Αντιμετώπιση προβλημάτων σε μηνύματα λάθους Spool32

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR191949
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Εάν το άρθρο αυτό δεν περιγράφει το θέμα που αφορά το υλικό σας, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να προβάλετε περισσότερα άρθρα σχετικά με το υλικό (στα αγγλικά):
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος, τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε ή να εκτελέσετε ενέργειες που αφορούν εκτυπωτές:
Το SPOOL32 προκάλεσε "Γενικό σφάλμα προστασίας" στην ενότητα Kernel32.dll στη διεύθυνση.
(SPOOL32 caused a General Protection Fault in module Kernel32.dll at address.)

Το SPOOL32 προκάλεσε σφάλμα μη έγκυρης σελίδας στην ενότητα Kernel32.dll στη διεύθυνση.
(SPOOL32 caused an Invalid Page Fault in module Kernel32.dll at address.)

Το SPOOL32 προκάλεσε "Σφάλμα στοίβας" στην ενότητα Kernel32.dll στη διεύθυνση.
(SPOOL32 caused a Stack Fault in module Kernel32.dll at address.)
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο Spool32.exe είναι ένα στοιχείο των Windows 95 ή των Windows 98 στα 32-bit που διαχειρίζεται την καταχώρηση των εργασιών εκτύπωσης σε ουρά. Η καταχώρηση σε ουρά επιτρέπει στον επεξεργαστή του υπολογιστή τη γρήγορη επεξεργασία μιας εργασίας εκτύπωσης, τοποθετώντας την προσωρινά στον σκληρό δίσκο πριν από την αποστολή της στον εκτυπωτή. Κατά συνέπεια, ο επεξεργαστής μπορεί να δώσει τον έλεγχο στο πρόγραμμα εκτύπωσης με έναν πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, σε σχέση με την επεξεργασία ολόκληρης της εργασίας εκτύπωσης και της αποστολής της απευθείας στον εκτυπωτή. Τα μηνύματα σφάλματος του Spool32 είναι δυνατό να προκύψουν στην περίπτωση που κάτι εμποδίζει τη σωστή καταχώρηση σε ουρά της εργασίας εκτύπωσης.

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αφορούν τα μηνύματα λάθους που περιγράφονται στην ενότητα "Συμπτώματα", ακολουθήστε τη διαδικασία του βήματος 1 και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επαναλάβετε την εκτύπωση. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα λάθους, ακολουθήστε τις οδηγίες του βήματος 2 και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να επαναλάβετε την εκτύπωση. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα, κάνοντας δοκιμή μετά από κάθε βήμα.
 1. Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα οδήγησης και τα προγράμματα που δεν χρειάζεστε (αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "καθαρή εκκίνηση"). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα μιας από τις ακόλουθες ενότητες, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

  Σημείωση Η διαδικασία καθαρής εκκίνησης εξαλείφει την πιθανότητα πρόκλησης μηνύματος σφάλματος από ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών ή από κάποιο άλλο βοηθητικό πρόγραμμα. Επίσης, θα απενεργοποιήσει και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εκτύπωσης τρίτου κατασκευαστή, όπως το Hewlett-Packard Port Monitor ή το Epson Spooler.

  Windows 95

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εύρεση (Find) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία ή φάκελοι (Files or Folders).
  • Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να συμπεριληφθούν οι υποφάκελοι (Include Subfolders).
  • Στο πλαίσιο Με όνομα (Named), πληκτρολογήστε config.sys autoexec.bat και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση τώρα (Find Now).
  • Στη λίστα των αρχείων που βρέθηκαν, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο Autoexec.bat, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το παραπάνω αρχείο (όπως Autoexec.xxx).
  • Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα με το αρχείο Config.sys.
  • Τερματίστε τη λειτουργία του εργαλείου εύρεσης και στη συνέχεια επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

  Windows 98

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
  • Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) της καρτέλας Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των εξής πλαισίων ελέγχου:
   Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
   Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
   Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat
   Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
   Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
   Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)
   Σημείωση Θα πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, όταν απενεργοποιήσετε το αρχείο Win.ini επειδή οι πληροφορίες που αφορούν εκτυπωτές και θύρες είναι αποθηκευμένες σε αυτό το αρχείο.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της καθαρής εκκίνησης σε έναν υπολογιστή με Windows 98 χρησιμοποιώντας το "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), προβάλετε την ενότητα "Απομόνωση της δυσκολίας" (Narrowing the Focus) του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

  Windows Millennium Edition

  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  • Πληκτρολογήστε msconfig στο παράθυρο διαλόγου.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) της καρτέλας Γενικά (General) και κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των εξής πλαισίων ελέγχου:
   Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
   Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
   Φόρτωση στατικών VxD (Load Static VxD)
   Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)
   Φόρτωση των μεταβλητών περιβάλλοντος (Load environment variables)
   Σημείωση Θα πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, όταν απενεργοποιήσετε το αρχείο Win.ini επειδή οι πληροφορίες που αφορούν εκτυπωτές και θύρες είναι αποθηκευμένες σε αυτό το αρχείο.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, τερματίστε τη λειτουργία του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της καθαρής εκκίνησης σε έναν υπολογιστή με Windows Millennium Edition χρησιμοποιώντας το "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), προβάλετε την ενότητα "Απομόνωση της δυσκολίας" (Narrowing the Focus) του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  267288 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium
 2. Αλλάξτε τη μορφή ουράς από Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο (Enhanced Metafile) (EMF) σε RAW και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εκτυπώσετε κατευθείαν στον εκτυπωτή, αντί να πραγματοποιήσετε την εκτύπωση σε ουρά. Για να το κάνετε αυτό:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτυπωτές (Printers).
  • Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Λεπτομέρειες (Details) κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση σε ουρά (Spool Settings).
  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση κατευθείαν στον εκτυπωτή (Print Directly To The Printer).
  • Στο πλαίσιο Μορφή των δεδομένων στην ουρά (Spool Data Format), κάντε κλικ στην ένδειξη RAW.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε το παράθυρο διαλόγου "Εκτυπωτές" (Printers).
 3. Ορισμένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών έχουν ένα σφάλμα κωδικοποίησης που είναι δυνατό να προκαλέσει την εμφάνιση ενός τα μηνύματα λάθους που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα". Για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι η αιτία για την εμφάνιση του μηνύματος λάθους, ενημερώστε ή αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  128345 Αντιμετώπιση προβλημάτων εκτύπωσης στα Windows 95/98/Millennium Edition
 4. Ίσως υπάρχει ένα πρόγραμμα TSR (terminate-and-stay-resident) ή κάποιο άλλο πρόγραμμα που εμποδίζει την εκτέλεση του προγράμματος Spool32.exe κατά την εκκίνηση των Windows 95 ή των Windows 98. Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Δημιουργήστε μια συντόμευση για το αρχείο Windows\System\Spool32.exe στο φάκελο StartUp, όπου Windows είναι ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows 95 ή τα Windows 98.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας συντόμευσης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα Ευρετήριο (Index), πληκτρολογήστε shortcuts και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο θέμα Δημιουργία βοήθειας (Creating Help).
  • Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το "Σημειωματάριο" (Notepad)), προσθέστε την ακόλουθη γραμμή "Load=" ή "Run=" στην ενότητα [Windows] του αρχείου Win.ini, όπου μονάδα_δίσκου είναι η μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows 95 ή τα Windows 98 και windows είναι ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows 95 ή τα Windows 98:
   μονάδα_δίσκου:\windows\system\spool32.exe
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από την Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
HWPRNEM kernel32 dll gp fault ipf w98hem w98hemmay w98hemjun w98hemjul
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 191949 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:11:59 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfaq kbgpf kbhowto kbinvalidpagefault kbkern32dll kbtshoot win95 win98se KB191949
Σχόλια