Τρόπος εκτέλεσης εργαλείων του πίνακα ελέγχου, πληκτρολογώντας μια εντολή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 192806
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εκτέλεσης εργαλείων του πίνακα ελέγχου στα Windows, typinga εντολή σε μια γραμμή εντολών ή στο πλαίσιο "Άνοιγμα".
Περισσότερες πληροφορίες
Για να εκτελέσετε ένα εργαλείο του πίνακα ελέγχου των Windows, πληκτρολογήστε την κατάλληλη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα ή σε μια γραμμή εντολών.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν θέλετε να εκτελέσετε μια εντολή από μια γραμμή εντολών, θα πρέπει να το κάνετε από το φάκελο των Windows. Επίσης, σημειώστε ότι ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει όλα τα εργαλεία που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, όπως την εγκατάσταση των Windows μπορεί να μην περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία.
  Control panel tool       Command  -----------------------------------------------------------------  Accessibility Options     control access.cpl  Add New Hardware        control sysdm.cpl add new hardware  Add/Remove Programs      control appwiz.cpl  Date/Time Properties      control timedate.cpl  Display Properties       control desk.cpl  FindFast            control findfast.cpl  Fonts Folder          control fonts  Internet Properties      control inetcpl.cpl  Joystick Properties      control joy.cpl  Keyboard Properties      control main.cpl keyboard  Microsoft Exchange       control mlcfg32.cpl   (or Windows Messaging)  Microsoft Mail Post Office   control wgpocpl.cpl  Modem Properties        control modem.cpl  Mouse Properties        control main.cpl  Multimedia Properties     control mmsys.cpl  Network Properties       control netcpl.cpl                 NOTE: In Windows NT 4.0, Network                 properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl  Password Properties      control password.cpl  PC Card            control main.cpl pc card (PCMCIA)  Power Management (Windows 95) control main.cpl power  Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl  Printers Folder        control printers  Regional Settings       control intl.cpl  Scanners and Cameras      control sticpl.cpl  Sound Properties        control mmsys.cpl sounds  System Properties       control sysdm.cpl				
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: οι σαρωτές και φωτογραφικές μηχανές βοηθητικής εφαρμογής (sticpl.cpl) δεν μπορεί να λειτουργήσει στα Windows Millennium. Έχει αντικατασταθεί από το σαρωτές και φωτογραφικές μηχανές φάκελο, που είναι παρόμοια σε συνάρτηση με τους φακέλους, όπως οι εκτυπωτές και δίκτυο μέσω τηλεφώνου.

Τα Windows αντικαθιστούν το όνομα του εργαλείου που θέλετε να εκτελέσετε για %1%. Για παράδειγμα:
"rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl".
Για να εκτελέσετε το εργαλείο "χρήστες" στον πίνακα ελέγχου, πληκτρολογήστε Έλεγχος Ncpa.cpl χρήστες, και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Για να εκτελέσετε το εργαλείο "χρήστες" για τα Windows 95/98/Me, πληκτρολογήστε "Έλεγχος inetcpl.cpl χρήστες" (χωρίς τα εισαγωγικά) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
γραμμή

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 192806 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/19/2013 02:08:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbenable kbenablemove kbenablesight kbhowto kbui kbmt KB192806 KbMtel
Σχόλια