Τρόπος προσδιορισμού του τύπου του λειτουργικού Συστήματος σε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:190899
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Συχνά, οι διαχειριστές θα ήθελε να εκτελείτε λογισμικό μόνο τους πελάτες των Windows 95 ή Windows 98 ή τους υπολογιστές-πελάτες με Windows NT Workstation. Ίσως δεν θέλουν να εκτελέσετε κάποιες εντολές δέσμης ενεργειών σύνδεσης από τους υπολογιστές με Windows NT Server ή ελεγκτές τομέα.
Περισσότερες πληροφορίες
Χρησιμοποιώντας ένα απλό αρχείο δέσμης και έναν μικρό εκτελέσιμο αρχείο, μπορείτε να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής-πελάτης είναι a:
 • Τα Windows 95 ή Windows 98 πελάτη
 • Windows NT Workstation
 • Εγκατάσταση των Windows 2000 Professional
 • Τα Windows NT Server ελεγκτή εκτός τομέα
 • Ελεγκτή εκτός τομέα Windows 2000 Server
 • Ελεγκτής τομέα Windows NT Server
 • Ελεγκτής τομέα Windows 2000 Server
 • Ελεγκτής τομέα Windows NT Server Enterprise/τερματικού
 • Ελεγκτή εκτός τομέα Windows NT Server Enterprise/τερματικού
Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο σε ένα αρχείο δέσμης:
@echo offREM Batch file to detect OSREM ----------------------------------if Windows_NT == %OS% goto WINNTecho You are not running Windows NT (Windows 95/98 perhaps?)goto END:WINNTgettype.exeif errorlevel=9 goto FILENOTFOUNDecho You are running Windows NT.echo More Specifically:echo.if ERRORLEVEL=8 goto EIGHTif ERRORLEVEL=7 goto SEVENif ERRORLEVEL=6 goto SIXif ERRORLEVEL=5 goto FIVEif ERRORLEVEL=4 goto FOURif ERRORLEVEL=3 goto THREEif ERRORLEVEL=2 goto TWOif ERRORLEVEL=1 goto ONE:FILENOTFOUNDecho.echo Gettype not found.echo.goto END:EIGHTecho Windows NT Enterprise/Terminal Server Non-Domain Controllergoto END:SEVENecho Windows NT Enterprise/Terminal Server Domain Controllergoto END:SIXecho Windows 2000 Server Domain Controllergoto END:FIVEecho Windows NT Server Domain Controllergoto END:FOURecho Windows 2000 Server Non-Domain Controllergoto END:THREEecho Windows NT Server Non-Domain Controllergoto END:TWOecho Windows 2000 Professional installationgoto END:ONEecho Windows NT Workstationgoto END:ENDpause				
Αντιγράψτε το αρχείο Gettype.exe και το αρχείο δέσμης σε σταθμούς εργασίας προορισμού και εκτελέστε το αρχείο δέσμης.

Μπορείτε να αποκτήσετε Gettype.exe έκδοση 4.0, εγκαθιστώντας τα εργαλεία κιτ πόρων των Windows 2000.
Gettype.exe λειτουργεί κατά την αναζήτηση στο μητρώο για τον τύπο εγκατάστασης και να ρυθμίζοντας κατάλληλα το ERRORLEVEL DOS:
 • Επιστρέφει την τιμή 1 για Windows NT Workstation.
 • Την τιμή 2 για τα Windows 2000 Professional.
 • Επιστρέφει 3 για ελεγκτή εκτός τομέα Windows NT Server.
 • Επιστρέφει 4 για ελεγκτή εκτός τομέα Windows 2000 Server.
 • Επιστρέφει 5 για ελεγκτή τομέα Windows NT Server.
 • Επιστρέφει 6 για ελεγκτή τομέα Windows 2000 Server.
 • Επιστρέφει 7 για ελεγκτή τομέα Windows NT εταιρείας/Terminal Server.
 • Επιστρέφει 8 για ελεγκτή εκτός τομέα Windows NT εταιρείας/Terminal Server.
Κατάσταση λειτουργίας χωρίς μηνύματα είναι δυνατό να οριστεί με το/sΠαράμετρος. Αυτό το εργαλείο μπορεί επίσης να εκτελεστεί σε απομακρυσμένους υπολογιστές.
δέσμη αρχείων σύνδεσης δέσμης ενεργειών σύνδεσης

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 190899 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:04:44 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB190899 KbMtel
Σχόλια