Τρόπος προσδιορισμού έκδοσης 32-bit των Windows που χρησιμοποιείται

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:189249
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Μια εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε εργασίες με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται στον υπολογιστή. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει, από το παράδειγμα, πώς να διακρίνει τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Window NT 3.51, Microsoft Windows NT 4.0, τα Windows 2000 και Microsoft Windows XP.

Το Win32GetVersionExσυνάρτηση αποδίδει πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα για τον προσδιορισμό του λειτουργικού συστήματος. Μεταξύ αυτών των τιμών είναι οι αριθμοί κύριων και δευτερευουσών αναθεώρησης και ένα αναγνωριστικό πλατφόρμας. Με την εισαγωγή των Windows 98, τώρα χρειάζονται μια λογική που εμπλέκονται περισσότερα αξιολόγησης, για να προσδιορίσετε ποια έκδοση των Windows. Η παρακάτω λίστα παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της δομής OSVERSIONINFO συμπληρώνεται από τοGetVersionExFunction:
Τα Windows 95Windows 98,Windows MeWindows NT 4.0WINDOWS 2000WINDOWS XP
PlatformID111222
κύρια έκδοση444455
δευτερεύουσα έκδοση01090001
Περισσότερες πληροφορίες

Παράδειγμα βήμα προς βήμα

 1. Ξεκινήστε ένα νέο έργο Standard EXE στη Visual Basic. Φόρμα1 δημιουργείται από προεπιλογή.
 2. Από τοΤο έργομενού, προσθέστε έναΤυπική λειτουργική μονάδαστο έργο.
 3. Εισαγάγετε τον ακόλουθο κώδικα στοModule1:
     Public Declare Function GetVersionExA Lib "kernel32" _        (lpVersionInformation As OSVERSIONINFO) As Integer       Public Type OSVERSIONINFO        dwOSVersionInfoSize As Long        dwMajorVersion As Long        dwMinorVersion As Long        dwBuildNumber As Long        dwPlatformId As Long        szCSDVersion As String * 128      End Type       Public Function getVersion() As String        Dim osinfo As OSVERSIONINFO        Dim retvalue As Integer        osinfo.dwOSVersionInfoSize = 148        osinfo.szCSDVersion = Space$(128)        retvalue = GetVersionExA(osinfo)        With osinfo        Select Case .dwPlatformId         Case 1                  Select Case .dwMinorVersion            Case 0              getVersion = "Windows 95"            Case 10              getVersion = "Windows 98"            Case 90              getVersion = "Windows Millennium"          End Select          Case 2          Select Case .dwMajorVersion            Case 3              getVersion = "Windows NT 3.51"            Case 4              getVersion = "Windows NT 4.0"            Case 5              If .dwMinorVersion = 0 Then                getVersion = "Windows 2000"              Else                getVersion = "Windows XP"              End If          End Select          Case Else          getVersion = "Failed"      End Select        End With      End Function					
 4. Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή κώδικα, τοΦόρτωσητο συμβάν Φόρμα1:
  MsgBox GetVersion()					
 5. Εκτελέστε το έργο και Σημειώστε ότι ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει τη σωστή έκδοση των Windows.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
92936Τρόπος λήψης αριθμού έκδοσης των Windows 3.1 σε VB με GetVersion

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189249 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:55:43 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB189249 KbMtel
Σχόλια