Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα στοιχεία ελέγχου που αποστέλλονται σε Visual Basic 6.0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:194784
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παραθέτει όλα τα εγγενή και τα στοιχεία ελέγχου ActiveX αποστέλλονται σε Visual Basic. Η λίστα περιλαμβάνει το όνομα αρχείου του στοιχείου ActiveX, Εμφανίζει το όνομα, αριθμός έκδοσης, ημερομηνία, μέγεθος και τα στοιχεία ελέγχου στο στοιχείο.

Τα αρχεία στοιχείων ActiveX εγκατεστημένο εξαρτώνται από τις επιλογές επιλέξει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Πολλά αρχεία που εγκαθίστανται με το προϊόν και πρέπει να είναι εγκαθίσταται ξεχωριστά. Οδηγίες για την εγκατάσταση αυτών των στοιχείων ελέγχου θα είναι σε ένα Το αρχείο Readme.txt στον ίδιο κατάλογο ως μη εγκατεστημένη στοιχεία ελέγχου.
Περισσότερες πληροφορίες

Σύνοψη ελέγχου

Ακολουθεί μια σύνοψη συνοδεύουν τα αρχεία του στοιχείου ελέγχου ActiveX διαφορετικές εκδόσεις της Visual Basic:
  ActiveX Control             FileName   Version  Edition*  ------------------------------------------------------------------------  ADO Data Control 6.0 (OLEDB)      MSADODC.ocx  6.00.8171 L,P,E  AXBrowse                VCMAXB.ocx  6.00.8169 P,E  Cdlg                  RepCdlg.ocx  6.00.8161 P,E  Chart Control 6.0           MSChart.ocx  6.00.8079 P,E  Chart Control 6.0 (OLEDB)       MSChrt20.ocx 6.00.8177 P,E  Comm Control 6.0            MSComm32.ocx 6.00.8169 P,E  Common Controls-3 6.0         ComCt332.ocx 6.00.8169 P,E  Common Dialog Control 5.0 (SP2)    Comdlg32.ocx 5.01.4319 E  Common Dialog Control 6.0       ComDlg32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Data Bound Grid Control 5.0(SP3)    DBGrid32.OCX 5.1.814  P,E  Data Bound List Controls 6.0      DBList32.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataGrid Control 6.0 (OLEDB)      MSDatGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataList Control 6.0 (OLEDB)      MSDatLst.ocx 6.00.8169 L,P,E  DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)    MSDatRep.ocx 6.00.8169 P,E  Desaware Animated Button Control    AniBtn32.OCX 1.00.036  P,E  FlexGrid Control 5.0 (SP2)       Msflxgrd.ocx 5.01.4319 E  FlexGrid Control 6.0          MSFlxGrd.ocx 6.00.8169 L,P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.0.2908  P,E  Grid Control              Grid32.ocx  1.00.2930 P,E  Hierarchical FlexGrid Control 6.0   MSHFlxGd.ocx 6.00.3005 L,P,E  Internet Transfer Control 6.0     MSInet.ocx  6.00.8169 P,E  MAPI Controls 6.0           MSMAPI32.ocx 6.00.8169 P,E  Masked Edit Control 6.0        MSMask32.ocx 6.00.8169 P,E  MicroHelp Gauge Control        Gauge32.ocx  1.00.0024 P,E  MicroHelp Key State Control      KeySta32.ocx 1.00.0024 P,E  MSFlexGrid Wizard           FlexWiz.ocx  6.00.8169 P,E  Multimedia Control 6.0         Mci32.ocx   6.00.8169 P,E  Outline Control            MSOutl32.ocx 1.00.2922 P,E  Outrider SpinButton Control      Spin32.ocx  1.00.0044 P,E  PictureClip Control 6.0        PicClp32.ocx 6.00.8169 P,E  Pinnacle-BPS Graph Control       Graph32.ocx  1.00.047  P,E  RemoteData Control 6.0         Msrdc20.ocx  6.00.8169 E  Rich TextBox Control 6.0        RichTx32.ocx 6.00.8169 L,P,E  Script Control 1.0           MSScript.ocx 1.0.02604 P,E  SysInfo Control 6.0          SysInfo.ocx  6.00.8169 P,E  Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)    Tabctl32.ocx 5.01.4319 E  Tabbed Dialog Control 6.0       TabCtl32.ocx 6.00.8169 L,P,E  THREED32                Threed32.ocx 1.00.0041 P,E  Vbsql OLE Custom control module    Vbsql.ocx   6.50.163  E  VisModelBrowser            VCMVMB.ocx  6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 Application Wizard  AppWiz.OCX  6.00.8177 L,P,E  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard    DataForm.ocx 6.00.8169 P,E  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard    ChartWiz.ocx 6.00.8177 P,E  Windowless Controls 6.0        MSWLess.ocx  6.00.8169 P,E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   Comctl32.ocx 5.1.4319  E  Windows Common Controls 5.0 (SP2)   ComCtl32.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls 6.0      MSComCtl.ocx 6.00.8177 L,P,E  Windows Common Controls        Comctl32.ocx 1.00.2415 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  Comct232.ocx 5.01.4319 E  Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)  ComCt232.ocx 6.00.8022 L,P,E  Windows Common Controls-2 6.0     MSComCt2.ocx 6.00.8177 L,P,E  Winsock Control 6.0          MSWinsck.OCX 6.00.8169 P,E				


* Λ = εκμάθηση Edition
* P = Professional Έκδοση
* Ε = Enterprise Edition

Εγγενή στοιχεία ελέγχου

Τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου περιέχονται εντός της Visual Basic εκτελέσιμο αρχείο και εμφανίζονται πάντα στην εργαλειοθήκη:
 • Πλαίσιο ελέγχου
 • Σύνθετο πλαίσιο
 • Κουμπί εντολής
 • Δεδομένα
 • Πλαίσιο λίστας καταλόγου
 • Πλαίσιο λίστας μονάδας δίσκου
 • Πλαίσιο λίστας αρχείων
 • Καρέ
 • Η οριζόντια γραμμή κύλισης
 • Εικόνα
 • Ετικέτα
 • Γραμμή
 • Πλαίσιο λίστας
 • Μενού
 • Κοντέινερ OLE
 • Κουμπί επιλογής
 • Πλαίσιο εικόνας
 • Σχήμα
 • Πλαίσιο κειμένου
 • Χρονόμετρο
 • Κατακόρυφη γραμμή κύλισης

Στοιχεία ActiveX

Τα παρακάτω στοιχεία τακτοποιούνται με την έκδοση στην οποία πλοία στοιχείου και το όνομα αρχείου. Κάθε όνομα αρχείου που περιέχει τα εξής:
 • Εμφανιζόμενο όνομα
 • Ο αριθμός έκδοσης
 • Ημερομηνία αρχείου
 • Μέγεθος αρχείου
 • Θέση του αρχείου στο δίσκο διανομής
 • Στοιχεία ελέγχου που περιλαμβάνεται με τα στοιχεία.

Εκμάθηση Edition

Τα ακόλουθα στοιχεία ActiveX αποστολής στην έκδοση εκμάθησης:
  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCt232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 164,144 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CommonDialog  DBList32.ocx  Microsoft Data Bound List Controls 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 200,496 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DBCombo              DBList  MSADODC.ocx  Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8171         Size: 118,064 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ADODC  MSComCt2.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 644,400 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Animation              UpDown              MonthView              DTPicker              FlatScrollBar  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  MSDatGrd.ocx  Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 260,920 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataGrid  MSDatLst.ocx  Microsoft DataList Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 232,248 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataCombo              DataList  MSFlxGrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 244,024 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSFlexGrid  MSHFlxGd.ocx  Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0         Version: 6.00.3005         Size: 407,104 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSHFlexGrid  RichTx32.ocx  Microsoft Rich TextBox Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 203,576 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: RichTextBox  TabCtl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 209,192 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SSTab				

Professional Edition

Μαζί με όλα τα στοιχεία Edition εκμάθησης, το τα παρακάτω στοιχεία ActiveX περιλαμβάνονται στο Professional Edition:
  AniBtn32.OCX  Desaware Animated Button Control         Version: 1.00.036         Size: 149,552 bytes         Source Directory: \Common\Tools\VB\Controls         Controls: AniPushButton  AppWiz.OCX   Visual Basic 6.0 Application Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 831,488 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ChartWiz.ocx  Visual Basic 6.0 MSChart Wizard         Version: 6.00.8177         Size: 147,456 bytes         Source Directory: \VB98\Wizards         Controls: SubWizard  ComCt332.ocx  Microsoft Common Controls - 3 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 369,696 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: CoolBar  DataForm.ocx  Visual Basic 6.0 DataForm Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 541,728 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: ctlWizards  DBGrid32.OCX  Microsoft Data Bound Grid Control 5.0(SP3)         Version: 5.1.814         Size: 525,352 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: DBGrid  FlexWiz.ocx  MSFlexGrid Wizard         Version: 6.00.8169         Size: 226,328 bytes         Source Directory: \vb98\wizards         Controls: SubWizard  Gauge32.ocx  MicroHelp Gauge Control         Version: 1.00.0024         Size: 68,640 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Gauge  Graph32.ocx  Pinnacle-BPS Graph Control         Version: 1.00.047         Size: 216,096 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Graph  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.0.2908         Size: 94,744 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Grid  Grid32.ocx   Microsoft Grid Control         Version: 1.00.2930         Size: 92,160 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls\bidi         Controls: Grid  KeySta32.ocx  MicroHelp Key State Control         Version: 1.00.0024         Size: 123432 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MhState  MSChart.ocx  Microsoft Chart Control 6.0         Version: 6.00.8079         Size: 97,9728 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: MSChart  MSChrt20.ocx  Microsoft Chart Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8177         Size: 1,008,432 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSChart  Mci32.ocx   Microsoft Multimedia Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 198,456 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MMControl  MSComm32.ocx  Microsoft Comm Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 103,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MSComm  MSDatRep.ocx  Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLEDB)         Version: 6.00.8169         Size: 187,712 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: DataRepeater  MSInet.ocx   Microsoft Internet Transfer Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 115,016 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Inet  MSMAPI32.ocx  Microsoft MAPI Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 137,000 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MAPIMessages              MAPISession  MSMask32.ocx  Microsoft Masked Edit Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 166,200 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: MaskEdBox  MSOutl32.ocx  Microsoft Outline Control         Version: 1.00.2922         Size: 84,000 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: Outline  MSScript.ocx  Microsoft Script Control 1.0         Version: 1.0.02604         Size: 133,392 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\script         Controls: ScriptControl  MSWinsck.OCX  Microsoft Winsock Control 6.0>         Version: 6.00.8169         Size: 108,336 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: Winsock  MSWLess.ocx  Microsoft Windowless Controls 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 386,872 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\winless         Controls: WLCheck              WLCombo              WLCommand              WLFrame              WLHScroll              WLList              WLOption              WLText              WLVScroll  PicClp32.ocx  Microsoft PictureClip Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 82,744 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: PictureClip  RepCdlg.ocx  Cdlg>         Version: 6.00.8161         Size: 119,848 bytes         Source Directory: \os\msapps\repostry         Controls:  RepCdg  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 57,880 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SpinButton  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \os\system         Controls: SysInfo  Threed32.ocx   Version: 1.00.0041         Size: 205,848 bytes         Source Directory: \common\tools\vb\controls         Controls: SSCheck              SSCommand              SSFrame              SSOption              SSPanel              SSRibbon  VCMAXB.ocx   AXBrowse         Version: 6.00.8169         Size: 74,792 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: AxBrowser  VCMVMB.ocx   VisModelBrowser         Version: 6.00.8169         Size: 95,264 bytes         Source Directory: \common\tools\vcm         Controls: VMBrowser				

Έκδοση Enterprise Edition

Μαζί με όλα τα στοιχεία Professional Edition, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία ActiveX στο Enterprise Edition. Εκτός εάν Διαφορετικά τεκμηριώνονται παρακάτω στοιχεία ελέγχου αποθηκεύονται στο δίσκο 1:
  Comdlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 129,808 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: CommonDialog  Comct232.ocx  Microsoft Windows Common Controls-2 58.0(SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 155,920 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: Animation             UpDown  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls         Version: 1.00.2415         Size: 330,752 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  Comctl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 5.1.4319         Size: 604,432 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComCtl32.ocx  Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2)         Version: 6.00.8022         Size: 609,584 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              Status Bar              TabStrip              Toolbar              TreeView  ComDlg32.ocx  Microsoft Common Dialog Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 140,096 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: CommonDialog  MSComCtl.ocx  Microsoft Windows Common Controls 6.0         Version: 6.00.8177         Size: 1,062,704 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: ImageCombo              ImageList              ListView              ProgressBar              Slider              StatusBar              TabStrip              ToolBar              TreeView  Msflxgrd.ocx  Microsoft FlexGrid Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 227,600 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: MSFlexGrid  Msrdc20.ocx  Microsoft RemoteData Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 176,440 bytes         Source Directory: \os\system and \disk2\ape_ss\os\system         Controls: MSRDC  SysInfo.ocx  Microsoft SysInfo Control 6.0         Version: 6.00.8169         Size: 67,376 bytes         Source Directory: \disk2\ape_ss\os\system         Controls: SysInfo  Spin32.ocx   Outrider SpinButton Control         Version: 1.00.0044         Size: 52,736 bytes         Source Directory: \disk2\sql\i386         Controls: SpinButton  Tabctl32.ocx  Microsoft Tabbed Dialog Control 5.0 (SP2)         Version: 5.01.4319         Size: 192,784 bytes         Source Directory: \disk2\sna4\ntclient\comti         Controls: SSTab  Vbsql.ocx   Vbsql OLE Custom control module         Version: 6.50.163         Size: 43,520 bytes         Source Directory: \disk2\sql\ptk\i386         Controls: Vbsql				

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX του Internet Explorer 4.01

Τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου που αποστέλλονται με την έκδοση του Internet Explorer 4.01:
  ActiveX Control               FileName   Version  ------------------------------------------------------------------------  ActiveMovie Control             Amovie.ocx  5.01.18.1024  Active Setup Control Library         Asctrls.ocx  4.72.3110.6  DirectAnimation Media Controls        Daxctle.ocx  2.0.0.7310  FlUpl Control Library            Flupl.ocx   7.0.794.27  Intel Procedural Effect Library       Proctexe.ocx 2.0.0.7310  Internet Controls              Shdocvw.dll  4.72.3110.3  NetShow File Transfer Control Type Library  Nsfile.ocx  2.0.0.912  NetShow Player                Nsplay.ocx  2.0.0.912  ShockWave Flash               Swflash.ocx  2.1.0.12  Tabular Data Control 1.1 Type Library    tdc.ocx    1.2.0.0031				
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε ηλεκτρονικά βιβλία του Microsoft Visual Βασική έκδοση 6.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γενικό αρχείο δημιουργία εκδόσεων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο Αναζήτηση του Knowedge Base για άρθρα του Internet Explorer, κάντε κλικ στην παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
168243Αναζήτηση του Knowedge Base για άρθρα του Internet Explorer

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 194784 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 09:31:17 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbcompatvers kbctrl kbFAQ kbinfo kbtophit kbmt KB194784 KbMtel
Σχόλια