Εύρεση εντολών δεν λειτουργεί σε Excel για Mac φύλλα εργασίας στην ομάδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:189629
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν χρησιμοποιείτε τοΕύρεσηπαράθυρο διαλόγου για να εντοπίσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, το Microsoft Excel για Mac βρίσκει μόνο εμφανίσεις της τιμής του ενεργού φύλλου εργασίας (ακόμη και αν έχετε επιλέξει πολλά φύλλα εργασίας που περιέχουν αυτές τις πληροφορίες).

Εάν οι πληροφορίες δεν είναι στο ενεργό φύλλο εργασίας, αλλά βρίσκεται σε άλλο φύλλο της ομάδας, το Excel για Mac μπορεί να βρείτε την εμφάνιση του τελευταίου φύλλου στην ομάδα με αυτήν την τιμή, ωστόσο, θα δεν αναζητήσει τα ομαδοποιημένα φύλλα στο μεταξύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα κατά τη χρήση τουΑντικαταστήστε το τμήμαΕντολή. Μόνο τοΕύρεσηη εντολή παρουσιάζει αυτό το θέμα.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τοΕύρεσηη εντολή λειτουργεί σε ομαδοποιημένα φύλλα εργασίας. Excel για Mac Βοήθειας αναφέρει ότι αν μια ομάδα φύλλων είναι επιλεγμένο, τοΕύρεσηεντολή αναζητά όλα τα φύλλα της ομάδας εκτός από τις λειτουργικές μονάδες της Visual Basic. Αυτή είναι η πραγματική συμπεριφορά. Όταν επιλέγετε πολλά φύλλα εργασίας και χρησιμοποιείτε τοΕύρεσηΜπορείτε να βρείτε εντολή για να αναζητήσετε πληροφορίες σε ένα φύλλο εργασίας, μόνο η πρώτη εμφάνιση της τιμής.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Visual Basic για εφαρμογές (μακροεντολήςΔευτερεύωνη διαδικασία) για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε κάθε φύλλο εργασίας που είναι επιλεγμένο σε κατάσταση λειτουργίας ομάδας. Για να δημιουργήσετε τη μακροεντολή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αποθηκεύστε και κλείστε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας και κατόπιν δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας.
 2. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, σημείοMacro, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΕπεξεργασία της Visual Basic.
 3. Στο διακομιστήINSERTμενού, κάντε κλικ στο κουμπίModule.
 4. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα στη λειτουργική μονάδα:
  Sub FindData()  ' This Sub prompts you for a value and searches each worksheet  ' that is selected in group mode. If it finds the search value,  ' the routine prompts you to continue the search on the sheet.  ' If it does not find the value on the sheet, it goes to the  ' next sheet. You can cancel the search on the sheet by  ' answering No to "Look for another value..." and then  ' answering Yes to "Cancel the search ...".  '  ' WARNING: When this macro ends, the workbook will no longer be  ' in group mode.  testValue = InputBox("Enter the value to search for : ")  For Each x In ActiveWindow.SelectedSheets   x.Select   Set foundcell = ActiveSheet.Cells.Find(testValue)    If foundcell Is Nothing Then      MsgBox "The word was not found"    Else      MsgBox "The word was found in cell " & foundcell.Address      Range(foundcell.Address).Select  LookAgain:      response = MsgBox _        ("Look for another value on this sheet?", vbYesNo)      ' If response = 6, we will not continue searching on      ' this sheet.      If response = 6 Then        ' Part2        Set foundcell = _          ActiveSheet.Cells.FindNext(after:=ActiveCell)        Range(foundcell.Address).Select        GoTo LookAgain      End If      If response = 7 Then        response = MsgBox("Cancel search ? ", vbYesNo)        If response = 6 Then End        GoTo NextSheet      End If    End If NextSheet:   Next x   MsgBox "Search is complete ....."End Sub					
 5. Στο διακομιστήFILEμενού (ήExcelΚάντε κλικ στο μενού του Microsoft Excel X για Mac),Κλείσιμο και επιστροφή σε Microsoft Excel.
 6. Επιλέξτε τα φύλλα εργασίας (λειτουργία ομάδα) που θέλετε να αναζητήσετε. Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για την περίπτωσή σας:
  • Εάν θέλετε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα γειτονικά φύλλα, κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην καρτέλα για το τελευταίο φύλλο.

   -ή-
  • Εάν θέλετε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα μη συνεχόμενα φύλλα, κάντε κλικ στην καρτέλα του πρώτου φύλλου και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το COMMAND και κάντε κλικ στις καρτέλες των φύλλων.

   -ή-
  • Εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα φύλλα στο βιβλίο εργασίας, κρατήστε πατημένο το CONTROL, και κάντε κλικ στην καρτέλα του φύλλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕπιλογή όλων των φύλλωναπό το μενού συντόμευσης.
 7. Στο διακομιστήΕργαλείαμενού, σημείοMacro, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΜακροεντολές.
 8. Κάντε κλικ στην καρτέλαFindDataμακροεντολή και στη συνέχεια κάντε κλικΕκτέλεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παραθύρων διαλόγου που εμφανίζονται.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή "Εύρεση", κάντε κλικ στο κουμπίΤο Microsoft Excel για Mac ΒοήθειαςΣτο διακομιστήΒοήθεια (Help)μενού, πληκτρολογήστεΕύρεση ή αντικατάσταση δεδομένωνο Βοηθός του Office ή της "Οδηγός απαντήσεων" και στη συνέχεια κάντε κλικΑναζήτησηΓια να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.
MacXLX Mac XLX XL2001 XL98

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 189629 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 08:57:59 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 για Mac, Microsoft Excel 98 για Macintosh

 • kbnosurvey kbarchive kbdtacode kbprb kbmt KB189629 KbMtel
Σχόλια