυνατό, μετά την Εντοπίστηκε. Επομένως, αυτή η επιλογή θα πρέπει μόνο θεωρείται κατά την ενημέρωση ένα σύστημα είναι πιο σημαντικό ότι η ακεραιότητα των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε το κατεστραμμένο τόμο, επειδή όλα τα δεδομένα στο κατεστραμμένο τόμο πρέπει να θεωρούνται "επισφαλείς" μέχρι να εκτελέσετε το CHKDSK.
  • Εκτελέστε μια πλήρη CHKDSK. Αυτή η επιλογή επιδιορθώνει όλα τα δεδομένα του συστήματος αρχείων, επαναφορά όλα τα δεδομένα χρήστη που μπορούν να ανακτηθούν από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το μειονέκτημα σε αυτήν την επιλογή είναι ότι η πλήρης CHKDSK μπορεί να απαιτούν αρκετά ώρες του χρόνου διακοπής λειτουργίας ενός διακομιστή αποστολής κρίσιμη στιγμή αν.
  • Εκτελέστε μια συντετμημένη CHKDSK χρησιμοποιώντας κάποιο συνδυασμό των /C και /I διακόπτες. Αυτή η επιλογή επιδιορθώνει τα είδη καταστροφή που μπορεί να "snowball" σε μεγαλύτερα προβλήματα σε πολύ λιγότερο χρόνο από πλήρη CHKDSK θα απαιτούσε αλλά επιδιόρθωση σφάλματος που ενδέχεται να υπάρχουν. Πλήρη CHKDSK θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη κάποια στιγμή μελλοντικά να εγγυάται ότι έχει έχουν ανάκτηση όλων των δεδομένων που είναι δυνατό να ανακτηθεί.
Πρέπει να επισημανθεί ότι το NTFS εγγυάται την ακεραιότητα του χρήστηδεδομένα από μια παρουσία καταστροφή του δίσκου ακόμα και όταν είναι πλήρη CHKDSKΕκτέλεση αμέσως μόλις εντοπιστεί καταστροφή. Έτσι, μπορεί να υπάρχειτα αρχεία που δεν είναι δυνατό να ανακτήσει το CHKDSK. Επίσης, μπορεί να είναι αρχεία που ανακτώνταικατεστραμμένα εσωτερικά ακόμα και μετά την εκτέλεση του CHKDSK. Παραμένει, κατά συνέπεια,vitally σημαντικό ότι δεδομένων ζωτικής σημασίας να προστατεύονται από έναRegimen περιοδικές αντίγραφα ασφαλείας ή άλλες μεθοδολογία αποκατάστασης καταστροφών ισχυρή.
κυκλικός κυκλική CheckDisk

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 187941 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:49:11 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbfea kbfix kbinfo kbmt KB187941 KbMtel
Σχόλια