Σφάλμα του Suwin στο Setupx.dll κατά την εγκατάσταση των Windows 95/98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR188107
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που λαμβάνετε, προβάλετε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να αναβαθμίσετε τα Microsoft Windows 3.1 σε Windows 95/98, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
SUWIN
Παρουσιάστηκε σφάλμα στην εφαρμογή σας. Εάν επιλέξετε το κουμπί "Παράβλεψη", θα πρέπει να αποθηκεύσετε την εργασία σας σε νέο αρχείο. Εάν επιλέξετε το κουμπί "Κλείσιμο", η λειτουργία της εφαρμογής σας θα τερματιστεί. (SUWIN An error has occurred in your application. If you choose ignore you should save your work in a new file. If you choose close, your application will terminate.)

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα εφαρμογής
Το SUWIN προκάλεσε ένα γενικό σφάλμα προστασίας στην ενότητα setupx.dll στο 0012:1346 (Application Error SUWIN caused a general protection fault in module setupx.dll @ 0012:1346)
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει, εάν απενεργοποιήσετε την εικονική μνήμη στα Windows 3.1, πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ενεργοποιήστε την εικονική μνήμη στα Windows 3.1, πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98, ή κλείστε τα Windows, μεταβείτε σε λειτουργία MS-DOS και κατόπιν εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από το MS-DOS. Για να ενεργοποιήσετε την εικονική μνήμη στα Windows 3.1 πριν να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95/98, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στην ομάδα Main, ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο 386 Enhanced.
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Εικονική μνήμη" (Virtual Memory) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" (Change).
  3. Στο πλαίσιο "Τύπος" (Type), κάντε κλικ στο στοιχείο "Μόνιμη" (Permanent) ή "Προσωρινή" (Temporary) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
swap file suwin error setupx dll
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 188107 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/06/2014 18:03:12 - Αναθεώρηση: 1.4

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
  • kbnosurvey kbarchive 386 enhanced kberrmsg kbgpf kbprb kbsetup win95 win95/98 win98 αναβάθμιση εγκατάσταση εικονική μνήμη προστασίας σφάλμα των KB188107
Σχόλια