Τρόπος τροποποίησης της Δισκέτας εκκίνησης των Windows με άλλα προγράμματα οδήγησης συσκευών

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR188127
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας τροποποιημένης Δισκέτας εκκίνησης των Windows 98, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συσκευές υλικού, χρησιμοποιώντας προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών που δεν παρέχονται στο CD-ROM των Windows 98.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 παρέχει υποστήριξη για τους περισσότερους τύπους μονάδων CD-ROM, όπως οι μονάδες CD-ROM IDE (integrated device electronics) και SCSI (small computer system interface). Ενδέχεται όμως να μην υποστηρίζει τη δική σας συγκεκριμένη μονάδα CD-ROM ή άλλη συσκευή υλικού (όπως μια μονάδα μαγνητοταινίας ή αφαιρούμενου αποθηκευτικού μέσου). Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις συσκευές υλικού όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, ίσως χρειαστεί να τροποποιήσετε τη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Τροποποίηση της Δισκέτας εκκίνησης των Windows 98  1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται μαζί με τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή υλικού, για να προσδιορίσετε το αρχείο που απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συσκευή.
  2. Αντιγράψτε το αρχείο στη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.
  3. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad), προσθέστε μια γραμμή για τη φόρτωση του προγράμματος οδήγησης στην ενότητα [COMMON] του αρχείου Config.sys στη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.
  4. Ελέγξτε αν χρειάζονται τροποποιήσεις στο αρχείο Autoexec.bat στη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98.
Η Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 έχει περίπου 248.832 byte διαθέσιμα για τα πρόσθετα αρχεία που απαιτούνται, ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συσκευές υλικού που διαθέτετε. Εάν απαιτείται περισσότερος χώρος, μπορείτε να διαγράψετε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που αντιγράψατε στη δισκέτα και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που περιλαμβάνονται στη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
185645 Περιεχόμενα της δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) των Windows 98

Τροποποίηση ή προσθήκη αρχείων στο φάκελο EbdΜπορείτε να δημιουργείτε μια τροποποιημένη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 κάθε φορά που εκτελείτε το αρχείο Bootdisk.bat, αντιγράφοντας τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης συσκευών στο φάκελο Windows\Command\Ebd και στη συνέχεια τροποποιώντας ανάλογα τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat στο φάκελο Ebd. Όλα τα αρχεία του φακέλου Ebd αντιγράφονται στη Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος δεν περιέχει περισσότερα αρχεία από όσα μπορεί να δεχτεί η δισκέτα (περίπου 1.234.432 byte).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προσθήκη αρχείων στο φάκελο Ebd δεν επηρεάζει τα αρχεία που αντιγράφονται σε μια Δισκέτα εκκίνησης των Windows 98 η οποία δημιουργήθηκε με το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Αυτά τα αρχεία αντιγράφονται από το CD-ROM των Windows 98.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης των Windows 98 με το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο" (Index), πληκτρολογήστε εκκίνηση (startup) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο θέμα "από δισκέτα" (Startup Disk).

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης των Windows 98 χρησιμοποιώντας το αρχείο Bootdisk.bat, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
GR186300 ΤΙΤΛΟΣ : Δημιουργία Δισκέτας εκκίνησης των Windows 98 από το MS-DOS

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες μονάδες CD-ROM που απαιτούν προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας για εργασία στα Windows, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
131499 Μονάδες CD-ROM που απαιτούν προγράμματα οδήγησης πραγματικής λειτουργίας
ebd esd
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 188127 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:50:08 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhw win98 KB188127
Σχόλια