Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συλλογή πληροφοριών μπλε οθόνης μετά την ένδειξη σφάλματος μνήμης στα Windows 2000 ή τα Windows NT

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο συλλογής περισσότερων πληροφοριών σχετικά με ένα μήνυμα λάθους σε μπλε οθόνη. Σημειώστε ότι αυτά τα βήματα ίσως να μην παρέχουν πάντοτε αδιαμφισβήτητες απαντήσεις και ενδέχεται να είναι μόνο ένα σύμπτωμα άλλου ζητήματος.
Περισσότερες πληροφορίες

Μηνύματα αρχείου καταγραφής συμβάντων (Event Log)

 • Ρύθμιση των Windows για την εγγραφή μηνύματος αρχείου καταγραφής συμβάντων με πληροφορίες ελέγχου σφαλμάτων. Τα Windows NT Server 4.0 είναι ρυθμισμένα, από προεπιλογή, να καταγράφουν μηνύματα καταγραφής συμβάντων. Τα Windows NT Workstation δεν είναι ρυθμισμένα από προεπιλογή. Για να ρυθμίσετε το σύστημά σας να καταγράφει μήνυμα αρχείου καταγραφής συμβάντων, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή του συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος (Write an event to the system log)" που βρίσκεται στην ενότητα Αποκατάσταση (Recovery) της καρτέλας Εκκίνηση/Τερματισμός λειτουργίας (Startup/Shutdown) στις "Ιδιότητες: Σύστημα" (System properties). Αυτό θα προκαλέσει την καταγραφή στο αρχείο καταγραφής του συστήματος ενός μηνύματος αρχείου καταγραφής συμβάντων.
 • Η περιγραφή και η μορφή του αρχείου καταγραφής συμβάντων διαφέρει από τη μορφή που εμφανίζεται όταν ο υπολογιστής καταγράφει το αρχείο Memory.dmp file, αλλά οι περισσότερες πληροφορίες είναι ίδιες. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα αρχείου καταγραφής συμβάντων:
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1001
  Προέλευση: Ένδειξη σφάλματος αποθήκευσης
  Περιγραφή:
  Έχει γίνει επανεκκίνηση στον υπολογιστή από έλεγχο σφαλμάτων. Ο έλεγχος σφαλμάτων ήταν : 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Αποθηκεύτηκε μια ένδειξη σφάλματος στο: C:\WINNT\MEMORY.DMP.

  (Event ID: 1001
  Source: Save Dump
  Description:
  The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was : 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). A dump was saved in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.)
  Αυτή η πληροφορία περιέχει τον κωδικό "stop" 0xc000021a και τις τέσσερις παραμέτρους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων σε συγκεκριμένους τύπους κωδικών "stop". Αυτές οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κωδικού "stop". Για πληροφορίες σχετικά με το τι αντιπροσωπεύουν οι παράμετροι, αναζητήστε τον συγκεκριμένο κωδικό "stop" στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base). Δεν αναφέρονται όλοι οι παράμετροι κωδικών "stop" στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

  Για να προβάλετε τη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:

Χρήση του αρχείου για τον καθορισμό των πληροφοριών ένδειξης μνήμης (Using Dumpchk.exe to Determine Memory Dump Information)

Εάν χρησιμοποιείτε το αρχείο Dumpchk.exe από το CD του Service Pack 3, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε όλες τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, καθώς και τη διεύθυνση του προγράμματος οδήγησης, το οποίο προκάλεσε το μήνυμα "stop". Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν στην έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων. Πριν εκτελέσετε το αρχείο Dumpchk.exe, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις ιδιότητες της γραμμής εντολών, ώστε το ύψος του buffer στην οθόνη να είναι ρυθμισμένο στο 999. Αυτό το ύψος θα σας επιτρέψει να γυρίσετε πίσω για να δείτε το αποτέλεσμα. Εκτελέστε το αρχείο Dumpchk.exe από τη γραμμή εντολών με την ακόλουθη σύνταξη:
dumpchk.exe Memory.dmp
Αυτό είναι ένα παράδειγμα των πιο χρήσιμων τμημάτων του αποτελέσματος:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Σημειώστε ότι δεν θα δώσουν όλες οι ενότητες τις ίδιες πληροφορίες. Αυτό εξαρτάται από τον τύπο του κωδικού "stop". Οι πληροφορίες πιο πάνω αναφέρουν τον κωδικό "stop" (0xc000021a) και τις παραμέτρους (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000), καθώς και τη διεύθυνση του προγράμματος οδήγησης που προκάλεσε την εξαίρεση (0x8014fb84). Αυτή η διεύθυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του ονόματος του προγράμματος οδήγησης χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα από το αρχείο Pstat.exe που εκτελείται και το οποίο μπορεί να βρεθεί στο Resource Kit.

Το αρχείο Dumpchk.exe θα επιβεβαιώσει επίσης, εάν είναι έγκυρη η ένδειξη.

Χρήση του αρχείου Pstat.exe για την επιβεβαίωση πληροφοριών του προγράμματος οδήγησης

Το αρχείο Pstat.exe, ένα βοηθητικό πρόγραμμα του Resource Kit, θα σας δώσει μια εικόνα των διαδικασιών και των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή στο σύστημά σας. Για αυτόν τον λόγο, οι πιο χρήσιμες πληροφορίες θα είναι η λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων οδήγησης, η οποία εμφανίζεται στο τέλος του αποτελέσματος. Αυτό που χρειάζεται, είναι να εκτελέσετε το αρχείο Pstat.exe από τη γραμμή εντολών. Οι πληροφορίες που παρέχονται από το αρχείο Pstat.exe μπορούν να διοχετευθούν σε κάποιο αρχείο χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:
pstat.exe > όνομα_αρχείου
Αυτό είναι ένα παράδειγμα της λίστας προγραμμάτων οδήγησης στο τέλος του αποτελέσματος:
  ΟΝΟΜΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ	Load Addr Code	  Data	 Paged LinkDate  ----------------------------------------------------------------------  Ntoskrnl.exe	80100000  270272 40064 434816	Sun May 11 00:10:39 1997  Hal.dll 	80010000  20384  2720	 9344	Mon Mar 10 16:39:20 1997  Aic78xx.sys	80001000  20512  2272	 0	Sat Apr 05 21:16:21 1997  Scsiport.sys	801d7000  9824	  32	 15552	Mon Mar 10 16:42:27 1997  Disk.sys	80008000  3328	  0	 7072	Thu Apr 24 22:27:46 1997  Class2.sys	8000c000  7040	  0	 1632	Thu Apr 24 22:23:43 1997  Ino_flpy.sys	801df000  9152	  1472	 2080	Tue May 26 18:21:40 1998  Ntfs.sys	801e3000  68160  5408	 269632	Thu Apr 17 22:02:31 1997  Floppy.sys	f7290000  1088	  672	 7968	Wed Jul 17 00:31:09 1996  Cdrom.sys	f72a0000  12608  32	 3072	Wed Jul 17 00:31:29 1996  Cdaudio.sys	f72b8000  960	  0	 14912	Mon Mar 17 18:21:15 1997  Null.sys	f75c9000  0	  0	 288	Wed Jul 17 00:31:21 1996  Ksecdd.sys	f7464000  1280	  224	 3456	Wed Jul 17 20:34:19 1996  Beep.sys	f75ca000  1184	  0	 0	Wed Apr 23 15:19:43 1997  Cs32ba11.sys	fcd1a000  52384  45344 14592	Wed Mar 12 17:22:33 1997  Msi8042.sys	f7000000  20192  1536	 0	Mon Mar 23 22:46:22 1998  Mouclass.sys	f7470000  1984	  0	 0	Mon Mar 10 16:43:11 1997  Kbdclass.sys	f7478000  1952	  0	 0	Wed Jul 17 00:31:16 1996  Videoprt.sys	f72d8000  2080	  128	 11296	Mon Mar 10 16:41:37 1997  Ati.sys 	f7010000  960	  9824	 48768	Fri Dec 12 15:20:37 1997  Vga.sys 	f7488000  128	  32	 10784	Wed Jul 17 00:30:37 1996  Msfs.sys	f7308000  864	  32	 15328	Mon Mar 10 16:45:01 1997  Npfs.sys	f7020000  6560	  192	 22624	Mon Mar 10 16:44:48 1997  Ndis.sys	fccda000  11744  704	 96768	Thu Apr 17 22:19:45 1997  Win32k.sys	a0000000  1162624 40064 0	Fri Apr 25 21:17:32 1997  Ati.dll 	fccba000  106176 17024 0	Fri Dec 12 15:20:08 1997  Cdfs.sys	f7050000  5088	  608  45984	Mon Mar 10 16:57:04 1997  Ino_fltr.sys	fc42f000  29120  38176 1888	Tue Jun 02 16:33:05 1998  Tdi.sys 	fc4a2000  4480  96	 288	Wed Jul 17 00:39:08 1996  Tcpip.sys	fc40b000  108128 7008	 10176	Fri May 09 17:02:39 1997  Netbt.sys	fc3ee000  79808  1216	 23872	Sat Apr 26 21:00:42 1997  El90x.sys	f7320000  24576  1536	 0	Wed Jun 26 20:04:31 1996  Afd.sys 	f70d0000  1696  928	 48672	Thu Apr 10 15:09:17 1997  Netbios.sys	f7280000  13280  224	 10720	Mon Mar 10 16:56:01 1997  Parport.sys	f7460000  3424  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parallel.sys	f746c000  7904  32	 0	Wed Jul 17 00:31:23 1996  Parvdm.sys	f7552000  1312  32	 0	Wed Jul 17 00:31:25 1996  Serial.sys	f7120000  2560  0	 18784	Mon Mar 10 16:44:11 1997  Rdr.sys 	fc385000  13472  1984	 219104	Wed Mar 26 14:22:36 1997  Mup.sys 	fc374000  2208  6752	 48864	Mon Mar 10 16:57:09 1997  Srv.sys 	fc24a000  42848  7488	 163680	Fri Apr 25 13:59:31 1997  Pscript.dll	f9ec3000  0    0	 0  Fastfat.sys	f9e00000  6720  672	 114368	Mon Apr 21 16:50:22 1997  Ntdll.dll	77f60000  237568 20480 0	Fri Apr 11 16:38:50 1997  ---------------------------------------------------------------------  Σύνολο  	2377632  255040 1696384				
Χρησιμοποιώντας την διεύθυνση εκκίνησης που φαίνεται στη στήλη "Load Addr", μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη διεύθυνση εξαίρεσης στο όνομα του προγράμματος οδήγησης. Χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα το 8014fb84, μπορείτε να προσδιορίσετε ότι, το αρχείο Ntoskrnl.exe έχει την πιο κοντινή απόσταση φόρτωσης κάτω από τη διεύθυνση εξαίρεσης και είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε αυτή η εξαίρεση από το πρόγραμμα οδήγησης. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για να αναζητήσετε γνωστά θέματα που ταιριάζουν με την περίπτωση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
129845 Προετοιμασία σε μπλε οθόνη πριν την επικοινωνία με τη Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192463 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:15:37 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB192463
Σχόλια