Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Oracle με στοιχεία του Microsoft Transaction Server και COM +

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:193893
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Αυτό το άρθρο αντικαθιστά τα προηγούμενα έγγραφα που περιγράφονται με τη χρήση της Oracle με στοιχείων Microsoft COM + και Microsoft Transaction Server (MTS), καθώς και την τεκμηρίωση που συνοδεύει την έκδοση του Microsoft Transaction Server (MTS) 2.0.
Περίληψη
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το COM + και τα στοιχεία του MTS πρόσβασης Oracle 7, Oracle 8, Oracle 8i και διακομιστές βάσεων δεδομένων Oracle 9i. Θα έχουν πρόσβαση διακομιστές βάσεων δεδομένων της Oracle σε Microsoft Windows NT, Windows 2000, UNIX και άλλα λειτουργικά συστήματα. Τους να αποκτήσετε πρόσβαση σε διακομιστές Oracle ομάδας εργασίας, εταιρικούς διακομιστές Oracle και παράλληλη διακομιστές Oracle.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εξαιτίας προβλημάτων με COM + και του MTS σε παλαιότερες εκδόσεις του προγράμματος-πελάτη της Oracle, η ελάχιστη έκδοση του προγράμματος-πελάτη Oracle που υποστηρίζεται τώρα είναι 8.1.7. Πρόγραμμα-πελάτη Oracle 8.1.7 να έχετε πρόσβαση σε παλιότερες εκδόσεις του Oracle Server. Ωστόσο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με υποστήριξη Oracle για περισσότερες πληροφορίες.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι ακόλουθες ενότητες παραθέτουν προτεινόμενη σειρά εγκατάστασης του λογισμικού για COM + και στοιχείων του MTS για να λειτουργούν με βάσεις δεδομένων Oracle. Εάν δεν εκτελέσετε εγκαταστάσεις την ακριβή σειρά, τα στοιχεία ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως αναμενόταν εξαιτίας προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων.

Τα Windows 2000

Για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν στοιχεία συναλλαγών COM + με την Oracle, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκατάσταση των Windows 2000.
 2. Εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη Oracle 8.1.7 με την ενημερωμένη έκδοση 8.1.7.1.5. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επικοινωνήστε με την Oracle.
 3. Εγκατάσταση της Oracle Net8 με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις.
 4. Εγκατάσταση του Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 Service Pack 1 (SP1) ή νεότερη έκδοση.
 5. Ενημέρωση των κλειδιών μητρώου του λογισμικού προγράμματος-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "βήμα 7: κλειδιά μητρώου του υπολογιστή-πελάτη Oracle ενημερωμένη έκδοση λογισμικού."

Τα Windows NT 4.0

Για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί στοιχεία συναλλαγών του MTS με Oracle, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκατάσταση των Windows NT με SP6a ή νεότερη έκδοση.
 2. Εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη Oracle 8.1.7 με την ενημερωμένη έκδοση 8.1.7.1.5. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επικοινωνήστε με την Oracle.
 3. Εγκατάσταση της Oracle Net8 με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις.
 4. Εγκαταστήστε το Windows NT Option Pack.
 5. Εγκαταστήστε το SP6a των Windows NT.
 6. Εγκατάσταση του MDAC 2.6 SP1 ή νεότερη έκδοση.
 7. Ενημέρωση των κλειδιών μητρώου του λογισμικού προγράμματος-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "βήμα 7: κλειδιά μητρώου του υπολογιστή-πελάτη Oracle ενημερωμένη έκδοση λογισμικού."
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα βήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της υποστήριξης Oracle".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όλους τους αριθμούς έκδοσης που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο ήταν τρέχουσα τη στιγμή που συντάχθηκε το άρθρο. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε πιο πρόσφατες εκδόσεις και ενημερωμένες εκδόσεις όλων των Oracle λογισμικό και λογισμικό της Microsoft. Προηγούμενες εκδόσεις ορισμένων στοιχείων που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να λειτουργεί ικανοποιητικά σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλες.

Ρυθμίστε την υποστήριξη Oracle

Για να ορίσετε Oracle για να εργαστείτε με στοιχεία συναλλαγών COM + και τα στοιχεία του MTS, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Βήμα 1: Λογισμικό διακομιστή βάσης δεδομένων Oracle εγκατάσταση

Εγκαταστήστε λογισμικό διακομιστή βάσης δεδομένων της Oracle στο σύστημά σας διακομιστή βάσης δεδομένων. Εάν σας COM +/ αποκτά πρόσβαση εφαρμογών του MTS σε μια βάση δεδομένων Oracle σε Windows NT, Windows 2000 ή UNIX, βεβαιωθείτε ότι την τελευταία ενημερωμένη έκδοση της Oracle εγκατεστημένο σε σύστημα που. Για να αποκτήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις της Oracle για Windows NT ή Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Oracle: Συνδεθείτε με την τοποθεσία και στη συνέχεια επιλέξτε ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα στην αριστερή γραμμή περιήγησης. Για να αναζητήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Διακομιστής Oracle ως το Οικογένεια προϊόντων, και στη συνέχεια επιλέξτε MS Windows NT/2000 ως λειτουργικό σύστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επικοινωνήστε με την Oracle.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το διακομιστή Oracle και COM +/ του MTS σε ξεχωριστούς υπολογιστές.
Ενεργοποίηση υποστήριξης συναλλαγών XA της Oracle
Εάν χρησιμοποιείτε Oracle 8 ή Oracle 8i, εξετάστε τα ακόλουθα:
 • Βεβαιωθείτε ότι η προβολή V$ XATRANS$ και προβολή DBA_PENDING_TRANSACTIONS έχουν δημιουργηθεί στη βάση δεδομένων της Oracle 8i ή Oracle 8.Εάν αυτή η προβολή δεν υπάρχει, ο διαχειριστής του συστήματος της Oracle πρέπει να το δημιουργήσετε από την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών της Oracle που ονομάζεται XAVIEW.SQL. Αυτό το αρχείο μπορεί να βρεθεί στο του Φάκελος εγκατάστασηςΤο φάκελο \ADMIN. Αυτή η δέσμη ενεργειών SQL πρέπει να εκτελείται με το χρήστη Oracle "sys."
 • Ο διαχειριστής του συστήματος της Oracle πρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα SELECT δημόσια προβολή DBA_PENDING_TRANSACTIONS.
Ρύθμιση παραμέτρων επαρκή ταυτόχρονες κατανεμημένων συναλλαγών
Της Oracle παρουσία διαχείρισης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Από το Προβολή μενού, σημείο Λειτουργία για προχωρημένους, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Οι παράμετροι προετοιμασίας στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.
 2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, επιλέξτε Advanced Tuning, και στη συνέχεια αυξήστε την distributed_transactions η παράμετρος για να επιτρέψετε περισσότερες ταυτόχρονες συναλλαγές του MTS για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων ταυτόχρονα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Oracle ρύθμιση παραμέτρων για την υποστήριξη πολλών συνδέσεων" ενότητα.
Ρύθμιση παραμέτρων της ενσωματωμένης ασφάλειας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν σας COM +/ στοιχείων του MTS δίνουν πάντα ένα Αναγνωριστικό σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης όταν συνδέονται σε βάσεις δεδομένων Oracle, δεν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη ασφάλεια. Αυτό ισχύει αν εφαρμογές σας καθορίζουν το Αναγνωριστικό σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης άμεσα ή έμμεσα μέσω ενός DSN. Σε κάθε περίπτωση, δεν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη ασφάλεια και μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Αν χρησιμοποιείτε ενσωματωμένη ασφάλεια, πρέπει να ρυθμίσετε το Microsoft κατανεμημένων συναλλαγών συντονισμού (MSDTC) να εκτελείται σε ένα Αναγνωριστικό σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης που επιτρέπεται να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων της Oracle. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί κατά την ανάκτηση της βάσης δεδομένων, MSDTC ανοίγει τη βάση δεδομένων Oracle να καταλάβετε το αποτέλεσμα των αμφίβολων συναλλαγών.

Ενσωματωμένη ασφάλεια επιτρέπει σε μια βάση δεδομένων Oracle να βασίζεται σε έλεγχο ταυτότητας των Windows NT ή Windows 2000 για την επικύρωση των χρηστών της βάσης δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί σε Oracle χωρίς να παρέχουν ένα ξεχωριστό Αναγνωριστικό σύνδεσης ή κωδικό πρόσβασης. Οι χρήστες μπορούν να διατηρούν ένα Αναγνωριστικό σύνδεσης και έναν κωδικό πρόσβασης για τα Windows NT ή Windows 2000 και Oracle.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ενσωματωμένη ασφάλεια ID χρήστη στη συμβολοσειρά σύνδεσης πρέπει να είναι κάθετος (/). Διαφορετικά, όλες οι συνδέσεις αποτύχει:
cn.Open "PROVIDER=MSDAORA.1;DATA SOURCE=TESTORA;USER ID=/;PASSWORD=;"
Εάν εκτελέσετε το MSDTC / συστήματος COM + σε ένα σύμπλεγμα Microsoft Cluster Server, ο λογαριασμός όπου MSDTC εκτελείται πρέπει επίσης να είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών συμπλέγματος Microsoft Cluster Server.

Για να ρυθμίσετε το Αναγνωριστικό σύνδεσης για το MSDTC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου.
 2. Ξεκινήστε το Υπηρεσίες βοηθητικό πρόγραμμα.
 3. Κάντε διπλό κλικ MSDTC.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Συνδεθείτε ως, και κατόπιν καθορίστε ένα Αναγνωριστικό σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία διαχείρισης της ασφάλειας της Oracle για να βεβαιωθείτε ότι το ID πρόσβασης που καθορίζετε είναι εξουσιοδοτημένος για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων Oracle.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Oracle ενσωματωμένος Windows NT και Windows 2000 ασφαλείας εγκαταστάσεις, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Oracle.
Ρυθμίσετε υποστήριξη διακομιστή Oracle Multi-Threaded
Εάν θέλετε να ανοίξετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων σε μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων Oracle, πρέπει να ρυθμίσετε τη δυνατότητα διακομιστή Oracle Multi-Threaded. Πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα επειδή η βάση δεδομένων της Oracle χρησιμοποιεί υποστήριξης συναλλαγών XA. Βάση δεδομένων της Oracle πρέπει να μετακινήσετε συναλλαγών XA μεταξύ διεργασιών (στην γενική περίπτωση), έτσι ώστε δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε περιγραφές αρχείου λειτουργικό σύστημα Άνοιγμα. Αντίθετα, πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα εικονικό κύκλωμα για να συνδεθείτε με την απομακρυσμένη βάση δεδομένων. Εικονικά κυκλώματα υποστηρίζονται μόνο με το διακομιστή Oracle Multi-Threaded.

Εάν η δυνατότητα διακομιστή Oracle Multi-Threaded δεν έχει ρυθμιστεί σωστά, Oracle αναφέρει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ORA-24777: Δεν είναι δυνατή η δημιουργία migratable συναλλαγής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Oracle αναφέρεται με τη δυνατότητα διακομιστή Multi-Threaded με το ακρωνύμιο Microsoft MTS. τεκμηρίωση μερικές φορές αναφέρεται Microsoft MTS με το ακρωνύμιο MTS.
Ρύθμιση παραμέτρων της Oracle υποστηρίζει περισσότερες συνδέσεις
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερες από πολλές δωδεκάδες συνδέσεις σε μια βάση δεδομένων Oracle, πρέπει να ρυθμίσετε το διακομιστή Oracle για την υποστήριξη συνδέσεων πρόσθετες βάσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση παραμέτρων της Oracle για την υποστήριξη πολλών συνδέσεων" στην ενότητα "Διαχείριση της Oracle και MSDTC".

Βήμα 2: Λογισμικό-πελάτη Oracle εγκατάσταση με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις

Εγκατάσταση λογισμικού προγράμματος-πελάτη Oracle με τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις σε σας COM +/ MTS συστήματος. Πρόγραμμα-πελάτη Oracle 8.1.7, με την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, 8.1.7.1.5, λειτουργεί σωστά με συναλλαγών COM +/ στοιχείων του MTS.

Σημαντικό Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση της Oracle Net8 κατά την εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη Oracle 8.1.7. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε το Oracle 8.1.7, εγκαταστήσετε υπηρεσίες Oracle για τον MTS αν χρησιμοποιείτε προγράμματα οδήγησης Microsoft OLEDB/ODBC. Υπηρεσίες Oracle για MTS δεν απαιτείται για COM +/ στοιχείων του MTS για να λειτουργούν σωστά με τη βάση δεδομένων της Oracle.

Πελάτες αναβάθμιση συχνά αυτές Oracle ενημερωμένων εκδόσεων συστήματος που περιέχει τη βάση δεδομένων Oracle, αλλά δεν είναι δυνατό να εγκαταστήσουν την ενημερωμένη έκδοση της Oracle στο σύστημα που περιέχει τους COM +/ στοιχείων του MTS. Oracle έχει διορθωθεί πολλά σφάλματα που επηρεάζουν την υποστήριξη υπολογιστή-πελάτη συναλλαγών XA. Πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη Oracle ενημερωμένων εκδόσεων σε σας COM +/ MTS συστήματος. Για να αποκτήσετε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις της Oracle για τα Windows NT, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Oracle: Συνδεθείτε με την τοποθεσία και στη συνέχεια επιλέξτε ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα στην αριστερή γραμμή περιήγησης. Για να αναζητήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Διακομιστής Oracle ως το Οικογένεια προϊόντων, και στη συνέχεια επιλέξτε MS Windows NT/2000 ως λειτουργικό σύστημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση, επικοινωνήστε με την Oracle.

Βήμα 3: Εγκατάσταση του MTS 2.0

Εγκατάσταση του MTS 2.0. Για να γίνει αυτό, εγκαταστήστε τα Windows NT 4 Option Pack. Κατά την εγκατάσταση του MTS 2.0, είναι εγκατεστημένο το ακόλουθο λογισμικό:
 • Ο MTS 2.0, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου .dll Microsoft Oracle Call Interface (OCI) (Mtxoci.dll)
 • Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης Microsoft ODBC 3.5
 • Πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για Oracle
 • Αντικείμενα δεδομένων ActiveX (ADO)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αγνοήστε αυτό το βήμα για τα Windows 2000.

Βήμα 4: Εγκατάσταση των Windows NT 4.0 SP 6α

Εγκαταστήστε την έκδοση 6a των Windows NT 4.0 SP που περιλαμβάνει τις διορθώσεις για διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με το ΧΑ MSDTC.

Σημαντικό Εγκατάσταση 6a για Windows NT 4.0 SP, επειδή το πρόγραμμα παράθυρο NT 4.0 Service Pack Setup ενημερώνει μόνο του MTS και MSDTC εάν έχει ήδη εγκατασταθεί τα Windows NT 4.0 Option Pack, πρέπει να εγκαταστήσετε τα Windows NT 4.0 Option Pack.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αγνοήστε αυτό το βήμα για τα Windows 2000.

Βήμα 5: Εγκαταστήστε το MDAC 2.6 SP1 ή νεότερη έκδοση

Εγκατάσταση του MDAC 2.6 SP1 ή νεότερη για υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000. Για να αποκτήσετε το MDAC 2.6 SP1 ή νεότερη έκδοση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βήμα 6: Χρήση Component Checker για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα εγκατάστασης

Μετά την εγκατάσταση των MDAC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα εγκατάστασης. Το στοιχείο ελέγχου έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις πληροφορίες έκδοσης και να διαγνώσετε ζητήματα εγκατάστασης με το MDAC. Component Checker εκτελείται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Τα Windows 95
 • Τα Windows 98
 • Τα Windows NT 4.0
 • Τα Windows 2000
Υποστηρίζονται μόνο 32 bit και 64-bit λειτουργικά συστήματα. Το στοιχείο ελέγχου έχει ενημερωθεί για να συμπεριλάβετε δεδομένα MDAC 2.6. Για να κάνετε λήψη αυτού του εργαλείου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Βήμα 7: Κλειδιά μητρώου λογισμικού προγράμματος-πελάτη Oracle ενημερωμένη έκδοση

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα στη Βοήθεια του Επεξεργαστή μητρώου:
 • Αλλαγή κλειδιών και τιμών
 • Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο
 • Επεξεργασία δεδομένων μητρώου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πρέπει να αντίγραφα του μητρώου πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD).

Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό-πελάτη Oracle 8.1.7, τροποποιήστε τις τιμές από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν εκείνων που καθορίζονται ως εξής:
Oracle  Windows NT or Windows 9x      Windows 2000 Client8.1.7  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE     \Microsoft\Transaction Server   \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]     \Local Computer\My Computer]    "OracleXaLib"="oraclient8.dll"     "OracleXaLib"="oraclient8.dll"   "OracleSqlLib"="orasql8.dll"      "OracleSqlLib"="orasql8.dll"    "OracleOciLib"="oci.dll"     "OracleOciLib"="oci.dll" Oracle  Windows Server 2003 Client9i    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE     \Microsoft\MSDTC\MTxOCI]     "OracleXaLib"="oraclient9.dll"     "OracleSqlLib"="orasql9.dll"     "OracleOciLib"="oci.dll"

Ελέγξετε την εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων του COM +/ υποστήριξης του MTS για Oracle

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υποστήριξης Oracle, πρέπει να επικυρώσετε την εγκατάσταση της Oracle. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω εργαλεία για να επικυρώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων:
 • Το εργαλείο Oracle
 • Πρόγραμμα ελέγχου της Oracle
Χρήση δύο OCI XA της Oracle διασυνδέσεις με τον τρόπο που COM +/ MTS χρησιμοποιεί τους. Το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle προσδιορίζει αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δυνατότητας XA της Oracle για να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων Oracle. Αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούν τυπικές διασυνδέσεις Oracle και δυνατότητες συναλλαγών. Μην κάνετε COM +/ MTS ή MSDTC. Επομένως, αποτυχία οποιοδήποτε από τα προγράμματα της δοκιμή δηλώνει ότι σας συστήματος Oracle είναι εγκατεστημένη ή έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Εάν η δοκιμή προγράμματα αποτυχία, πρέπει να επανεγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους της Oracle ή να επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Oracle για περισσότερες πληροφορίες.

Αφού έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία οι δοκιμές αυτές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείγμα τράπεζας εφαρμογής για να ελέγξετε την εγκατάσταση (ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση εφαρμογής Δείγμα τράπεζας για να επικυρώσετε την εγκατάσταση της Oracle και ρύθμισης παραμέτρων"). Μπορείτε επίσης να γράψετε τη δική σας εφαρμογή δείγματος για να ελέγξετε την εγκατάσταση.

Το εργαλείο Oracle

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της Oracle για τα εξής:
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη και διακομιστή Oracle.
 • Δοκιμή καταπόνησης διακομιστή Oracle.
Απόκτηση του εργαλείου Oracle καταπόνησης
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μεταγλώττισης C++ μεταγλώττιση του κώδικα προέλευσης. Εάν μεταγλωττίσετε ξανά το εργαλείο Oracle, συνιστάται να ονομάσετε το πρόγραμμα που προκύπτει OracleStress.exe.
Εκτελέστε το εργαλείο Oracle καταπόνησης
Για να εκτελέσετε το εργαλείο Oracle, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι το πρόγραμμα ονομάζεται OracleStress.exe.
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει όλες τις προτεινόμενες λογισμικού.
 2. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
 3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου, να αλλάξετε τον τρέχοντα φάκελο εργασίας στο φάκελο όπου βρίσκεται το OracleStress.exe, πληκτρολογήστε OracleStress.exe στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Εμφανίζεται στην οθόνη, τις ακόλουθες πληροφορίες:

  Σύνταξη για χρήση με το εργαλείο OracleStress:
  OracleStress.exe -S<server> -Q<SQL> [-U<username>] [-P<password>][-T<threads>] [-I<iterations>] -[V<version>] [-N] [-W] [-O][-F<Log File Name>]-S - Name of oracle server to connect to.-Q - SQL statement that each thread will execute.-U - Optional. Username. Defaults to "scott".-P - Optional. Password. Defaults to "tiger".-T - Optional. Number of threads to apply stress with. Defaults to "1".-I - Optional. Number of iterations per thread. Defaults to "100".-V - Optional. Version. Specifies Oracle version number. Can be one of: 7, 8, 8i, or 9i. Defaults to 8.-N - Optional. If specified, disables the use of XA transactions.-W - Optional. If specified, disables the display of warning level XA error messages.-O - Optional. If specified, open and close connection at each iteration.-F - Optional. Log file name. Defaults to "Ostress.txt". 
  Παράδειγμα:
  C:>OracleStress -SMyOracleServer -Q"Insert into Order Values (1, 'My order')" -UMyUserName -PMySpecialPassword -T10 -V8i
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ MyOracleServer είναι το όνομα του διακομιστή που χρησιμοποιείτε. ' είναι το όνομα χρήστη και MySpecialPassword είναι ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή.
 4. Το αρχείο εξόδου που δημιουργείται από προεπιλογή Ostress.txt. Μπορείτε να ανοίξετε με το Σημειωματάριο της Microsoft και να δείτε εάν να εκτελεστεί με επιτυχία.
 5. Εάν λάβετε αρχεία παρακολούθησης που περιέχουν σφάλματα Oracle, με τις υπηρεσίες υποστήριξης Oracle για να επιλύσετε ζητήματα πριν από τη χρήση του COM +/ εφαρμογών MTS.
Συμβουλές για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο καταπόνησης Oracle για το διακομιστή Oracle δοκιμή καταπόνησης
Λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο της Oracle:
 • Η πρόταση SQL πρέπει να είναι ίδια ή παρόμοια με πιο σύνθετα ερωτήματα στην εφαρμογή σας.
 • Ο αριθμός των νημάτων (-T) πρέπει να είναι τρεις φορές τον εκτιμώμενο μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων που είναι ανοικτό στην εφαρμογή σας. Για παράδειγμα, εάν το μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων ανοιχτό στην εφαρμογή σας είναι 10, τον αριθμό των νημάτων πρέπει να είναι 30.
 • Καθορίστε ένα υψηλό αριθμό επαναλήψεων για να διατηρήσετε τον αριθμό των νημάτων απασχολημένος, για να ελέγξετε την αξιοπιστία και τις επιδόσεις του διακομιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το εργαλείο Oracle μπορεί να συνδεθεί με το διακομιστή βάσης δεδομένων Oracle χωρίς σφάλμα, πιθανότατα είναι το COM +/ MTS θα λειτουργήσει επίσης με Oracle. Εάν το εργαλείο Oracle αναφέρει τυχόν σφάλματα, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Το ακριβές μήνυμα λάθους που εμφανίζεται από το εργαλείο Oracle καταπόνηση του εγγράφου.
 2. Εξετάστε το αρχείο ανίχνευσης της Oracle που έχει παραχθεί, όταν εκτελέσατε το εργαλείο της Oracle. Οι πληροφορίες ανίχνευσης της Oracle βρίσκονται στο αρχείο *.trc. Αρχείο ανίχνευσης της Oracle περιέχει εκτεταμένες πληροφορίες σφαλμάτων που είναι εξαιρετικά χρήσιμες στη διάγνωση προβλημάτων.
 3. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Oracle για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα ελέγχου της Oracle

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υποστήριξης Oracle, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για να επικυρώσετε την εγκατάσταση της Oracle. Είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις του προγράμματος ελέγχου της Oracle, μία για τα Windows NT με όνομα TestOracleXAConfig.exe και μια άλλη για τα Windows 2000 με το όνομα Msdtcora.exe.
Αποκτήστε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για COM + στα Windows 2000
Μπορείτε να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα και τον κώδικα αντικειμένου από την πλατφόρμα SDK ή από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που καταχωρήθηκε στο αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο TestOracleXAConfig.exe για να επαληθεύσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της Oracle και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την Oracle, εάν εκτελείτε ένα λειτουργικό σύστημα που είναι παλαιότερες από το Windows 2000. Εάν εκτελείτε τα Windows 2000, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Msdtcora.exe. Το εργαλείο Msdtcora.exe χρησιμοποιεί τα κλειδιά μητρώου που καθορίσατε στο βήμα κλειδιά μητρώου λογισμικού προγράμματος-πελάτη Oracle ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 2000.
Αποκτήστε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για του MTS στα Windows NT
Για να αποκτήσετε τον πηγαίο κώδικα και τον κωδικό του αντικειμένου για το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για Oracle 8 και το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για Oracle 7.3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft Download Center στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle για Oracle 7 εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση του MTS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα μεταγλώττισης C++ να μεταγλωττίσετε τον πηγαίο κώδικα για Oracle 8. Εάν μεταγλωττίσετε ξανά το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle, συνιστάται να ονομάσετε το πρόγραμμα που προκύπτει TestOracleXaConfig.exe.
Εκτέλεση του προγράμματος ελέγχου της Oracle
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα παρακάτω βήματα προϋποθέτουν ότι το πρόγραμμα ονομάζεται TestOracleXaConfig.exe.
 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει όλες τις προτεινόμενες λογισμικού.
 2. Δημιουργήστε ένα ODBC όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN) που αναφέρεται στη βάση δεδομένων της Oracle. Βεβαιωθείτε ότι το DSN χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης Oracle ODBC της Microsoft.
 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει την υποστήριξη Oracle XA.
 4. Διαγράφει όλα τα υπάρχοντα αρχεία ανίχνευσης της Oracle από τον υπολογιστή που περιέχει COM +/ στοιχεία MTS που πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Oracle. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows για να εντοπίσετε και να διαγράψετε όλα τα αρχεία *.trc. Εάν αποτύχει το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle, αρχεία παρακολούθησης μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την πηγή του προβλήματος. Αν διαγράψετε όλα τα αρχεία παλαιών παρακολούθησης, που καθιστούν ευκολότερη την βρει αρχεία παρακολούθησης που μόλις δημιουργήσατε.
 5. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle (Msdtcora.exe ή TestOracleXaConfig.exe) και στη συνέχεια εισαγάγετε το ID χρήστη διακομιστή Oracle, κωδικό πρόσβασης και παράμετρο όνομα_υπηρεσίας. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν χρησιμοποιήσετε το αρχείο Msdtcora.exe:
  C:>msdtcora.exe - UΑναγνωριστικό χρήστη> -PΚωδικός πρόσβασης> -SΠαράμετρο όνομα_υπηρεσίας όπως περιέχεται στο αρχείο TNS>
  Εάν χρησιμοποιήσετε το αρχείο TestOracleXaConfig.exe, μπορείτε να εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες:
  C:>TestOracleXaConfig.exe - UΑναγνωριστικό χρήστη> -PΚωδικός πρόσβασης> -SΠαράμετρο όνομα_υπηρεσίας όπως περιέχεται στο αρχείο TNS>
Εάν εκτελέσετε το πρόγραμμα δοκιμής χωρίς παραμέτρους, το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες Βοήθειας που περιγράφει τις απαιτούμενες παραμέτρους. Το πρόγραμμα ελέγχου παρέχει πληροφορίες σχετικά με κάθε λειτουργία της Oracle που εκτελεί και υποδεικνύει εάν κάθε λειτουργία ήταν επιτυχής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle μπορεί να συνδεθεί με το διακομιστή βάσης δεδομένων Oracle χωρίς σφάλμα, πιθανότατα είναι το COM +/ MTS θα λειτουργήσει επίσης με Oracle. Εάν το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle αναφέρει τυχόν σφάλματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τεκμηριώστε το ακριβές μήνυμα λάθους που εμφανίζεται από το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle.
 2. Εξετάστε το αρχείο ανίχνευσης της Oracle που δημιουργήθηκε όταν εκτελέσατε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle. Οι πληροφορίες ανίχνευσης της Oracle βρίσκονται στο αρχείο *.trc. Αρχείο ανίχνευσης της Oracle περιέχει εκτεταμένες πληροφορίες σφαλμάτων που είναι εξαιρετικά χρήσιμες στη διάγνωση προβλημάτων.
 3. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης Oracle για περισσότερες πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή δείγματος τράπεζας για να επικυρώσετε την εγκατάσταση της Oracle και ρύθμισης παραμέτρων

Μετά τη χρήση του προγράμματος ελέγχου της Oracle για να επικυρώσετε την εγκατάσταση της Oracle και ρύθμιση παραμέτρων σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή δείγματος τράπεζας που παρέχεται με τον MTS για να βεβαιωθείτε ότι ο MTS πρόσβαση σε βάση δεδομένων της Oracle.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή δείγματος τράπεζας για την επικύρωση της υποστήριξης για Oracle

 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle που παρέχεται από τον MTS για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας Oracle έχει εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά. Εάν το πρόγραμμα ελέγχου της Oracle αναφέρει τυχόν σφάλματα, πρέπει να διορθώσετε το πρόβλημα, πριν να συνεχίσετε.
 2. Στο διακομιστή βάσεων δεδομένων Oracle, δημιουργήστε έναν πίνακα. Όνομα πίνακα Λογαριασμός. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να ρυθμίσετε τον πίνακα λογαριασμού:
  Owner			  scottName of Table       AccountColumn 1 Name       AccountNo of type NUMBERColumn 2 Name       Balance of type NUMBER 
 3. Συμπλήρωση πίνακα λογαριασμού με τουλάχιστον δύο γραμμές. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα:
  AccountNo         Balance   1           1000   2           1000 
 4. Στο διακομιστή βάσεων δεδομένων Oracle, δημιουργήστε έναν πίνακα. Όνομα πίνακα Παραλαβή. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς να ρυθμίσετε τον πίνακα παραλαβής:
  Owner            scottName of Table        ReceiptColumn 1 Name        NextReceipt of type NUMBER 
 5. Συμπλήρωση πίνακα παραλαβής με τουλάχιστον μία γραμμή. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να συμπληρώσετε τον πίνακα:
  NextReceipt1000 
 6. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων ODBC για να δημιουργήσετε ένα αρχείο DSN. Όνομα DSN αρχείου ΔείγματαMTS, και στη συνέχεια να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο το αρχείο DSN για να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης του χρήστη. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε ένα αρχείο DSN:
  [ODBC]DRIVER=Microsoft ODBC for OracleUID=scottPWD=mypasswordConnectString=myserverSERVER=myserver
 7. Αποθηκεύστε το αρχείο DSN και εκτελέστε το πρόγραμμα-πελάτης Δείγμα Τράπεζας.

Διαχείριση της Oracle και το MSDTC

Για να αλλάξετε το Αναγνωριστικό χρήστη MSDTC

Συντονιστής συναλλαγών κατανεμημένων Microsoft (MSDTC) διατηρεί πληροφορίες στο τμήμα ενισχυμένης ασφαλείας του μητρώου των Windows NT ή του μητρώου των Windows 2000. MSDTC χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες όταν εκτελεί αποκατάστασης με βάσεις δεδομένων συμβατές με λειτουργίες XA, συμπεριλαμβανομένης της Oracle. Εάν αλλάξετε το Αναγνωριστικό χρήστη κάτω από την οποία εκτελείται MSDTC, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι MSDTC εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν προηγουμένως στο τμήμα ενισχυμένης ασφαλείας του μητρώου. Εάν αλλάξετε το Αναγνωριστικό χρήστη MSDTC και MSDTC δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μητρώου ενισχυμένη ασφάλεια, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows NT:
Αντικείμενο καταγραφής XATM απέτυχε να ορίσει κλειδί κρυπτογράφησης αρχείου καταγραφής
Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Stop MSDTC.
 2. Για να αλλάξετε το Αναγνωριστικό χρήστη MSDTC Επιστροφή στην προηγούμενη τιμή. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα Αναγνωριστικό χρήστη που είναι μέλος της ομάδας διαχείρισης. Για να αλλάξετε το Αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στον πίνακα ελέγχου, ξεκινήστε το Υπηρεσίες πρόγραμμα.
  2. Κάντε διπλό κλικ στην καταχώρηση για MSDTC, και στη συνέχεια αλλάξτε το Συνδεθείτε ως η τιμή.
 3. Κάντε επανεκκίνηση του MSDTC.

Ρύθμιση παραμέτρων της Oracle υποστηρίζει πολλές συνδέσεις

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε περισσότερες από πολλές δωδεκάδες συνδέσεις σε μια βάση δεδομένων Oracle, πρέπει να ρυθμίσετε το διακομιστή Oracle για την υποστήριξη συνδέσεων πρόσθετες βάσης δεδομένων.Εάν δεν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Αποτυχίες στις κλήσεις SQLConnect.
 • Αποτυχίες συμπερίληψης σε συναλλαγή κλήσης αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σφάλματα στο αρχείο ανίχνευσης της Oracle:
  • Πολλές περιόδους λειτουργίας.
  • TNS διακομιστή απέτυχε να εντοπίσει το όνομα του διακομιστή.
  • Πάρα πολλές κατανεμημένες συναλλαγές.
 • Χρονικά όρια μπορεί να προκύψει κατά την αναμονή κλειδώματα βάσεων δεδομένων. Αυτό το ζήτημα είναι πιθανό να προκύψει εάν ο καθορισμένος αριθμός κλειδωμάτων δεν επαρκεί για τον αριθμό των ενεργών συναλλαγών.
 • Διενέξεις εγγραφών εξαιτίας των κλειδωμάτων που κατέχει αμφίβολων συναλλαγών.
Εάν αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα προβλήματα, εξετάστε αύξηση των παρακάτω παραμέτρων του διακομιστή της Oracle:
Oracle Configuration Parameter            RecommendedProcesses                        Three times the maximum number                                                      of connections you expect to make                             to the databaseSessions                         (1.1 * PROCESSES) + 5Transactions                       (1.1 * SESSIONS)Distributed_transactions                 TransactionsDml_locks                        (4 * TRANSACTIONS)MAX_TRANSACTION_BRANCHES                 32 (OBSOLETE in Oracle 8i)Open_cursors                       1000distributed_lock_timeout                 300 (OBSOLETE in Oracle 8i)Queuesize                        Read Queuesize section 

Ορίστε τις τιμές της περιόδου λειτουργίας

Η τιμή για τις περιόδους λειτουργίας πρέπει να είναι συνήθως τρεις φορές ο συνολικός αριθμός των συνδέσεων βάσης δεδομένων που αναμένουν τις εφαρμογές σας για να κάνετε.

Ρύθμιση παραμέτρων μέγεθος ΟΥΡΆΣ

Εάν η παράμετρος μέγεθος ΟΥΡΆΣ για τη διαδικασία ακρόασης της Oracle δεν είναι επαρκή, διαδικασία ακρόασης πίσω από μερικές φορές και απορρίπτει αιτήσεις Άνοιγμα βάσης δεδομένων. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η διαδικασία ακρόασης λαμβάνει πάρα πολλές αιτήσεις σύνδεσης και πραγματοποιείται υπερχείλιση της ουράς. Ένα πρόγραμμα-πελάτη που αντιμετωπίζει αυτό το σφάλμα αναφέρει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ORA-12541: Δεν υπάρχει πρόγραμμα ακρόασης
Τα αρχεία καταγραφής του προγράμματος-πελάτη ή αρχεία παρακολούθησης εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ECONREFUSED
Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Διακόψτε τη διαδικασία ακρόασης της Oracle στο σύστημα που περιέχει το διακομιστή βάσης δεδομένων της Oracle.
 2. Αυξήστε το μέγεθος ΟΥΡΆΣ παράμετρο στο αρχείο Listener.ora, το αρχείο Tnsnet.ora ή το αρχείο Names.ora στο σύστημα του διακομιστή βάσης δεδομένων της Oracle.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ορίστε την τιμή της παραμέτρου μέγεθος ΟΥΡΆΣ με βάση τον αριθμό των ταυτόχρονων ή σχεδόν ταυτόχρονων συνδέσεων που προβλέπετε. Συνιστάται να επιλέξετε γενναιόδωρη τιμή για την παράμετρο μέγεθος ΟΥΡΆΣ, επειδή το σύστημα Oracle 7.3 ανοίγει συνήθως τρεις Σύνοδοι βάσης δεδομένων και Oracle 8 ή Oracle 8i ανοίγει δύο Σύνοδοι βάσης δεδομένων για κάθε σύνδεση βάσης δεδομένων συναλλαγών που ανοίγει την εφαρμογή σας. Επομένως, Oracle ακρόασης ουράς μπορεί να γίνεται πλήρης και στη συνέχεια υπερχείλιση. Για παράδειγμα, για το χειρισμό αιτήσεων 100, αλλάξτε το αρχείο Listener.ora ως εξής:
  QUEUESIZE = 100 
 3. Κάντε επανεκκίνηση της διαδικασίας ακρόασης της Oracle.

Γνωστοί περιορισμοί COM +/ υποστήριξης του MTS για Oracle

COM +/ MTS και Oracle υπηρεσίες για τον MTS

Υπηρεσίες Oracle για MTS δεν απαιτείται για COM +/ εφαρμογές MTS αν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παροχής OLEDB/ODBC της Microsoft. Μην εγκαταστήσετε υπηρεσίες Oracle για τον MTS κατά την εγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη 8i Oracle. Δεν υποστηρίζουν αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων και οι εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν εγκαταστήσετε υπηρεσίες Oracle για τον MTS με την υπηρεσία παροχής Microsoft ODBC/OLE DB. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη Oracle για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών της Oracle του MTS.

Oracle 8i και συναλλαγών OLE

Oracle 8i υποστηρίζει συναλλαγές OLE. Η δυνατότητα αυτή απαιτεί τη χρήση του προγράμματος οδήγησης Oracle ODBC. Για πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη ρύθμιση παραμέτρων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις και τα σχετικά θέματα, επικοινωνήστε με την Oracle.

Το πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Microsoft Oracle και Oracle 8

Αυτήν τη στιγμή, το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC του Oracle (Msorcl32.dll) δεν λειτουργεί με το λογισμικό-πελάτη Oracle 8 του Compaq Alpha. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να αλλάξει σε μια μελλοντική έκδοση.

Oracle Ociw32.dll καταστρέψει MSDTC κατά την εκκίνηση

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ο MTS και MSDTC πρέπει να φορτώσετε το αρχείο της Oracle Ociw32.dll στον κύριο νήμα τους, πριν να εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία που μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων Oracle. Ο MTS πρέπει να φορτώσετε το αρχείο Mtxoci.dll επειδή η εφαρμογή σας ίσως χρειαστεί να ανοίξετε μια σύνδεση σε μια βάση δεδομένων Oracle. MSDTC πρέπει να φορτώσει το αρχείο Mtxoci.dll, επειδή ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε την ανάκτηση της βάσης δεδομένων της Oracle. Επειδή ο MTS δεν είναι δυνατό να προβλέψετε αν η εφαρμογή σας μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια βάση δεδομένων Oracle, φορτώνει πάντα το αρχείο Ociw32.dll. Ociw32.dll αρχείο πρέπει να φορτώσετε άνευ όρων κατά την προετοιμασία εξαιτίας του τρόπου που υλοποιείται Oracle για εφαρμογή των Windows NT. Oracle σε Windows NT εποπτεύει όλα τα επισυνάπτει το νήμα. Oracle επιμένει να γίνει στην εμφάνιση όλων έχει δει το νήμα που είναι συνδεδεμένες και δέχεται μόνο αιτήσεις Άνοιγμα βάσης δεδομένων από νήματα, του οποίου το νήμα αρχική επισυνάψετε.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το αρχείο .dll του υποστήριξη βάσης δεδομένων Microsoft Oracle (Mtxoci.dll), εάν χρησιμοποιείτε ποτέ Oracle με τον MTS ή MSDTC. Όταν ξεκινήσει ο MTS και MSDTC, αναζητήστε και στη συνέχεια θα φορτώσετε το αρχείο Mtxoci.dll. Το αρχείο Mtxoci.dll στη συνέχεια φορτώνει το αρχείο Ociw32.dll της Oracle. Ο MTS και MSDTC εξακολουθούν να λειτουργούν σωστά, εάν δεν είναι δυνατό να εντοπίσετε και να φορτώσετε το αρχείο Mtxoci.dll. Ωστόσο, θα μπορούν να πρόσβαση ή να ανακτήσετε μια βάση δεδομένων Oracle, εάν δεν υπάρχει αυτό το αρχείο .dll.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πολλά αντίγραφα του αρχείου Ociw32.dll στον σας COM +/ MTS συστήματος. Εάν έχετε πολλά αντίγραφα, μια εσφαλμένη έκδοση του αρχείου .dll μπορεί να φορτωθεί και να προκαλέσει απροσδόκητη συμπεριφορά.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με κατασκευαστές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητοι της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
246006Αρχεία TRC Oracle και του MTS
230145 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υποστήριξη Mtxoci.dll καταγραφή ενεργοποιημένη
191168 Σφάλμα "-2147168246 (8004d00a)" Αποτυχία κατά την καταχώρηση στη συναλλαγή του αντικειμένου κλήσης
193941 Θέση της Oracle δημόσια τοποθεσία FTP
kbMTS kbOracle KbClientServer orastress

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 193893 – Letzte Überarbeitung: 05/27/2011 06:28:00 – Revision: 4.0

Microsoft Transaction Services 2.0, Microsoft COM+ 1.0

 • kbdatabase kbinfo kboracle kbmt KB193893 KbMtel
Feedback