Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows 95/98

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR192534
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Σε ένα δίκτυο των Microsoft Windows 95/98, τα θέματα που σχετίζονται με το υλικό και το λογισμικό είναι δυνατό να προκαλέσουν την απώλεια της ικανότητας αναζήτησης ή επικοινωνίας με άλλους υπολογιστές σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. Αυτά τα θέματα ποικίλλουν από την πλήρη απώλεια της λειτουργικότητας δικτύου μέχρι την εμφάνιση τυχαίων μηνυμάτων λάθους κατά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του δικτύου.

Αυτό το άρθρο παρέχει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαγνώσετε και να επιλύσετε θέματα επικοινωνίας σε δίκτυο των Windows 95/98. Έχετε υπόψη ότι η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν επικοινωνίες δεν είναι πάντοτε μια απλή διαδικασία. Εάν κάποια από τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" δεν έχει αποτελέσματα, μεταβείτε στην επόμενη διαδικασία μέχρι να επιλυθεί το θέμα. Για να διευρύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα κύρια θέματα και να μειώσετε πιθανώς το χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του θέματος, διαβάστε όλο το άρθρο, πριν να αρχίσετε να εφαρμόζετε την αντιμετώπιση προβλημάτων για το θέμα σας.
Περισσότερες πληροφορίες

Πριν να ξεκινήσετεΠριν να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση του προβλήματος σύνδεσης δικτύου, εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Οι τρέχουσες ρυθμίσεις παραμέτρων έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν ή το θέμα αυτό άρχισε να παρουσιάζεται τώρα; Εάν άρχισε να παρουσιάζεται τώρα, τι έχει αλλάξει από τη στιγμή που λειτουργούσαν κανονικά αυτές οι ρυθμίσεις παραμέτρων μέχρι τη στιγμή που σταμάτησαν να λειτουργούν;
 • Έχει προστεθεί νέο υλικό, καλώδια ή λογισμικό; Εάν αφαιρεθούν τα νέα αυτά στοιχεία, επιλύεται το θέμα;
 • Αυτό το θέμα παρουσιάζεται σε έναν υπολογιστή, σε πολλούς ή σε όλους; Εάν το θέμα παρουσιάζεται σε όλους τους υπολογιστές, ενδέχεται να έχει σχέση με τα καλώδια ή με τις συνδέσεις. Εάν το θέμα παρουσιάζεται σε έναν ή σε λίγους υπολογιστές, ενδέχεται να έχει σχέση με το λογισμικό ή με το υλικό.
 • Είναι ενεργή η σύνδεση με τον υπολογιστή (αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις μετάδοσης/λήψης δεδομένων του προσαρμογέα δικτύου, εάν αυτός διαθέτει τέτοιες ενδείξεις);
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των ακόλουθων αρχείων ρύθμισης παραμέτρων συστήματος:

 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • System.ini
 • Win.ini
Για πληροφορίες σχετικά με την αντιγραφή αρχείων, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοήθεια" (Help), κάντε κλικ στην καρτέλα "Ευρετήριο" (Index), πληκτρολογήστε τη λέξη "αρχεία" (files) (χωρίς εισαγωγικά) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο θέμα "Αντιγραφή" (Copying).


Αντιμετώπιση προβλημάτωνΓια την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου, ακολουθήστε κάθε βήμα και κατόπιν προσπαθήστε να συνδεθείτε πάλι με τον υπολογιστή. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση με τον υπολογιστή, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 1. Εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που αφορά το δίκτυο, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας, υποβάλετε ερώτημα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για το ακριβές μήνυμα λάθους. Η Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

  http://support.microsoft.com/support
 2. Βεβαιωθείτε ότι η κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και στον υπολογιστή που προσπαθείτε να προβάλετε στο δίκτυο. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα και στους δύο υπολογιστές:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη"(Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δίκτυο" (Network).
  • Βεβαιωθείτε ότι η "Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών για δίκτυα Microsoft" (File and printer sharing for Microsoft Networks) εμφανίζεται στη λίστα των εγκατεστημένων στοιχείων δικτύου. Εάν δεν είναι εγκατεστημένη, προχωρήστε στο βήμα Δ. Εάν είναι εγκατεστημένη, προχωρήστε στο βήμα 3.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών" (File And Print Sharing).
  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Με δυνατότητα πρόσβασης των αρχείων μου από άλλους" (I want to be able to give others access to my files) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προσαρμογέα δικτύου είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν διενέξεις με άλλες συσκευές υλικού. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Σύστημα" (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα "Διαχείριση Συσκευών" (Device Manager).

   Εάν εμφανίζεται ένα κόκκινο "X" δίπλα στο εικονίδιο του προσαρμογέα δικτύου, ενεργοποιήστε τον προσαρμογέα δικτύου κάνοντας κλικ στο εικονίδιό του, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties), κατόπιν στο πλαίσιο ελέγχου "Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού" (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του, κάνοντας κλικ στο κουμπί "ΟΚ", κάνοντας κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" (Close) και ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.

   Εάν εμφανίζεται ένα θαυμαστικό μέσα σε κίτρινο κύκλο δίπλα στο εικονίδιο του προσαρμογέα δικτύου, προχωρήστε στο βήμα Δ.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο του προσαρμογέα δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες" (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα "Πόροι" (Resources). Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της γραμμής αίτησης διακοπής (interrupt request) (IRQ), της διεύθυνσης εισόδου/εξόδου (input/ouput) (I/O), της άμεσης προσπέλασης μνήμης (direct memory access) (DMA) και της διεύθυνσης RAM είναι σωστές για τον προσαρμογέα δικτύου που χρησιμοποιείτε. Για να εξακριβώσετε εάν ο προσαρμογέας δικτύου είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις, συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που περιλαμβάνεται σε αυτόν.
  • Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων" (Use Automatic Settings), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Καθορίστε διαφορετική IRQ, δίαυλο DMA, διεύθυνση εισόδου/εξόδου (I/O) ή/και διεύθυνση RAM για τον προσαρμογέα δικτύου. Ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε αρκετές ρυθμίσεις, εάν δεν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από άλλες συσκευές υλικού.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και, όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Όχι" (No).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), κάντε κλικ στην επιλογή "Τερματισμός" (Shut Down), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής "Τερματισμός" (Shut Down) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ". Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας για 10-15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θέστε τον πάλι σε λειτουργία.
 4. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 95, προχωρήστε στη βήμα 5. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 98, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker), για να βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα αρχεία δικτύου των Windows 98 δεν έχει καταστραφεί ή αντικατασταθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker), ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  185836 Περιγραφή του εργαλείου "Έλεγχος Αρχείων Συστήματος" (System File Checker)

  129605 ΤΙΤΛΟΣ: Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εφαρμόσετε μια ενημέρωση κώδικα που παρέχεται από τη Microsoft, ορισμένα αρχεία δικτύου ενδέχεται να αντικατασταθούν από τις ενημερωμένες εκδόσεις τους. Για να αποτρέψετε την εμφάνιση περαιτέρω δυσκολιών, μην αντικαταστήσετε αυτά τα ενημερωμένα αρχεία.
 5. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 95, εκτελέστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) και στη συνέχεια προχωρήστε στο βήμα 6:

  136337 Αντιμετώπιση προβλημάτων Εκκίνησης για τα Windows 95 και Μηνύματα Λάθους


  Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows 98, χρησιμοποιήστε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) για την απενεργοποίηση όλων των προγραμμάτων οδήγησης και των άλλων προγραμμάτων που δεν είναι απαραίτητα και τα οποία ενδέχεται να εμποδίζουν την κανονική φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης δικτύου. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories), κατόπιν στην επιλογή "Εργαλεία συστήματος" (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
  • Στο μενού "Εργαλεία" (Tools), κάντε κλικ στην επιλογή "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility).
  • Στην καρτέλα "Γενικά" (General), επιλέξτε το κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, για να καταργήσετε την επιλογή τους:
   • Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat File)
   • Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
   • Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)


  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και στη συνέχεια τερματίστε τη λειτουργία του εργαλείου "Πληροφορίες συστήματος" (System Information).
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

   Με το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) (Msconfig.exe), μπορείτε να απομονώσετε το συγκεκριμένο αρχείο ή την καταχώρηση αρχείου που προκαλεί το σφάλμα, αφού ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας πολλές φορές. Μόλις προσδιοριστεί η συγκεκριμένη καταχώρηση αρχείου που προκαλεί το σφάλμα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το συγκεκριμένο αρχείο (χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο (Notepad)) ή την καταχώρηση του μητρώου (χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor)) για την εξαγωγή (για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) και την κατάργηση αυτής της καταχώρησης και να επαναφέρετε το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) σε κατάσταση κανονικής εκκίνησης (Normal Startup).

   Για πληροφορίες σχετικά με την καθαρή εκκίνηση των Windows 98 με τη χρήση του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), ανατρέξτε στην ενότητα "Απομόνωση της δυσκολίας" του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
 6. Προσπάθεια προβολής άλλων υπολογιστών στο δίκτυο με τη χρήση σύνδεσης που βασίζεται σε Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Universal Naming Convention - UNC). Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτέλεση" (Run).
  • Στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open), πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή

   \\<όνομα_υπολογιστή>

   όπου <όνομα_υπολογιστή> είναι το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ".


  Εάν είναι δυνατή η προβολή άλλων υπολογιστών μόνο με τη χρήση σύνδεσης UNC, εξετάστε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες:

  - Ενδέχεται να μην έχει επιλεγεί διακομιστής αναζήτησης στο δίκτυο. Σε δίκτυο των Windows 98, επιλέγεται ένας υπολογιστής που διατηρεί μια λίστα με τους διακομιστές της ομάδας εργασίας. Η σύνδεση με το διακομιστή αναζήτησης μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 15 λεπτά. Εάν δεν υπάρχει διακομιστής αναζήτησης, δεν μπορείτε να αναζητήσετε υπολογιστές στο δίκτυο. Περιμένετε μερικά λεπτά και προσπαθήστε πάλι.

  - Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο σφάλμα στα καλώδια του δικτύου ή σφάλμα με τις παραμέτρους του προσαρμογέα δικτύου του άλλου υπολογιστή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, εάν εμφανίζεται μόνο ο τοπικός υπολογιστής στην Περιοχή δικτύου (Network Neighborhood).
 7. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια και οι συνδέσεις του δικτύου λειτουργούν σωστά και ότι το καλώδιο του δικτύου είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας και στον υπολογιστή με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.

  Εάν τα καλώδια του δικτύου είναι τύπου Thin Ethernet, συνδέστε τους δύο υπολογιστές με ένα μόνο καλώδιο, με συνδέσεις T και με τερματικούς συνδέσμους που γνωρίζετε ότι λειτουργούν κανονικά. Εάν τα καλώδια του δικτύου είναι τύπου συνεστραμμένου ζεύγους (RJ-45), πρέπει να χρησιμοποιήσετε διανομέα ή διανομέα απομακρυσμένης πρόσβασης. Τα Windows 98 δεν υποστηρίζουν τις απευθείας συνδέσεις με καλώδιο RJ-45 μεταξύ υπολογιστών. Αυτός ο έλεγχος απομονώνει πιθανά ζητήματα που αφορούν καλώδια ή συνδέσεις και τα οποία ενδέχεται να μην είναι εμφανή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης, ίσως να είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τα καλώδια του δικτύου μακριά από πηγές ηλεκτρικής παρεμβολής, όπως λάμπες φθορισμού, ραδιόφωνα και ασύρματα τηλέφωνα.

  Εάν η τοπολογία του δικτύου είναι 10Base2 (Thin Ethernet ή Thinwire), τοποθετήστε έναν τερματικό σύνδεσμο των 50-Ohm στον προσαρμογέα δικτύου. Εάν το όνομα του τοπικού υπολογιστή εμφανίζεται τώρα στην Περιοχή δικτύου (Network Neighborhood), αλλά δεν εμφανίζεται μετά τη σύνδεση με τα κανονικά καλώδια, τότε υπάρχει θέμα με τα καλώδια ή με τις συνδέσεις. Παραδείγματα ζητημάτων που αφορούν καλώδια ή συνδέσεις περιλαμβάνουν βραχυκύκλωμα στα καλώδια, ακατάλληλο τερματικό σύνδεσμο και τη χρήση ακατάλληλου τύπου καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Τ κάθε υπολογιστή είναι σωστά συνδεδεμένη σε καθέναν από τους προσαρμογείς δικτύου, ότι χρησιμοποιούνται τερματικοί σύνδεσμοι 50-Ohm σε κάθε άκρο του τμήματος του δικτύου και ότι χρησιμοποιούνται καλώδια RG-58 (και όχι καλώδια RG-59 ή RG-62).

  Εάν ο τοπικός υπολογιστής δεν εμφανίζεται στην Περιοχή δικτύου (Network Neighborhood), το θέμα μπορεί να οφείλεται στις παραμέτρους του υλικού ή του λογισμικού για τον προσαρμογέα τοπικού δικτύου. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος των προγραμμάτων οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου" πιο κάτω σε αυτό το άρθρο.
 8. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο θέμα με το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δικτύου. Ο ακόλουθος έλεγχος χρησιμοποιεί τα στοιχεία δικτύου των Windows 98 για τη δημιουργία διένεξης ονόματος NetBIOS στο δίκτυο (κάθε υπολογιστής πρέπει να έχει ένα μοναδικό όνομα στο δίκτυο). Για την εκτέλεση αυτού του ελέγχου, ρυθμίστε δύο υπολογιστές ώστε να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα και ελέγξτε αν εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, τότε οι δύο υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους. Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, τότε υπάρχει σφάλμα υλικού στο δίκτυο.

  Για να ελέγξετε το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δικτύου, αλλάξτε το όνομα του υπολογιστή και χρησιμοποιήστε το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δίκτυο" (Network).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα "Αναγνώριση" (Identification) και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε, στο πλαίσιο "Όνομα υπολογιστή" (Computer Name).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

   Θα πρέπει να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν ξεκινά η λειτουργία του υπολογιστή:
   Παρουσιάστηκε το ακόλουθο σφάλμα κατά τη φόρτωση του αριθμού πρωτοκόλλου 1. Σφάλμα 38: Το όνομα υπολογιστή που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη στο δίκτυο. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό όνομα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δίκτυο" στον Πίνακα Ελέγχου.

   (The following error occurred while loading protocol number 1. Error 38:The computer name you specified is already in use on the network. To specify a different name, double-click the Network icon in Control Panel.)
   Εάν χρησιμοποιείται το πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft (Client for Microsoft Networks), εμφανίζεται η ακόλουθη αναφορά μηνυμάτων λάθους:
   Παρουσιάστηκε το ακόλουθο σφάλμα κατά τη φόρτωση του πρωτοκόλλου αριθμού 0. Σφάλμα 38: Το όνομα υπολογιστή που επιλέξατε χρησιμοποιείται ήδη στο δίκτυο. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό όνομα, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δίκτυο" στον Πίνακα Ελέγχου. Αυτό υποδηλώνει ότι το όνομα υπολογιστή στα Win9x είναι ταυτόσημο με ένα λογαριασμό ονόματος χρήστη. Επομένως, μια πολύ απλή λύση είναι ο καθορισμός διαφορετικού ονόματος υπολογιστή σε σχέση με γνωστούς λογαριασμούς ονόματος χρήστη.

   (The following error occurred while loading protocol number 0. Error 38: The computer name you specified is already in use on the network. To specify a different name, double-click the Network icon in Control Panel. would instead indicate that Win9x Computer Name is identical to a user name account, so a very simple solution to this is to differentiate Computer Name from known user name accounts.)
   Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους, τότε οι δύο υπολογιστές επικοινωνούν μεταξύ τους.

   Εάν δεν λάβετε το μήνυμα λάθους, ενδέχεται να υφίσταται ένα από τα ακόλουθα ζητήματα υλικού:

   - Η ρύθμιση παραμέτρων του προσαρμογέα δικτύου (υλικό, διεύθυνση εισόδου/εξόδου, IRQ, διένεξη μνήμης, κ.λπ.) δεν είναι σωστές σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων του προσαρμογέα δικτύου, ανατρέξτε στο βήμα 3.

   - Δεν λειτουργεί σωστά ένας ή περισσότεροι προσαρμογείς δικτύου. Εάν ο προσαρμογέας δικτύου περιλαμβάνει διαγνωστικό βοηθητικό πρόγραμμα, εκτελέστε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα για να εξακριβώσετε εάν ο προσαρμογέας δικτύου λειτουργεί σωστά.

   - Υπάρχει σφάλμα στα καλώδια ή τις συνδέσεις. Μπορεί να είναι βραχυκύκλωμα, παρεμβολή ή ένα καλώδιο, σύνδεση ή τερματικός σύνδεσμος που δεν έχει τις σωστές προδιαγραφές για το δίκτυό σας.

   Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν βραχυκυκλώματα και παρεμβολές, ελέγξτε τα καλώδια με μια συσκευή ελέγχου ή αντικαταστήστε τα με καλώδια και συνδέσεις που γνωρίζετε ότι λειτουργούν σωστά.
  • Επαναλάβετε τα βήματα Α-Γ, αλλάζοντας το όνομα του υπολογιστή με το αρχικό, μοναδικό όνομα που αναφέρεται στο βήμα Γ.
 9. Καταργήστε και επαναλάβετε την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης προσαρμογέα δικτύου. Για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Ρυθμίσεις" (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας Ελέγχου" (Control Panel).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δίκτυο" (Network).
  • Στη λίστα των εγκατεστημένων στοιχείων δικτύου, κάντε κλικ στον προσαρμογέα δικτύου που διαθέτετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση" (Remove), κάντε κλικ στο στοιχείο "Πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft" (Client For Microsoft Networks) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Κατάργηση" (Remove).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  • Επαναλάβετε τα βήματα Α-Β.
  • Στην καρτέλα "Παράμετροι" (Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" (Add).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο "Προσαρμογέας" (Adapter) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" (Add).
  • Στο πλαίσιο "Κατασκευαστές" (Manufacturers), κάντε κλικ στον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κατάλληλο μοντέλο στο πλαίσιο "Προσαρμογείς δικτύου" (Network Adapters).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ", κάντε πάλι κλικ στο κουμπί "ΟΚ" και, όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι" (Yes).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι δυνατό να γίνει ρύθμιση παραμέτρων στο υλικό του προσαρμογέα δικτύου (χρησιμοποιεί γέφυρες βραχυκύκλωσης ή διακόπτες), οι ρυθμίσεις στον προσαρμογέα δικτύου και στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) πρέπει να συμφωνούν. Για να προσδιορίσετε τις ρυθμίσεις του προσαρμογέα δικτύου, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον προσαρμογέα ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου.

   Εάν είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων στο λογισμικό του προσαρμογέα δικτύου, ίσως χρειαστεί να καθορίσετε διαφορετική IRQ, δίαυλο DMA, διεύθυνση εισόδου/εξόδου ή διεύθυνση RAM στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Για παράδειγμα, ορισμένοι ελεγκτές σκληρών δίσκων είναι ρυθμισμένοι από προεπιλογή να χρησιμοποιούν διεύθυνση εισόδου/εξόδου στα 300h, η οποία αποτελεί επίσης την προεπιλεγμένη τιμή για ορισμένους προσαρμογείς δικτύου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων του προσαρμογέα δικτύου από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ανατρέξτε στο βήμα 3.
  • Προσπαθήστε να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας το όνομα UNC. Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση της παραπάνω ενέργειας, ανατρέξτε στο βήμα 6.
  • Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το όνομα UNC, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Περιοχή δικτύου" (Network Neighborhood) στην επιφάνεια εργασίας, για να δείτε εάν ο τοπικός υπολογιστής βρίσκεται στη λίστα.
 10. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να δείτε τον τοπικό υπολογιστή στην Περιοχή δικτύου (Network Neighborhood), υπάρχουν αρκετές άλλες πιθανές αιτίες:

  - Χρησιμοποιείται ακατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου. Εάν ο προσαρμογέας εξομοιώνει έναν άλλον προσαρμογέα (όπως τον NE2000), ίσως να είναι απαραίτητη η αλλαγή των γεφυρών βραχυκύκλωσης ή των διακοπτών στον προσαρμογέα, για να λειτουργήσει σωστά το πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του προσαρμογέα δικτύου ή με τη λήψη ενημερωμένων προγραμμάτων οδήγησης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου.

  - Ο προσαρμογέας δικτύου βρίσκεται σε υποδοχή που δεν λειτουργεί σωστά. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό, τοποθετήστε τον προσαρμογέα δικτύου σε άλλη υποδοχή του υπολογιστή ή εγκαταστήστε τον προσαρμογέα σε άλλον υπολογιστή, για να διαπιστώσετε εάν είναι ελαττωματικός ο ίδιος ο προσαρμογέας.

  - Ο προσαρμογέας δικτύου δεν λειτουργεί σωστά. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό προσαρμογέα δικτύου ή εκτελέστε έναν διαγνωστικό έλεγχο, εάν περιλαμβάνεται κάποιο τέτοιο πρόγραμμα με τον προσαρμογέα.

  - Η ταχύτητα διαύλου στον υπολογιστή είναι υπερβολικά μεγάλη για τον προσαρμογέα δικτύου. Οι περισσότεροι προσαρμογείς δικτύου είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν με ταχύτητα διαύλου ISA (Industry Standard Architecture), η οποία είναι 8.33 megahertz (MHz). Η ρύθμιση της ταχύτητας του διαύλου σε μεγαλύτερη ταχύτητα, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μη αξιόπιστες επιδόσεις.

  Η ρύθμιση της ταχύτητας διαύλου τροποποιείται συνήθως μέσα από το CMOS του υπολογιστή. Προσπαθήστε να μειώσετε την ταχύτητα διαύλου του υπολογιστή σας, εάν παρουσιάζονται συνεχώς δυσκολίες.

  - Η σύνδεση είναι κακή ή δεν έχει γίνει σύνδεση. Ορισμένοι προσαρμογείς δικτύου, όπως ο Intel EtherExpress 16, περιλαμβάνουν ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ελέγχει την κατάσταση των καλωδίων και των συνδέσεων μεταξύ δύο υπολογιστών. Εάν ένα από αυτά τα προγράμματα είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιήστε το για να εξακριβώσετε εάν οι δύο υπολογιστές είναι φυσικά συνδεδεμένοι.
 11. Εκτελέστε ένα διαγνωστικό έλεγχο στον προσαρμογέα δικτύου, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Ορισμένα διαγνωστικά προγράμματα προσαρμογέων δικτύου μπορούν επίσης να ελέγξουν την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών (αυτό ελέγχει τον προσαρμογέα δικτύου και τα καλώδια). Εάν διεξαχθεί κανονικά ο έλεγχος, θα πρέπει να λειτουργήσουν και τα Windows 98/95, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται τα σωστά προγράμματα οδήγησης. Εάν αυτός ο έλεγχος χαμηλού επιπέδου δεν επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ δύο προσαρμογέων δικτύου, τότε υπάρχει κάποιο θέμα υλικού που αφορά τον προσαρμογέα δικτύου, τα καλώδια ή τις συνδέσεις. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού, στην περίπτωση που αποτύχει είτε ο διαγνωστικός έλεγχος για τον προσαρμογέα δικτύου είτε ο έλεγχος του δικτύου.

  Τα Windows 98/95 περιλαμβάνουν το βοηθητικό πρόγραμμα NET DIAG, το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση ελέγχου χαμηλού επιπέδου για την επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστών. Για την εκτέλεση αυτού του ελέγχου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσει αυτός ο έλεγχος, και οι δύο υπολογιστές πρέπει να έχουν εγκατεστημένα τα ίδια πρωτόκολλα.

  • Στον έναν υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Γραμμή εντολών MS-DOS" (MS- DOS Prompt).
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε net diag και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Το πρόγραμμα NET DIAG πραγματοποιεί αναζήτηση για ένα διακομιστή διαγνωστικών και θα πρέπει να εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα:

   Δεν εντοπίστηκαν διακομιστές διαγνωστικών στο δίκτυο (No diagnostic servers were found on the network). Μήπως αυτήν τη στιγμή εκτελούνται τα Διαγνωστικά για Δίκτυα της Microsoft σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυο; (Is Microsoft Network Diagnostics currently running on any other computers on the network?)
  • Πατήστε το πλήκτρο N (για το "Όχι" (No)). Έτσι, ο υπολογιστής από τον οποίον εκτελείτε το NET DIAG γίνεται διακομιστής διαγνωστικών, μέχρι να πιέσετε ένα πλήκτρο.
  • Σε άλλον υπολογιστή, κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή "Γραμμή εντολών MS-DOS" (MS- DOS Prompt).
  • Στη γραμμή εντολών πληκτρολογήστε net diag και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Εάν είναι εγκατεστημένα πρωτόκολλα που είναι συμβατά με NetBIOS (όπως NetBEUI ή TCP/IP) καθώς και το πρωτόκολλο IPX/SPX, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:

   Εντοπίστηκαν τα πρωτόκολλα IPX και NetBIOS (IPX and NetBIOS have been detected). Πατήστε το πλήκτρο I για να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο IPX για έλεγχο διαγνωστικών, το πλήκτρο N για να χρησιμοποιήσετε το NetBIOS ή το πλήκτρο E για να τερματίσετε τη λειτουργία του προγράμματος.
  • Πατήστε το πλήκτρο I (για το IPX) ή το πλήκτρο N (για το NetBIOS), για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

   Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το διακομιστή διαγνωστικών, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο που επιλέξατε, δοκιμάστε με το άλλο πρωτόκολλο.

   Εάν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διακομιστή διαγνωστικών, χρησιμοποιώντας το ένα πρωτόκολλο αλλά όχι το άλλο, τότε το δίκτυο λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόκολλο μέσω του οποίου δεν είναι δυνατή η επικοινωνία είναι εγκατεστημένο σωστά και στους δύο υπολογιστές και στη συνέχεια εκτελέστε πάλι το πρόγραμμα NET DIAG.

   Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το διακομιστή διαγνωστικών, χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο πρωτόκολλο, εκτελέστε πάλι το πρόγραμμα NET DIAG, αλλά αυτήν τη φορά αλλάξτε τους ρόλους σε κάθε υπολογιστή.


  Εάν ο προσαρμογέας δικτύου που χρησιμοποιείτε δεν βρίσκεται στη λίστα των υποστηριζόμενων προσαρμογέων δικτύου, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή εξομοίωση ή με ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου. Ο κατασκευαστής ενδέχεται να μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις γέφυρες βραχυκύκλωσης και τους διακόπτες που ίσως θα πρέπει να ρυθμιστούν ξανά για μια συγκεκριμένη κατάσταση εξομοίωσης (για παράδειγμα, εξομοίωση NE2000).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση θεμάτων που αφορούν τον προσαρμογέα δικτύου που διαθέτετε ή τα καλώδια, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του υλικού.
w98netfaq 98
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192534 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:16:01 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot net kbnetwork 38 win98 πόρων πρόγραμμα δικτύου δίκτυο error σύνδεση οδήγησης διακομιστής προσαρμογέας ρυθμίσεις network καλώδια διαγνωστικών diag KB192534
Σχόλια