Πολιτική της Microsoft σχετικά με κωδικούς πρόσβασης χαθεί ή έχετε ξεχάσει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 189126
Περίληψη
Λογαριασμοί Microsoft, το λειτουργικό σύστημα των Windows και άλλα προϊόντα της Microsoft περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης για ασφάλεια. Αυτό το άρθρο παρέχει ορισμένες επιλογές που μπορείτε να δοκιμάσετε να επαναφέρετε ή να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν έχετε ξεχάσει τον.

Εάν αυτές οι επιλογές δεν λειτουργούν, πρέπει να κατανοήσετε ότι οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft δεν είναι δυνατό να σας βοηθήσει να ανακτήσετε ή να παρακάμψει τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν χαθεί ή ξεχαστεί.


Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Microsoft


Λογαριασμοί Microsoft χρησιμοποιούνται για περισσότερες υπηρεσίες της Microsoft και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με τα Windows 8 ή νεότερη έκδοση. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Όταν δεν μπορείτε να εισέλθετε λογαριασμό σας Microsoft.Επαναφορά ενός κωδικού πρόσβασης των Windows


Εάν δεν λειτουργεί καμία από τις παρακάτω επιλογές για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης, θα πρέπει να επαναφέρετε τη συσκευή (Windows 8 ή νεότερη έκδοση) ή να εκτελέσετε μια καθαρή εγκατάσταση των Windows.

Για τα Windows 8 και νεότερες εκδόσεις, είσοδος να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό Microsoft, ένα λογαριασμό τομέα ή έναν τοπικό λογαριασμό των Windows.

Για Microsoft λογαριασμού είσοδος, ανατρέξτε στο θέμα Λογαριασμό Microsoft, παραπάνω.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό τομέα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT ή helpdesk.

Τοπικός λογαριασμός:
 1. Εάν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό πρόσβασης, μπορεί να ζητά η υπόδειξη κωδικού πρόσβασης, η οποία είχε οριστεί κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. Την υπόδειξη κωδικού πρόσβασης μπορεί να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. (Μόνο για Windows 10) Εάν καθορίζετε επίσης έναν αριθμό PIN για σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό PIN σας και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης μεταβαίνοντας στην Έναρξη > Ρυθμίσεις > λογαριασμούς. Εάν ξεχάσατε το PIN σας και τον κωδικό πρόσβασης, αυτό δεν θα είναι μια επιλογή.
 3. Εάν υπάρχει άλλο λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στη συσκευή, ζητήστε του να εισέλθετε και να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Για τα Windows 7 ή προηγούμενη έκδοση, το σύμβολο να χρησιμοποιήσετε έναν τοπικό λογαριασμό ή λογαριασμό τομέα.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό τομέα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT ή helpdesk.

Τοπικός λογαριασμός:
 1. Εάν υπάρχει άλλο λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή στη συσκευή, ζητήστε του να εισέλθετε και να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Εάν έχετε προηγουμένως δημιουργήσει μια δισκέτα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης για το συγκεκριμένο PC που προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, μπορείτε να εισαγάγετε τη δισκέτα και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης.
  Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία δισκέτας επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, αναζητήστε στη Βοήθεια των Windows του υπολογιστή σας.
Μεμονωμένα αρχεία

Ορισμένες εφαρμογές έχουν τη δυνατότητα να προστατεύετε μεμονωμένα αρχεία με κωδικό πρόσβασης. Εκτός και αν η εφαρμογή έχει έναν κωδικό πρόσβασης επαναφοράς δυνατότητα περιλαμβάνονται, αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης μπορεί να ανακτηθεί. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft δεν είναι δυνατό να σας βοηθήσει να ανακτήσετε ή να παρακάμψει τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν χαθεί ή ξεχαστεί.

Εργαλεία τρίτων κατασκευαστών κωδικού πρόσβασης

Ορισμένες εταιρείες τρίτων κατασκευαστών υποστηρίζουν να μπορούν να παρακάμψουν τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν εφαρμοστεί σε αρχεία και δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από προγράμματα της Microsoft. Για νομικούς λόγους, εμείς δεν είναι δυνατό να προτείνει ή να εγκρίνει μία από αυτές τις εταιρείες. Εάν θέλετε Βοήθεια για να διακόψετε ή να επαναφέρετε έναν κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να εντοπίσετε και να επικοινωνήσετε με μια εταιρεία άλλου κατασκευαστή για αυτήν τη Βοήθεια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και τις υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.
Ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τους κωδικούς πρόσβασης

Όταν ένας υπάλληλος φύγει από την εταιρεία σας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Ένας από τους εργαζόμενους αποχώρησε από την εταιρεία σας. Ο εργαζόμενος αν χρησιμοποιηθεί αρχεία που ήταν προστατευμένα με κωδικούς πρόσβασης, όταν ο εργαζόμενος που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία σας. Δεν γνωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης για τα αρχεία.
 • Πριν ένας δυσαρεστημένος εργαζόμενος φύγει από την εταιρεία σας, ο εργαζόμενος εφάρμοσε κωδικούς πρόσβασης σε ορισμένα από τα αρχεία σας. Τώρα, δεν μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία και ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αποκαλύψει ή αρνείται να σας αποκαλύψει το toyou τους κωδικούς πρόσβασης.
Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft δεν είναι δυνατό να σας βοηθήσει να διασπάσετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν εφαρμοστεί στα αρχεία. Για να αποτρέψετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν από την εταιρεία σας, βεβαιωθείτε ότι theyeither καταργεί όλους τους κωδικούς πρόσβασης από τα αρχεία τους ή σας παρέχουν μια completelist από όλους τους κωδικούς πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε correctcontact πληροφορίες σχετικά με τους υπαλλήλους που αποχωρούν έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε με themif ενός κωδικού πρόσβασης δεν λειτουργεί.
 • Για να προστατεύσετε τα αρχεία σας από σκόπιμη, κακόβουλη passwordapplication, βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων πολύ σημαντική κάθε μέρα. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας άλλα αρχεία, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Εάν αποθηκεύετε τα αρχεία σας σε ένα Microsoftoperating σύστημα, μπορείτε να αναστείλετε γρήγορα την πρόσβαση του anemployee στο διακομιστή. Όταν το κάνετε αυτό, μπορείτε να αποτρέψετε τον εργαζόμενο από makingchanges σε αρχεία. Επίσης, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από την πρόσβαση σε αρχεία που δεν χρειάζονται.
επαναφορά του κωδικού πρόσβασης msn hotmail έχετε ξεχάσει windows live

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189126 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/29/2016 15:05:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Customer Service and Support Information

 • kmcustomerservice kbhowto kbexpertiseinter kbpasswords kbinfo kbmt KB189126 KbMtel
Σχόλια